Hopp over navigasjon

SLA for Azure SQL Database

Last updated: August 2021

Azure SQL Database is a fully managed relational database with built-in regional high availability and turnkey geo-replication to any Azure region. It includes intelligence to support self-driving features such as performance tuning, threat monitoring, and vulnerability assessments and provides fully automated patching and updating of the code base.

 • Azure SQL Database Business Critical or Premium tiers configured as Zone Redundant Deployments have an availability guarantee of at least 99.995%.
 • Azure SQL Database Business Critical or Premium tiers not configured for Zone Redundant Deployments have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database General Purpose, Standard, Basic tiers, or Hyperscale tier with two or more replicas have an availability guarantee of at least 99.99%.
 • Azure SQL Database Hyperscale tier with one replica has an availability guarantee of at least 99.95% and 99.9% for zero replicas.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery point objective (RPO) of 5 sec for 100% of deployed hours.
 • Azure SQL Database Business Critical tier configured with geo-replication has a guarantee of Recovery time objective (RTO) of 30 sec for 100% of deployed hours.

Denne servicenivåavtalen for Microsoft Online Services (denne "SLA-en") er en del av din Microsoft volumlisensavtale ("Avtalen"). Aktiverte termer som brukes, men ikke er definert i denne SLA-en, vil ha betydningen som er gitt dem i avtalen. Denne SLA-en gjelder Microsoft Online Services som er oppført her (en "Tjeneste" eller "Tjenestene"), men gjelder ikke for separate merkevarer gjort tilgjengelig med eller koblet til tjenestene eller til lokal programvare som er del av en tjeneste.

Hvis vi ikke oppnår og opprettholder servicenivået for hver tjeneste som beskrevet i denne SLA-en, kan du være kvalifisert for kreditt til en del av de månedlige serviceavgiftene. Vi vil ikke endre vilkårene for din SLA i løpet av den første abonnementsperioden; Hvis du imidlertid fornyer abonnementet ditt, vil versjonen av denne SLA-en som er gjeldende på fornyelsestidspunktet gjelde i hele fornyelsesperioden. Vi vil varsle minst 90 dager for uheldige materielle endringer i denne SLA-en.

Definisjoner

"Applicable Monthly Period" betyr en kalendermåned hvor en servicekreditt skyldes, antall dager du abonnerer på en tjeneste.

"Applicable Monthly Service Fees" betyr de totale gebyrene som faktisk betales av deg for en tjeneste som blir brukt i den måneden hvor en servicekreditt skyldes.

"Downtime" er definert for hver tjeneste i tjenestespesifikke vilkår nedenfor.

"Error Code" betyr en indikasjon på at en operasjon har mislyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 5xx-området.

"External Connectivity" er toveis nettverkstrafikk over støttede protokoller som HTTP og HTTPS som kan sendes og mottas fra en offentlig IP-adresse.

"Incident" betyr (i) enhver enkelt hendelse, eller (ii) ethvert sett med hendelser, som resulterer i nedetid.

"Management Portal" betyr nettgrensesnittet levert av Microsoft, gjennom hvilket kunder kan administrere tjenesten.

"Service Credit" er prosentandelen av gjeldende månedlige serviceavgifter som er kreditert deg etter Microsofts kravgodkjenning.

"Service Level" betyr ytelsesmetrikene som er angitt i denne SLA-en som Microsoft samtykker i å oppfylle i leveringen av tjenestene.

"Service Resource" betyr en individuell ressurs tilgjengelig for bruk i en tjeneste.

"Success Code" betyr en indikasjon på at en operasjon har lyktes, for eksempel en HTTP-statuskode i 2xx-området.

"Support Window" refererer til tidsperioden der en tjenestefunksjon eller kompatibilitet med et eget produkt eller en tjeneste støttes.

Vilkår

Krav
For at Microsoft skal vurdere et krav, må du sende kravet til kundestøtte hos Microsoft Corporation, inkludert all informasjon som er nødvendig for Microsoft for å validere kravet, inkludert, men ikke begrenset til: (i) en detaljert beskrivelse av hendelsen; (ii) informasjon angående tid og varighet på nedetiden; (iii) antall og plassering(er) til berørte brukere (hvis aktuelt); og (iv) beskrivelser av dine forsøk på å løse hendelsen på det tidspunktet det inntreffer.

For et krav relatert til Microsoft Azure, må vi motta kravet innen to måneder etter slutten av faktureringsmåneden hvor hendelsen som er gjenstand for kravet skjedde. For krav relatert til alle andre tjenester, må vi motta kravet innen utgangen av kalendermåneden etter måneden hvor hendelsen skjedde. Hvis for eksempel hendelsen skjedde 15. februar, må vi motta kravet og all nødvendig informasjon innen 31. mars.

Vi vil evaluere all informasjon som er rimelig tilgjengelig for oss og foreta en god tro om en servicekreditt skyldes. Vi vil bruke kommersielt rimelige anstrengelser for å behandle krav i løpet av den påfølgende måneden og innen førtifem (45) dager etter mottakelse. Du må overholde avtalen for å være kvalifisert for en servicekreditt. Hvis vi finner ut at vi skylder deg en servicekreditt, vil vi legge inn servicekreditt på de gjeldende månedlige serviceavgiftene.

Hvis du kjøpte mer enn en tjeneste (ikke som en pakke), kan du sende inn krav i henhold til prosessen beskrevet ovenfor som om hver tjeneste var dekket av en individuell SLA. Hvis du for eksempel kjøpte både Exchange Online og SharePoint Online (ikke som en del av en pakke), og i løpet av abonnementsperioden var en hendelse med nedetid for begge tjenestene, kan du være kvalifisert for to separate servicekreditter (en for hver tjeneste), ved å sende inn to krav i henhold til denne SLA-en. I tilfelle at mer enn ett servicenivå for en bestemt tjeneste ikke blir oppfylt på grunn av den samme hendelsen, må du bare velge ett servicenivå som du kan gjøre krav på basert på hendelsen. Med mindre annet er oppgitt i en spesifikk SLA, er bare én Tjenestekreditt tillatt per Tjeneste for en Gjeldende Månedsperiode.

Bidragsytere til tjenesten
Servicekreditter er ditt eneste og eksklusive middel for problemer med ytelse eller tilgjengelighet for enhver tjeneste i henhold til avtalen og denne SLA-en. Du kan ikke ensidig utligne gjeldende månedlige serviceavgift for problemer med ytelse eller tilgjengelighet.

Tjenestekreditter gjelder bare for gebyrer for den bestemte Tjenesten, Tjenesteressursen eller det servicenivået et Tjenestenivå ikke er innfridd for. I tilfeller der Tjenestenivåer gjelder for individuelle Tjenesteressurser eller for separate servicenivåer, gjelder Tjenestekreditter bare for gebyrer som er betalt for den aktuelle Tjenesteressursen eller det aktuelle Tjenestelaget, i henhold til hva som gjelder. Servicekredittene som tildeles i en hvilken som helst faktureringsmåned for en bestemt tjeneste eller serviceressurs, vil ikke under noen omstendigheter overstige de månedlige serviceavgiftene for den tjenesten eller serviceresursen, som relevant, i faktureringsmåneden.

Hvis du kjøpte tjenester som en del av en pakke eller et annet tilbud, blir de gjeldende månedlige serviceavgiftene og servicekreditt for hver pro-rangerte tjeneste.

Hvis du kjøpte en tjeneste fra en forhandler, vil du motta en servicekreditt direkte fra forhandleren din og forhandleren vil motta en servicekreditt direkte fra oss. Servicekreditt vil være basert på den estimerte utsalgsprisen for den aktuelle tjenesten, bestemt av oss etter vårt rimelige skjønn.

Begrensninger
Denne SLA-en og eventuelle relevante servicenivåer gjelder ikke for ytelser eller tilgjengelighetsproblemer:

 1. På grunn av faktorer utenfor vår fornuftige kontroll (for eksempel naturkatastrofe, krig, terrorhandlinger, opptøyer, handlinger fra myndighetene, eller et nettverks- eller enhetssvikt utenfor vårt datasenter, inkludert på nettstedet ditt eller mellom nettstedet ditt og vårt datasenter);
 2. Resultatet av bruk av tjenester, maskinvare eller programvare som ikke er levert av oss, inkludert, men ikke begrenset til, problemer som følge av utilstrekkelig båndbredde eller relatert til tredjeparts programvare eller tjenester;
 3. Forårsaket av din bruk av en tjeneste etter at vi rådet deg til å endre din bruk av tjenesten, hvis du ikke modifiserte bruken som anbefalt;
 4. Under eller med hensyn til forhåndsvisning, forhåndsutgivelse, beta- eller prøveversjoner av en tjeneste, funksjon eller programvare (som bestemt av oss) eller til kjøp gjort ved bruk av Microsoft-abonnementskreditter;
 5. Resultatet av din uautoriserte handling eller mangel på handling når det er nødvendig, eller fra dine ansatte, agenter, entreprenører eller leverandører, eller noen som får tilgang til vårt nettverk ved hjelp av passord eller utstyr, eller på annen måte som følge av at du ikke følger riktig sikkerhetspraksis;
 6. Resultatet av at du ikke overholder de nødvendige konfigurasjoner, bruker støttede plattformer, følger retningslinjene for akseptabel bruk eller din bruk av tjenesten på en måte som er uforenlig med funksjonene og funksjonaliteten til tjenesten (for eksempel forsøk på å utføre operasjoner som ikke støttes) eller er i strid med vår publiserte veiledning;
 7. Det er resultatet av feilaktige innspill, instruksjoner eller diskusjoner (for eksempel forespørsler om tilgang til filer som ikke eksisterer);
 8. Resultatet av dine forsøk på å utføre operasjoner som overskrider foreskrevne kvoter, eller som resulterte av vår inngrep om mistenkt mishandling;
 9. På grunn av din bruk av tjenestefunksjoner som er utenfor tilhørende Windows-støtte; eller
 10. For lisenser reservert, men ikke betalt for, på hendelsestidspunktet.

Tjenester kjøpt gjennom lisensavtaler for Open, Open Value og Open Value-abonnement, og tjenester i en Office 365 Small Business Premium-pakke som er kjøpt i form av en produktnøkkel, er ikke kvalifisert for servicekreditter basert på serviceavgifter. For disse tjenestene vil enhver servicekreditt som du kan være kvalifisert for bli kreditert i form av servicetid (dvs. dager) i motsetning til serviceavgifter, og eventuelle referanser til "Gjeldende månedlige serviceavgifter" blir slettet og erstattet av "Gjeldende Månedlig periode."

Additional Definitions

"Availability Zone" is a fault-isolated area within an Azure region, providing redundant power, cooling, and networking.

"Database" means any Microsoft Azure SQL Database created in any of the Service tiers and deployed either as a single database or in an Elastic Pool.

"Zone Redundant Deployment" is a Database that is deployed across multiple Availability Zones.

"Primary" means any Database that has active geo-replication relationship with a Database in other Azure regions. Primary can process read and write requests from the application.

"Secondary" means any Database that maintains asynchronous geo-replication relationship with a Primary in another Azure region and can be used as a failover target. Secondary can process read-only requests from applications.

"Compliant Secondary" means any Secondary that is created with the same configuration and in the same service tier as the Primary. If the Secondary is created in an elastic pool, it is considered Compliant if both Primary and Secondary are created in elastic pools with matching configurations and with density not exceeding 250 databases for a compliant configuration.

Monthly Uptime Calculation and Service Levels for Azure SQL Database Service

"Deployment Minutes" is the total number of minutes that a given Database has been operational in Microsoft Azure during a billing month.

"Maximum Available Minutes" is the sum of all Deployment Minutes for a given Microsoft Azure subscription during a billing month.

"Downtime" is the total accumulated Deployment Minutes across all Databases in a given Microsoft Azure subscription during which the Database is unavailable. A minute is considered unavailable for a given Database if all continuous attempts by Customer to establish a connection to the Database within the minute fail.

"Monthly Uptime Percentage" for a given Database is calculated as Maximum Available Minutes less Downtime divided by Maximum Available Minutes in a billing month for a given Microsoft Azure subscription. Monthly Uptime Percentage is represented by the following formula:

Monthly Uptime %= 100 * (Maximum Available Minutes-Downtime) / Maximum Available Minutes

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer’s use of the Business critical or Premium tiers of the SQL Database Service configured for Zone Redundant Deployments:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.995% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer’s use of the Business critical or Premium tiers of the SQL Database Service not configured for Zone Redundant Deployments:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer’s use of the General purpose, Standard or Basic tiers of the SQL Database Service:

Monthly Uptime Percentage Service Credit
< 99.99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer’s use of the Hyperscale tier of the SQL Database Service.

Provisioned Replicas Monthly Uptime Percentage Service Credit
0 < 99.9% 10%
< 99% 25%
1 < 99.95% 10%
< 99% 25%
2+ < 99.99% 10%
< 99% 25%
< 95% 100%

Recovery Point Objective (RPO)

"Geo-Replication Link" is a programmatic object representing a connection between a specific Primary and the Secondary.

"Geo-Replication Lag" is a time span from the point of transaction commit on the Primary and the acknowledgement by the Secondary that the transaction log update has been persisted.

"Replication Lag Check" is a programmatic method of obtaining the Geo-Replication Lag value for a specific Geo-Replication Link.

"Recovery Point Objective (RPO)" means a Geo-Replication Lag not to exceed 5 seconds.

"N" is the number of Replication Lag Check for a given Geo-Replication Link in a given hour.

"S" is the lag-sorted set of Replication Lag Check results in ascending order for a given Geo-Replication Link in a given hour.

"Ordinal Rank" is the 99th percentile using the nearest rank method represented by the following formula:

Ordinal Rank = (99 / 100) * N

"P99 Replication Lag" is the value at the Ordinal Rank of S.

"Deployment Hours" is the total number of hours that a given Compliant Secondary has been operational for a given Microsoft Azure subscription during a billing month.

"Excessive Lag Hours" is the total number of one-hour intervals during which Replication Lag Check resulted in a P99 Replication Lag greater than or equal to RPO for a given Microsoft Azure subscription during a billing month. If the number of Replication Lag Checks in a given one-hour interval is zero, the Excessive Lag Hours for that interval is 0.

"Monthly RPO Attainment Percentage" for a given Database deployment is calculated using the following formula:

100% - (Excessive Lag Hours / Deployment hours) *100

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer’s use of the active geo-replication feature with Business Critical tier of Azure SQL Database service with a Compliant Secondary:

Operation RPO Monthly RPO attainment percentage Service credit
GEO-REPLICATION 5 sec < 100% 10% of total monthly cost of Compliant Secondary

Recovery Time Objective (RTO)

"Unplanned Failover" is an action initiated by Customer when the Primary is offline to enable a Compliant Secondary as Primary.

"Recovery Time" is the time elapsed from the Unplanned Failover until the Secondary is acting as the Primary.

"Recovery Time Objective (RTO)" means a maximum allowed Recovery Time not to exceed 30 seconds.

"Non-compliant Unplanned Failover" is an Unplanned Failover that failed to complete within the RTO.

"Monthly RTO Attainment Percentage" for a given Database deployment, in a billing month for a given subscription is represented by the following formula:

(Total number of Unplanned Failovers – Total number of Non-compliant Unplanned Failovers) / Total number of Unplanned Failovers* 100

The following Service Levels and Service Credits are applicable to Customer’s use of the active geo-replication feature with Business Critical service tier of SQL Database service with a Compliant Secondary:

Operation RTO Monthly RTO attainment percentage Service credit
UNPLANNED FAILOVER OF SINGLE DATABASE 30 sec < 100% 100% of total monthly cost of Compliant Secondary

versjonslogg

1.6 Last updated: August 2021
Utgivelsesnotater: Updated content for further clarity.

1.5 Sist oppdatert: November 2020
Utgivelsesnotater: Fjernet administrert forekomst i en separat SLA for Azure SQL Managed Instance.

1.4 Sist oppdatert: Juli 2019

1.3 Sist oppdatert: Juli 2019
Utgivelsesnotater: Utvidet SLA til å omfatte garantier for RPO og RTO. Tillegg av garantier for tilgjengelighet og 95 %.

1.2 Sist oppdatert: Mai 2019
Utgivelsesnotater: Utvidet SLA for å dekke forretningskritiske, premium og hyperscale nivåer av SQL Database. Fjernet referanser til nett- og forretningsnivåer siden de har blitt trukket tilbake.

1.1 Sist oppdatert: Mai 2016
Utgivelsesnotater: Revidert for å gjenspeile den generelle tilgjengeligheten av Elastic Database 1. 5. 2016

1.0 Sist oppdatert: Mai 2015