Hopp over navigasjon

SLA for Azure Sentinel

Sist oppdatert: september 2019

Azure Sentinel er bygd på grunnleggelsen av Azure Monitor Log Analytics. Tilgjengelighet for Azure Sentinel er basert på SLA for Log Analytics. Se Log Analytics SLA hvis du vil ha flere opplysninger.