Hopp over navigasjon

Azure Storage-relaterte måleroppdateringer

For å klargjøre Azure Storage-relaterte rater, vil vi endre GUID-er for Storage-ressurser som tredde i kraft mellom 16. mars og 16 april 2016. Vi anbefaler at du gjør de nødvendige endringene i GUID-ene for Storage-ressursene i dine tilpassede programmer, før mars 2016. Det vil også bli endringer i følgende ressursnavn: standard inn/ut – tabell/kø (GB). Legg merke at det blir INGEN prisendringer i forbindelse med denne oppdateringen. I tabellen nedenfor finner du en oversikt over gamle og nye GUID-er for ulike ressurstyper.

Tjenestenavn Tjenestetype Eksisterende ressursnavn Eksisterende GUID Nytt ressursnavn Område Ny GUID per 3. januar 2016
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut blokkbloblagringer (10 000 enheter) Globalt 45ff39f6-c7a6-40fb-a124-cf5b280ba092
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut fillagringer (10 000 enheter) Globalt b2048190-2afb-43a5-b5f4-af7a885396c1
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut sidebloblagringer (10 000 enheter) Globalt 11278850-f161-4a6e-86ef-d650a29fb62f
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut tabellagringsbunker (10 000 enheter) Globalt bb20dfda-6d18-4bb1-b7fc-86a05d9cfb8d
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut tabellagringer (10 000 enheter) Globalt ad22fac8-9da5-4577-8683-56ae94d39e42
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut blokkblobslettinger (10 000 enheter) Globalt 923978e1-fd3f-4bd5-a798-f4b533057e46
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut blokkbloblistinger (10 000 enheter) Globalt f8c187bb-5a47-46ae-b874-f186d207fff4
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut blokkblobavlesninger (10 000 enheter) Globalt 40551b4c-e8be-48ed-b70b-f8d25c7de724
Dataadministrasjon Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut blokkbloblagringer (10 000 enheter) Globalt 211e620c-ebcf-4db5-a7fd-996abebe9546
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut filslettinger (10 000 enheter) Globalt 767660fa-525b-436f-a375-6da3e26f09b2
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut fillistinger (10 000 enheter) Globalt be63f96a-ef4b-42c1-9365-f9fa0e7431d0
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut filprotokolloperasjoner (10 000 enheter) Globalt 6a99015c-d33f-4f46-ae59-2e4d14091aa8
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut fillesninger (10 000 enheter) Globalt 761abab8-259d-4206-a6ae-707ed03fc540
Dataadministrasjon Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut fillagringer (10 000 enheter) Globalt f90f81d2-238a-49d0-9f1b-9df13a859843
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut gratis sideblobslettinger (10 000 enheter) Globalt f14382b0-1838-48e9-9314-c7b6eababc81
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut sidebloblistinger (10 000 enheter) Globalt 6417d428-fe3b-4270-951d-5a67e6411a8f
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut sideblobavlesninger (10 000 enheter) Globalt d3824379-dc7e-472b-9e67-3f4a7eadc05b
Dataadministrasjon Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut sidebloblagringer (10 000 enheter) Globalt c01a1eed-b19a-4aad-bb83-8d62cdc29778
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut køoperasjoner (10 000 enheter) Globalt 5e946cfc-acc9-4a96-895b-92386fa63c9c
Dataadministrasjon Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut tabellbunkelagringer (10 000 enheter) Globalt b9e5e77c-a0b3-4a2c-9b8b-57fa54f31c52
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut tabellslettinger (10 000 enheter) Globalt e3a600a6-5a85-4679-9721-1c0d192ed142
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut tabellistinger (10 000 enheter) Globalt 66ce8e33-adda-4e04-a0cb-0f1ce31849b6
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut tabellesninger (10 000 enheter) Globalt 12da282f-7e96-49e2-983a-9a65da2a4866
Dataadministrasjon Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut tabellsøk (10 000 enheter) Globalt 9a56b4f4-1d78-416e-a19b-815490ad7910
Dataadministrasjon Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Standard inn/ut tabellagringer (10 000 enheter) Globalt 9cb0bde8-bc0d-468c-8423-a25fe06779d3
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) Øst-Asia 0dc6943f-8742-4a62-8db2-44b61c7fe953
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) Sørøst-Asia 955c7d3a-efd8-49f7-a4bd-e71cde2aa138
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) Australia, øst 09b83c38-1b21-4a90-bf0c-141ea61ad31e
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) Australia, sørøst d1ff5194-e3d1-4d04-83f4-1b1fc80487fb
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) Brasil, sør 525a1fc8-fe0b-4073-acec-4e2746d26c0c
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) Nord-Europa e6a69a3c-288b-4171-af54-744b271ea65a
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) Europa, vest f7caafcd-8df6-46d1-98c7-77d962316fe7
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) Japan, øst 3a8f4481-d93e-4064-80d2-d128bd9ea742
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) Japan, vest b4412aec-427e-43d1-a7e4-a3b42a688750
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) USA, sentralt a99d0577-66c4-4bc7-8858-737da568e1fa
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) USA, øst 4082fa20-19d0-4388-b91e-a8150bc6ad4d
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) USA, øst 2 ba492db8-6622-4b63-bfeb-2538f3118115
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) USA, nord-sentralt 45763c9c-9eb2-40b1-bfde-0ba052f51a2b
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) USA, sør-sentralt 6b5329c6-86e7-45cd-b49f-c34239697bb8
Nettverk Georedundant Lagringstransaksjoner (10 000 enheter) 964c283a-83a3-4dd4-8baf-59511998fe8b Overføring av georepliserte data (GB) USA, vest 0c4d13cb-7134-4be8-a6fa-a52fdcb87e4c
Storage Georedundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 62f20455-d83a-45d1-a0f6-e0adf240c024 Standard inn/ut – kø (GB) Australia, øst 82b96a53-df81-46cd-be8d-df9969e89cbe
Storage Georedundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) b29eac16-9986-42cd-890d-404a414cae83 Standard inn/ut – kø (GB) Australia, sørøst c7d16067-dc2b-4a82-b970-1cf55190b54a
Storage Georedundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 96c7a88b-71a2-4617-9824-9344fc9864d3 Standard inn/ut – kø (GB) Brasil, sør 992c13b9-9aa1-4675-8e60-9d3337392215
Storage Georedundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 30ab1dae-8172-4b24-aa5b-3666d3f0fde1 Standard inn/ut – kø (GB) Globalt d6eb6e09-ee00-4672-aa66-ed1219c1113d
Storage Georedundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 62f20455-d83a-45d1-a0f6-e0adf240c024 Standard inn/ut – tabell (GB) Australia, øst 938fc20c-a31d-4594-a651-03c4d1a68f90
Storage Georedundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) b29eac16-9986-42cd-890d-404a414cae83 Standard inn/ut – tabell (GB) Australia, sørøst 783a4bf8-d1f8-4097-b593-5d69d8ad37e8
Storage Georedundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 96c7a88b-71a2-4617-9824-9344fc9864d3 Standard inn/ut – tabell (GB) Brasil, sør 7061d805-de24-4d8e-883d-2cd6136fcb1d
Storage Georedundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 30ab1dae-8172-4b24-aa5b-3666d3f0fde1 Standard inn/ut – tabell (GB) Globalt 92567832-8613-47c4-9e8a-b2b9461a4875
Storage Lokalt redundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 197eeb00-f40e-4d31-bf6d-8ef8d54ff342 Standard inn/ut – kø (GB) Australia, øst a97168b1-7066-4da9-a035-cd5b4fec4e68
Storage Lokalt redundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 5c2b734d-9779-461f-8281-a6c89c7eadf0 Standard inn/ut – kø (GB) Australia, sørøst 0c50be21-2aa3-455b-92ee-a50aaeecbd7f
Storage Lokalt redundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 53bbfe19-c977-42c8-911a-d7817319ec44 Standard inn/ut – kø (GB) Brasil, sør 86fbf081-4a0f-4992-9336-6159391c28c0
Storage Lokalt redundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) bd69546d-19b0-4776-865f-8753b800883b Standard inn/ut – kø (GB) Globalt a3dd3839-f638-493d-a529-e1e1427a5b78
Storage Lokalt redundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 197eeb00-f40e-4d31-bf6d-8ef8d54ff342 Standard inn/ut – tabell (GB) Australia, øst da55f3c8-c8dc-4f65-8f99-9d6f201b1ea7
Storage Lokalt redundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 5c2b734d-9779-461f-8281-a6c89c7eadf0 Standard inn/ut – tabell (GB) Australia, sørøst e3a07909-e1a1-4e0f-af7a-cea8a49f50e1
Storage Lokalt redundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 53bbfe19-c977-42c8-911a-d7817319ec44 Standard inn/ut – tabell (GB) Brasil, sør 37a224be-47e1-42bd-b2aa-f08060e965ee
Storage Lokalt redundant Standard inn/ut – tabell/kø (GB) bd69546d-19b0-4776-865f-8753b800883b Standard inn/ut – tabell (GB) Globalt 3f2b1e1c-c886-4ec6-ad6f-dd0ef38819c9
Storage Georedundant med lesetilgang Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 181926d5-204b-464a-b9e6-4d80ea4ef552 Standard inn/ut – kø (GB) Australia, øst c4de179c-c9ed-4e2e-b77c-392655fc62b5
Storage Georedundant med lesetilgang Standard inn/ut – tabell/kø (GB) f7a83bd0-b47c-4e8d-ac62-da11325848a3 Standard inn/ut – kø (GB) Australia, sørøst 9d796645-ffe8-4778-b384-cbd5ebd48222
Storage Georedundant med lesetilgang Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 21aee331-33c9-4b08-ae23-1f1dc2512296 Standard inn/ut – kø (GB) Brasil, sør 2388a15b-1c42-4e8d-8ae8-69868b94455e
Storage Georedundant med lesetilgang Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 6fe6a770-9d2b-45ba-b76d-1b18c4b6eebf Standard inn/ut – kø (GB) Globalt 59d1ce45-9e3e-44b2-85c5-4677230ecc88
Storage Georedundant med lesetilgang Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 181926d5-204b-464a-b9e6-4d80ea4ef552 Standard inn/ut – tabell (GB) Australia, øst 4ce4e22f-fab9-44e3-8373-4aec088195fc
Storage Georedundant med lesetilgang Standard inn/ut – tabell/kø (GB) f7a83bd0-b47c-4e8d-ac62-da11325848a3 Standard inn/ut – tabell (GB) Australia, sørøst 444db22b-1d6e-4116-b199-a8d137e84ef8
Storage Georedundant med lesetilgang Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 21aee331-33c9-4b08-ae23-1f1dc2512296 Standard inn/ut – tabell (GB) Brasil, sør 8e7cfcf2-abee-46f3-80fb-9fa21de35d1e
Storage Georedundant med lesetilgang Standard inn/ut – tabell/kø (GB) 6fe6a770-9d2b-45ba-b76d-1b18c4b6eebf Standard inn/ut – tabell (GB) Globalt 6c76daf0-aeb1-4238-b8b4-18820c91eeef