Vilkår og betingelser for Microsoft Azure Active Directory-applikasjonsgalleri

Sist oppdatert: Mars 2017

Takk for interessen din for å registrere applikasjonen din (“** App **”) i Microsoft Azure Active Directory-applikasjonsgalleri (“** Galleri **”). Disse Vilkårene og Betingelsene for galleriet (** Vilkår **) beskriver forholdet mellom deg og Microsoft Corporation ("** Microsoft **," "** vi **" eller "** oss **") og regulerer inkluderingen av Appen din i Galleriet. LES NØYE GJENNOM DISSE VILKÅRENE. HVIS DU IKKE ER ENIG I DISSE VILKÅRENE, MÅ DU IKKE SENDE INN APPEN FOR OPPFØRING I GALLERIET. HVIS DU SENDER INN EN APP TIL GALLERIET, GODTAR DU AT DU ELLER ENHETEN DU REPRESENTERER ("** DU **" eller "** DIN **"), BINDES AV VILKÅRENE.

** VIKTIG MERKNAD: ** Microsoft Marketplace Publisher-avtalen gjelder IKKE for galleriet og regulerer IKKE inkluderingen av appen din i Galleriet. Disse Vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Microsoft med hensyn til Appen din og Galleriet. Microsoft kan oppdatere disse Vilkårene fra tid til annen. Ved å fortsette å liste Appen din i Galleriet godtar du å være bundet av de aktuelle gjeldende Vilkårene.

  1. ** Beskrivelse av galleriet; Microsofts rettigheter **. Galleriet er en markedsføringsplattform som viser koblinger til tredjeparts skybaserte SaaS-forretningsapplikasjoner med flere leitakere, som støtter enkeltpålogging med Azure Active Directory. Appene som er oppført i Galleriet, må implementere en integrasjonsmodus og integreres med Azure Active Directory, i henhold til våre aktuelle gjeldende krav og instruksjoner. Microsoft forbeholder seg retten til å godta eller avvise den foreslåtte Appen din etter eget skjønn, og forbeholder seg retten til å bestemme hvordan Apper presenteres, promoteres eller omtales i Galleriet.
  2. ** Innsendingprosess for Apper **. For å sende inn Appen din for vurdering, må du følge de aktuelle gjeldende instruksjonene for å sende inn Appen.
  3. ** Dine Merker og Logoer **. Hvis vi viser Appen din i Galleriet, gir du oss en ikke-eksklusiv, royaltyfri, personlig lisens for å vise varemerkene og logoene du tilgjengeliggjør for oss i forbindelse med markedsføringen og annonseringen av Appen, i Galleriet (“** Dine Merker ** ”). Du erklærer at du er eier eller autorisert lisensgiver for dine Merker, og at alt omdømmet knyttet til dine Merker er til din eller lisensgiverens fordel. Vi kan omformatere eller endre størrelsen på dine Merker etter behov uten å endre det generelle utseendet til dine Merker. Du kan varsle oss hvis du ber om endringer i hvordan dine Merker brukes i Galleriet, og vi vil korrigere slik bruk innen rimelig tid.
  4. ** Forholdet til dine Kunder **. Du er ansvarlig for å lisensiere og tilgjengeliggjøre Appen for potensielle kunder som navigeres til nettstedet ditt fra Galleriet (“** Din ** ** Kunde **”). Enhver slik lisens eller tildeling av rettigheter er mellom Deg og din Kunde og medfører ingen forpliktelser eller ansvar for Microsoft. Du forstår at Microsoft ikke direkte vil levere eller selge Appen din til dine Kunder. Du forstår også at Microsoft ikke vil gi noen støtte til dine Kunder.
  5. **Opphevelse**. Microsoft forbeholder seg retten til å fjerne Appen din fra visning i Galleriet når som helst, av en hvilken som helst eller uten grunn. Microsoft forbeholder seg også retten til å endre, oppdatere eller avbryte Galleriet når som helst, uten varsel, og av en hvilken som helst eller uten grunn. Hvis du vil slette Appen fra Galleriet, kan du sende en forespørsel per e-post til waadpartners@microsoft.com. Etter å ha mottatt forespørselen din fjerner vi Appen fra Galleriet innen rimelig tid.
  6. ** Ansvarsfraskrivelse **. Galleriet tilgjengeliggjøres for deg "SLIK DET ER" og "SLIK DET ER TILGJENGELIG." Du lister opp Appen din i Galleriet på egen risiko. MICROSOFT FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER, UTTRYKKELIGE ELLER IMPLISERTE, OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER UKRENKELIGHET. MICROSOFT ER IKKE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER AV NOE SLAG SOM OPPSTÅR I FORBINDELSE MED OPPFØRING AV APPEN I GALLERIET, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, STRAFFBARE SKADER OG FØLGESKADER, MED MINDRE ANNET ER SPESIFISERT SKRIFTLIG. LOVEN I VISSE REGIONER TILLATER IKKE BEGRENSNINGER PÅ IMPLISITTE GARANTIER ELLER UTELUKKELSE AV BEGRENSNING AV VISSE SKADER. HVIS DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, ER DET MULIG AT NOEN AV ELLER ALLE DE OVENNEVNTE FRASKRIVELSENE IKKE GJELDER FOR DEG. Ansvarsfraskrivelser og begrensninger angitt i avsnitt F gjelder for deg kun med hensyn til oppføring av Appen i Galleriet. Disse Vilkårene gjelder ikke for din bruk av Azure-tjenester eller for dine evner som Azure-kunde, hvis aktuelt.
  7. **Diverse**. Disse Vilkårene er underlagt lovene i staten Washington, og enhver tvist om disse Vilkårene må føres for de føderale domstolene i King County, Washington. Partene erkjenner at disse Vilkårene er ikke-eksklusive, og ingen av partene har forbud mot å delta i lignende eller konkurrerende aktiviteter med andre tredjeparter. Du kan ikke tildele noen rettigheter eller plikter under disse Vilkårene uten vårt forutgående skriftlige samtykke, bortsett fra et oppdrag fra deg: (1) til et tilknyttet selskap; eller (2) i forbindelse med en fusjon, et oppkjøp eller salg av alle eller i det vesentlige alle eiendelene. Med forbehold om det ovennevnte, er disse Vilkårene bindende og gjelde til fordel for partene og deres tillatte etterfølgere og tildelinger. Med unntak av det som uttrykkelig er oppgitt, overfører, formidler eller gir ingen ting i disse Vilkårene rett, tittel eller interesse for programvare eller annet materiale som utveksles av partene.