Hopp over navigasjon

Personvernerklæring for Microsoft Cloud Tyskland

Sist oppdatert: Oktober 2016

Denne personvernerklæringen gjelder for nettjenestene fra Microsoft Cloud Tyskland samt relaterte tilbud som viser eller inneholder koblinger til denne kunngjøringen («tyske nettjenester»). Den styrer personvernpraksisen for både Microsoft og dataforvalteren (T-Systems International GmbH, en underavdeling av Deutsche Telekom AG) (samlet omtalt som «vi» eller «oss») når det gjelder de tyske nettjenestene.

Microsofts nettsteder for markedsføring og andre offentlige nettsteder som er tilknyttet de tyske nettjenestene, styres av personvernerklæringen for Microsoft.com.

Mange av de tyske nettjenestene er ment for bruk av organisasjoner. Hvis du bruker en e-postadresse for en organisasjon du er tilknyttet, for eksempel en arbeidsgiver eller skole, for å få tilgang til de Elektroniske Tjenestene i Tyskland, kan eieren av domenet knyttet til e-postadressen din: (i) kontrollere og administrere kontoen din for de Elektroniske Tjenestene i Tyskland og (ii) få tilgang til og behandle dataene dine, inkludert innholdet i kommunikasjonen og filene dine. Bruken din av de tyske nettjenestene kan være underlagt organisasjonens retningslinjer. Hvis organisasjonen din administrerer bruken din av de tyske nettjenestene, sender du alle forespørsler angående personvern til administratoren din. Vi er ikke ansvarlig for personvern- eller sikkerhetspraksisen til kundene våre, som kan være forskjellig fra den som er angitt i denne personvernerklæringen.

Når du bruker de sosiale funksjonene i de tyske nettjenestene, kan det hende at andre brukere i nettverket ser noe av aktiviteten din. Hvis du vil ha mer informasjon om de sosiale funksjonene og annen funksjonalitet, kan du lese dokumentasjonen for den aktuelle nettjenesten.

De tyske nettjenestene gir deg mulighet til å kjøpe, abonnere på eller bruke andre produkter og nettjenester fra Microsoft eller tredjeparter med andre retningslinjer for personvern, og disse andre produktene og nettjenestene styres av de respektive personvernerklæringene og retningslinjene for personvern.

Kundedata

Kundedata brukes bare til å levere de tyske nettjenestene til kunden, inkludert formål som er knyttet til leveringen av disse tjenestene. Vi kan for eksempel bruke kundedata til å levere en tilpasset opplevelse, øke tjenestepåliteligheten, bekjempe nettsøppel eller annen skadelig programvare , eller forbedre funksjonene i de tyske nettjenestene. Vi bruker ikke kundedata, og utleder heller ikke informasjon fra dem, til reklame eller lignende kommersielle formål. «Kundedata» er alle data, inkludert tekst-, lyd-, video- eller bildefiler og programvare, som leveres til oss av deg, eller på vegne av deg eller sluttbrukerne dine, via bruk av de tyske nettjenestene. Kundedata er ikke administratordata, betalingsdata eller kundestøttedata.

Dataforvalteren styrer all tilgang til kundedataene bortsett fra tilgang som er iverksatt av deg eller sluttbrukerne dine. Microsoft (inkludert Microsofts underleverandører) har ikke tilgang til kundedataene, bortsett fra i følgende tilfeller:

  1. Når slik tilgang gis av dataforvalteren for det begrensede formål å la Microsoft løse en kundestøttesak eller et problem med de tyske nettjenestene, eller i tilfeller der slik tilgang kreves for at Microsoft skal kunne utføre vedlikehold av eller forbedre de tyske nettjenestene. I disse begrensede omstendighetene gir dataforvalteren slik tilgang bare så lenge det er nødvendig for å løse problemet. Dataforvalteren overvåker den tildelte tilgangen og avslutter tilgangen når problemet er løst. Eller
  2. Når slik tilgang er gitt direkte av deg slik at Microsoft kan hjelpe med å løse en kundestøttesak (for eksempel ved å dele et skrivebord med en Microsoft-kundestøttetekniker eller sende en fil til en Microsoft-kundestøttetekniker via e-post).

Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene som gir deg mulighet til å styre kundedata, kan du lese dokumentasjonen som er spesifikk for de tyske nettjenestene.

Administratordata

Administratordata er informasjon som sendes inn til oss under registrering, kjøp eller administrasjon av de tyske nettjenestene. Administratordata omfatter navnet, adressen, telefonnummeret og e-postadressen du oppgir, i tillegg til samlet bruksinformasjon relatert til kontoen din og administrative data, for eksempel hvilke kontroller du velger, som er knyttet til kontoen din. Vi bruker administratordata for å levere de tyske nettjenestene, fullføre transaksjoner, betjene kontoen og påvise og forhindre svindel.

Microsoft kan bruke administratordata til å kontakte deg med informasjon om kontoen din, abonnementene dine, fakturering og oppdateringer av de tyske nettjenestene, blant annet informasjon om nye funksjoner, sikkerhet og andre tekniske saker. Vi kan også kontakte deg angående henvendelser om bruken av de tyske nettjenestene vi mottar fra tredjeparter, som beskrevet i avtalen din. Det er ikke mulig å avslutte abonnementet på denne typen meldinger.

Med forbehold om hva du har angitt i kontaktinnstillingene dine, kan Microsoft også kontakte deg med informasjon og tilbud om andre produkter og tjenester, eller dele kontaktinformasjonen din med Microsofts partnere. Du kan administrere kontaktinnstillingene eller oppdatere informasjonen i kontoprofilen din.

Administratordata kan også omfatte kontaktinformasjon om kolleger og venner hvis du samtykker i å oppgi denne til Microsoft for det begrensede formål å sende dem en invitasjon til å bruke de tyske nettjenestene. Vi kan kontakte disse enkeltpersonene med kommunikasjon som kan inneholde informasjon om deg, blant annet navnet og profilbildet ditt.

Betalingsdata

Kunder som handler på nettet, blir bedt om å oppgi informasjon, som kan omfatte nummer for betalingsmiddelet (for eksempel kredittkort), navn og faktureringsadresse, sikkerhetskoden som er tilknyttet betalingsmiddelet, organisasjonens mva.-nummer og andre finansrelaterte data («betalingsdata»). Vi bruker betalingsdata til å fullføre transaksjoner i tillegg til å påvise og forhindre svindel. Når du oppgir betalingsdata mens du er pålogget, lagrer vi disse dataene slik at det blir enklere å fullføre fremtidige transaksjoner.

Du kan oppdatere eller fjerne informasjonen om betalingsmiddelet som er tilknyttet Microsoft-kontoen din, ved å logge på her: https://commerce.microsoft.com. Du kan fjerne informasjonen om betalingsmiddelet som er tilknyttet andre kontoer, ved å kontakte kundestøtte. Når du avslutter kontoen din eller fjerner et betalingsmiddel, kan imidlertid Microsoft beholde informasjonen om betalingsmiddelet så lenge som nødvendig, innen rimelighetens grenser, for å fullføre transaksjoner, overholde Microsofts juridiske krav og rapporteringskrav og påvise og forhindre svindel.

Kundestøttedata

Kundestøttedata er informasjonen vi samler inn når du kontakter Microsoft for å be om kundestøtte. Dette omfatter informasjon som du sender inn i en kundestøtteforespørsel eller oppgir når du kjører automatisert feilsøking. Det kan også omfatte informasjon om maskinvaren, programvaren og andre innsamlede detaljer relatert til kundestøttetilfellet, blant annet kontakt- eller autentiseringsinformasjon, tilpassing av chatøkter, informasjon om maskin- og programtilstanden da feilen oppstod og under diagnostisering, system- og registerdata om programvareinstallasjoner og maskinvarekonfigurasjoner samt feilsporingsfiler. I tillegg til å bruke kundestøttedata til å løse kundestøttetilfellet ditt, bruker vi kundestøttedata til å drive, forbedre og tilpasse produktene og tjenestene vi tilbyr.

Kundestøtte kan gis via telefon, e-post eller nettchat. Med din tillatelse kan vi bruke ekstern pålogging til å navigere maskinen din midlertidig. For enkelte tyske nettjenester kan du eventuelt legge til en kundestøttemedarbeider som en autorisert bruker i en begrenset periode, slik at vedkommende kan se diagnosedata og løse det aktuelle kundestøttetilfellet. Telefonsamtaler, chatøkter på nettet eller økter med ekstern pålogging med kundestøttemedarbeidere kan spilles inn og/eller overvåkes.

Etter et kundestøttetilfelle kan det hende at vi sender deg en spørreundersøkelse om erfaringene dine samt tilbud. Hvis du vil reservere deg mot kundestøtteundersøkelser, må du gjøre dette separat fra annen kommunikasjon fra Microsoft ved å kontakte kundestøtte eller via bunnteksten i e-posten. Hvis du vil gjennomgå og redigere den personlige informasjonen som er samlet inn via kundestøttetjenestene våre, kan du kontakte oss ved å bruke nettskjemaet vårt.

Enkelte bedriftskunder kan kjøpe utvidede kundestøttetilbud (for eksempel Premier). Disse tilbudene er underlagt egne vilkår og betingelser.

Informasjonskapsler og lignende teknologier

Vi kan bruke informasjonskapsler (små tekstfiler som en nettjeneste plasserer på harddisken til en enhet) eller lignende teknologier for å levere de tyske nettjenestene. For eksempel kan informasjonskapsler og lignende teknologier, blant annet nettsignaler, brukes til å lagre en brukers preferanser og innstillinger, til å samle nettanalysedata, til å godkjenne brukere og til å påvise svindel. I tillegg til informasjonskapslene vi kan aktivere når du besøker nettstedene våre, kan tredjeparter som vi har leid til å levere bestemte tjenester på våre vegne, for eksempel analysedata for nettsteder, også aktivere informasjonskapsler når du besøker nettstedene våre. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du styrer informasjonskapsler og lignende teknologier, kan du se dokumentasjonen for nettleseren din. Valgene du gjør angående bruk av informasjonkapsler, kan ha innvirkning på bruken av de tyske nettjenestene.

Lokal programvare

Enkelte tyske nettjenester kan kreve, eller bli forbedret av, installasjon av lokal programvare (for eksempel agenter eller programmer for enhetsadministrasjon) på en enhet. Denne delen av personvernerklæringen styrer bruken din av lokal programvare som tilbys av Microsoft for bruk sammen med de tyske nettjenestene, og som ikke har sin egen personvernerklæring.

Etter dine anvisninger kan den lokale programvaren overføre (i) data, som kan omfatte kundedata, fra en enhet eller et apparat til eller fra de tyske nettjenestene, eller (ii) logger eller feilrapporter til Microsoft for feilsøkingsformål. Den lokale programvaren kan også samle inn data om bruken av og ytelsen til den lokale programvaren eller de tyske nettjenestene. Disse dataene kan bli overført Microsoft og analysert for å forbedre kvaliteten, sikkerheten og integriteten til produktene og tjenestene vi tilbyr.

Bruk av underleverandører

Microsoft kan ansette underleverandører til å yte tjenester på sine vegne. Slike underleverandører har kun tillatelse til å innhente data fra de tyske nettjenestene for å levere de tjenestene som Microsoft har ansatt dem til, og de har ikke lov til å bruke data til noen andre formål. Microsofts underleverandører er underlagt de samme begrensningene på tilgang til kundedata som det Microsoft selv er (se detaljert informasjon ovenfor).

Dataforvalteren kan ikke bruke underleverandører uten skriftlig tillatelse fra kunden. Dataforvalteren kan bruke bestemte tyske datterselskaper som angitt i avtalen mellom deg og dataforvalteren, og skal sikre at disse datterselskapene overholder alle gjeldende krav, inkludert behandling av kundedata i henhold til tysk lov.

Offentliggjøring av data

Microsoft har ikke tilgang til kundedata bortsett fra når slik tilgang er gitt og blir overvåket av dataforvalteren eller kunden, og derfor hverken kan eller vil Microsoft offentliggjøre kundedata til tredjeparter (inkludert politimyndigheter) uten godkjenning fra dataforvalteren eller deg.

Hvis Microsoft mottar en forespørsel fra en tredjepart om tilgang til kundedata, informerer Microsoft tredjeparten om at Microsoft ikke har tilgang til kundedataene, og ber tredjeparten om å ta kontakt med dataforvalteren og/eller deg.

Dataforvalteren offentliggjør ikke kundedata til tredjeparter bortsett fra (1) etter dine anvisninger, (2) som beskrevet i avtalen mellom deg og dataforvalteren, eller (3) som påkrevd av tysk lov.

Dataforvalteren offentliggjør ikke kundedata til politimyndighetene med mindre dette er påkrevd av tysk lov. Hvis dataforvalteren er tvunget til å offentliggjøre kundedata til politimyndighetene, blir du umiddelbart varslet og får tilsendt en kopi av kravet, med mindre dataforvalteren er juridisk forhindret i å gjøre det.

Ved mottak av forespørsler om kundedata fra andre tredjeparter (for eksempel forespørsler fra kundenes sluttbrukere) varsler dataforvalteren deg umiddelbart, med mindre det er juridiske forhindringer fra å gjøre dette. Hvis dataforvalteren ikke er lovpålagt å offentliggjøre kundedataene, kommer dataforvalteren til å avvise forespørselen. Hvis forespørselen er gyldig og dataforvalteren er pålagt å offentliggjøre den aktuelle informasjonen, kommer dataforvalteren til å spørre tredjeparten om å be deg om kundedataene. Hvis et datasubjekt ber om tilgang til dataene sine, videresender dataforvalteren denne forespørselen til deg.

Med forbehold om det ovennevnte skal Dataforvalteren ikke tilgjengeliggjøre følgende til tredjeparter: (1) direkte, indirekte, generell eller ubegrenset tilgang til Kundedata, (2) krypteringsnøkler til plattformen som brukes til å sikre Kundedata, eller muligheten til å omgå kryptering eller (3) noen form for tilgang til Kundedata når Dataforvalteren er klar over at slike data brukes til andre formål enn de som er oppgitt i forespørselen.

Som en del av det ovennevnte kan vi gi tredjeparten din grunnleggende kontaktinformasjon.

Vi kommer ikke til å offentliggjøre administratordata, betalingsdata eller kundestøttedata utenfor Microsoft, dataforvalteren eller våre respektive kontrollerte underavdelinger og datterselskaper, med mindre (1) du ber om dette, (2) en sluttbruker gir tillatelse til dette, (3) noe annet er beskrevet her eller i avtalen(e), eller (4) det er lovpålagt. Vi kan dele administratordata eller betalingsdata med tredjeparter for å forebygge svindel eller behandle betalingstransaksjoner.

De tyske nettjenestene kan gi deg mulighet til å kjøpe, abonnere på eller bruke tjenester, programvare og innhold fra andre selskaper enn Microsoft («tredjepartstilbud»). Hvis du velger å kjøpe, abonnere på eller bruke et tredjepartstilbud, kan vi utlevere administrator- eller betalingsdataene dine til denne tredjeparten. Avhengig av kontaktinnstillingene dine kan tredjeparter bruke administratordataene til å sende deg reklamemeldinger. Bruk av denne informasjonen og din bruk av et tredjepartstilbud er underlagt tredjepartens personvernerklæring og retningslinjer for personvern.

Sikkerhet

Vi er opptatt av å bidra til å beskytte informasjonssikkerheten din. Vi har implementert og kommer til å opprettholde nødvendige tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte informasjonen din mot utilsiktede tap, ødeleggelser eller endringer, uautorisert offentliggjøring eller tilgang eller ulovlige ødeleggelser.

Hvis du vil ha mer informasjon om sikkerheten til de tyske nettjenestene, kan du gå til klareringssentrene for de tyske nettjenestene eller lese dokumentasjonen.

Dataplassering

Kundedataene lagres bare i Tyskland. De tyske nettjenestene hverken styrer eller begrenser hvilke områder du eller sluttbrukerne dine kan bruke til å få tilgang til eller flytte kundedata. I de tilfellene der Microsoft har fått tilgang til kundedata fra dataforvalteren eller deg (som angitt ovenfor), kan Microsoft få tilgang fra utenfor Tyskland i henhold til begrensningene og forpliktelsene som er angitt i avtalen (for eksempel EUs standardklausuler i kontrakten).

Testversjoner

Microsoft kan tilby funksjoner og tjenester for testversjoner, betaversjoner og andre forhåndsversjoner («testversjoner») for valgfri evaluering. Testversjoner kan være underlagt færre eller andre retningslinjer for personvern og sikkerhet enn det som vanligvis gjelder for de tyske nettjenestene. Microsoft kan kontakte deg for å skaffe tilbakemeldinger om testversjonen eller finne ut hvor interessert du er i å fortsette å bruke produktet etter generell utgivelse.

Endringer i denne personvernerklæringen

Fra tid til annen oppdaterer vi personvernerklæringene våre for å gjenspeile tilbakemeldinger fra kundene og endringer i de tyske nettjenestene. Når vi legger ut endringer i en erklæring, reviderer vi «Sist oppdatert»-datoen øverst i erklæringen. Hvis det er vesentlige endringer i erklæringen eller i måten vi kommer til å bruke informasjon vedrørende de tyske nettjenestene, varsler vi deg enten ved å legge ut en merknad om slike endringer før de trer i kraft, eller ved å sende deg et varsel direkte. Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene i en avtale mellom deg og Microsoft eller dataforvalteren og denne personvernerklæringen, er det vilkårene i den aktuelle avtalen som gjelder. Vi anbefaler at du med jevne mellomrom gjennomgår personvernerklæringene for produktene og tjenestene du bruker, slik at du ser hvordan vi beskytter informasjon knyttet til de tyske nettjenestene.

Slik kontakter du oss

Send oss gjerne kommentarer. Hvis du mener at Microsoft ikke overholder forpliktelsene til personvern og sikkerhet, kan du kontakte oss via kundestøtte eller nettskjemaet for personvern. Postadressen vår er:

Microsoft German Online Services Privacy
Microsoft Corporation
One Microsoft Way
Redmond, Washington 98052, USA

Microsoft Ireland Operations Limited er representanten vår for databeskyttelse for EØS og Sveits. Personvernombudet hos Microsoft Ireland Operations Limited kan nås på følgende adresse:

Microsoft Ireland Operations, Ltd.
Attn: Data Protection
Carmenhall Road
Sandyford, Dublin 18, Irland

Microsoft-avdelingen for landet eller området ditt finner du her: http://www.microsoft.com/worldwide/.

Personvernrepresentanten for dataforvalteren kan nås på følgende adresse:

Deutsche Telekom AG
Konzerndatenschutz / Group Privacy
Konzernbeauftragter für den Datenschutz / CPO
Dr. Claus-Dieter Ulmer
Friedrich-Ebert-Allee 140
D-53113 Bonn, Tyskland
Datenschutz@telekom.de