SLA for Administrerte disker

Sist oppdatert: Februar 2017

Administrerte disker er ikke dekket av en egen økonomisk støttet tjenesteavtale. Tilgjengeligheten til administrerte disker er basert på tjenesteavtalen til den underliggende lagringen som brukes, og den virtuelle maskinen den er knyttet til. Se tjenesteavtalen for virtuelle maskiner og lagring hvis du ønsker flere opplysninger.