Gå til hovedinnhold

Microsoft Cognitive Services – tjenestekomponenter

Når det gjelder Cognitive Services du bruker som en del av Azure-abonnementet, kan du se Azure-avtalen din, som inneholder et punkt om kognitive tjenester i vilkårene for elektroniske tjenester.

Sist oppdatert: Mai 2017

"Tjenestekomponenter" dekket av vilkårene for Microsoft Cognitive Services (https://azure.microsoft.com/support/legal/cognitive-services-terms/) er:

 1. Academic Knowledge API, en forhåndsversjon av et programmeringsgrensesnitt for HTTP-applikasjoner som benytter spørrestrenger som inndata og returnerer kommentert informasjon om spørrestrengene, strukturerte spørreuttrykk, søkeresultater om akademiske enheter som samsvarer med spørringen, og egenskapsfordelingshistogrammer for søkeresultatenhetene («Academic Knowledge API»),
 2. Bing Autosuggest API gratis servicenivå, et programmeringsgrensesnitt for HTTP-applikasjoner som returnerer fullføringsforslag for spørringer som svar på inndata fra sluttbrukere («Autosuggest API»),
 3. Bing Custom Search Service, en forhåndsversjon av en tjeneste du kan bruke til å tilpasse kilder og rangering ved nettsøk, og som du deretter kan få tilgang til programmatisk via en søke-API som leverer søkeresultater og relaterte metadata i samsvar med tilpasningen som svar på sluttbrukerspørringer («Custom Search API»),
 4. Bing Entity and Intent Detection API, en forhåndsversjon av en HTTPS-tjeneste som identifiserer og klassifiserer inndata i tekstformat for bedre å forstå den underliggende hensikten og de relevante delene av teksten,
 5. Bing Entity Search API, en forhåndsversjon av et programmeringsgrensesnitt for HTTPS-søkeapplikasjoner som gjør det mulig å søke etter relevante enheter eller lokale bedrifter og vise resultatene i brukerens søkefunksjon,
 6. Bing Image Search API gratis servicenivå, et programmeringsgrensesnitt for HTTPS-søkeapplikasjoner som returnerer bildesøkresultater og relaterte metadata som svar på sluttbrukerspørringer («Image Search API»),
 7. Bing News Search API gratis servicenivå, et programmeringsgrensesnitt for HTTPS-søkeapplikasjoner som returnerer nyhetssøkresultater og relaterte metadata som svar på sluttbrukerspørringer («News Search API»),
 8. Bing Video Search API gratis servicenivå, et programmeringsgrensesnitt for HTTPS-søkeapplikasjoner som returnerer videosøkeresultater og relaterte metadata som svar på sluttbrukerspørringer («Video Search API»),
 9. Bing Voice Recognition API, en av tale-API-ene, en forhåndsversjon av et programmeringsgrensesnitt for HTTPS-applikasjoner som benytter en lydstrøm som inndata og gjør den om til tekst, og som kan returnere språkforståelsesinformasjon basert på teksten («Recognition API» eller «Speech to Text API»),
 10. Bing Voice Output API, en av tale-API-ene, en forhåndsversjon av et programmeringsgrensesnitt for HTTPS-applikasjoner som tar tekstinndata og gjør dem om til talelyd («Output API» eller «Text to Speech API»),
 11. Bing Web Search API gratis servicenivå, et programmeringsgrensesnitt for HTTPS-søkeapplikasjoner som returnerer søkeresultater, inkludert nettside, bilde, video, nyheter, relaterte metadata og mer, som svar på sluttbrukerspørringer («Bing Web Search API»),
 12. Bing Spell Check API, en forhåndsversjon av et programmeringsgrensesnitt for HTTP-applikasjoner som benytter spørrestrenger som inndata og returnerer staveforslag («Bing Spell Check API»),
 13. Computer Vision API, en forhåndsversjon av et programmeringsgrensesnitt for HTTP-applikasjoner som benytter bilder gjort tilgjengelig av deg som inndata og returnerer informasjon om bildene – som for eksempel bildeformat, bildekategorier, bildekoder, bildebeskrivelser, dominerende farge, maskinlæringsprediksjoner om hvorvidt bildet har upassende innhold eller innhold som er uegnet for barn, og tekst som finnes på bildene – og genererer miniatyrbilder («Computer Vision API»),
 14. Custom Recognition Intelligent Services (CRIS), en forhåndsversjon av en tjeneste du kan bruke til å tilpasse Microsofts talegjenkjenningsmotor for et bestemt program, miljø eller brukergruppe («CRIS Model Builder»),
 15. Emotion API, en forhåndsversjon av et programmeringsgrensesnitt for HTTP-applikasjoner som benytter bilder eller videoer gjort tilgjengelig av deg som inndata og returnerer informasjon om ansikter i bildene eller videoene som maskinlæringsvurderte følelser basert på ansiktsuttrykk, og som kan gi koordinater for ansikter i bildet («Emotion API»),
 16. Entity Linking Intelligence Service, en forhåndsversjon av et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt som tar benytter tekst gjort tilgjengelig av deg som inndata og returnerer kontekstuelt relevant informasjon relatert til kunnskap om mennesker, steder og arrangementer («Entity Linking Intelligence Service API»),
 17. Face API, en forhåndsversjon av et programmeringsgrensesnitt for HTTP-applikasjoner som benytter bilder gjort tilgjengelig av deg som inndata og returnerer informasjon om ansikter i bildene – som for eksempel koordinatene til øyne, nese og munn på et ansikt i bildet, ansiktets orientering, en maskinlæringsprediksjon av alder og kjønn, samt en maskinlæringsprediksjon av om hvorvidt et ansikt i ett bilde gjort tilgjengelig av deg samsvarer med eller ligner på ansikter i andre bilder gjort tilgjengelig av deg du («Face API»),
 18. Knowledge Exploration Service, en forhåndsversjon av en tjeneste som aktiverer interaktive søkeopplevelser innenfor strukturerte data via inndata i form av naturlig språk («Knowledge Exploration Service API»),
 19. Language Understanding Intelligent Service (LUIS), en forhåndsversjon av en tjeneste du kan bruke til å lage språkforståingsmodeller («LUIS Model Builder»), som du deretter kan få tilgang til som et programmeringsgrensesnitt for HTTP-applikasjoner som benytter tekst gjort tilgjengelig av deg som inndata og returnerer språkforståingsinformasjon basert på teksten («LUIS API»),
 20. Linguistic Analysis API, en forhåndsversjon av en tjeneste som tar naturlig språktekst, analyserer strukturen til teksten og finner språklige strukturer som setninger, ord, ordklasser og elementer («Linguistic Analysis API»),
 21. QnA Maker, en forhåndsversjon av en tjeneste som hjelper deg å bygge, trene og publisere en enkel spørsmål og svar-robot eller -app basert på nettadressen for vanlige spørsmål, strukturerte dokumenter eller annet innhold,
 22. Speaker Identification, en av Speaker Recognition API-ene, en forhåndsversjon av en tjeneste som benytter en lydstrøm som inndata og gjør den om til tekst som segmenteres i klynger av taleren («Speaker Identification API»),
 23. Speaker Recognition API, som inkluderer Speaker Identification API og Speaker Verification API,
 24. Speaker Verification, en av Speaker Recognition-API-ene, en forhåndsversjon av en tjeneste som returnerer en maskinlæringsprediksjon om hvorvidt stemmen i en lydfil gjort tilgjengelig av deg samsvarer med stemmer i andre lydfiler gjort tilgjengelig av deg («Speaker Verification API»),
 25. Video API, en forhåndsversjon av et programmeringsgrensesnitt for HTTP-applikasjoner som benytter videoer gjort tilgjengelig av deg som inndata og returnerer informasjon om bevegelse i videoene, ansikter i videoene og nye versjoner av videoene med endringer som for eksempel stabilisering og generering av miniatyrbilder («Video API»),
 26. Web Language Model API, en forhåndsversjon av et programmeringsgrensesnitt for HTTP-applikasjoner som automatiserer en rekke standardoppgaver for prosessering av naturlig språk («Web Language Model API»),
 27. Forhåndsversjoner av andre tjenester som er tilgjengelige i henhold til disse vilkårene, og som kan brukes til å bygge modeller man kan få tilgang til via API-er («Andre modellbyggere»), og andre API-er som er tilgjengelige i henhold til disse vilkårene («Andre API-er»),
 28. dokumentasjon, medier, prøvekode, SDK-er og annet materiale som Microsoft kan gjøre tilgjengelig fra tid til annen for bruk med Modellbyggere eller API-er,
 29. eventuelle oppdateringer relatert til det foregående, og
 30. eventuell støtte relatert til det foregående.

Den nyeste versjonen av denne siden finner du på: https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691350&clcid=0x414