Gå til hovedinnhold

GUID-overføring av lagringsdisk og Blob

Enten du trenger maksimal tilgjengelighet for driftskritiske arbeidsbelastninger eller kostnadseffektive alternativer for testscenarier, gir Azure Disk-lagring deg den robustheten, tilgjengeligheten og sikkerheten du trenger for de virtuelle maskinene dine. Azure Blob-lagring gir svært skalerbar, robust og sikker lagring av ustrukturerte data. For øyeblikket blir bruk av både Azure Disk-lagring og Blob-lagring målt med de samme prismålerne.

Fra 6. desember 2017 vil forbruk av Azure Disk-lagring og Blob-lagring måles etter separate GUID-er. Det blir ingen pris- eller navneendringer når GUID-ene for Disk-lagring eller Blob-lagring skilles.

I tabellen under ser du hvordan GUID-overføringen endres.

Tjenestenavn Tjenestetype Ressursnavn Gammel GUID Ny GUID EA-portalnavn (produkt) Område
Dataadministrasjon Ikke tilgjengelig Standard inn-/utdata diskskrivingshandlinger 25db1802-b68c-41c7-8049-1fdac46149b6 f4821a43-570a-430d-b7ee-29636b6db4e4 Dataadministrasjon standard inn-/utdata - diskskrivingshandlinger - Tyskland, nordøstre Tyskland, nordøstre
Dataadministrasjon Ikke tilgjengelig Standard inn-/utdata diskskrivingshandlinger 5c952f23-146a-49bc-8a32-3f8753428bce 2375071f-ed38-4a88-9888-6cb75f6e90bf Dataadministrasjon standard inn-/utdata - disklagringshandlinger - Tyskland, sentrale Tyskland, sentrale
Dataadministrasjon Ikke tilgjengelig Standard inn-/utdata disklesningshandlinger 62818c56-2815-4484-b9cc-6cd41322e10b 97096f05-f047-434b-8620-aad6400fefb0 Dataadministrasjon standard inn-/utdata - disklesingshandlinger - Tyskland, nordøstre Tyskland, nordøstre
Dataadministrasjon Ikke tilgjengelig Standard inn-/utdata disklesningshandlinger 4d43145d-faf4-4e85-b5b7-7b7adf70a73d 65692f54-4176-4d28-bb44-e6fdc6d58cc2 Dataadministrasjon standard inn-/utdata - disklesingshandlinger -Tyskland, sentrale Tyskland, sentrale
Dataadministrasjon Ikke tilgjengelig Standard inn-/utdata disklistingshandlinger bf17f7dd-ce7f-440d-a574-2a9ab06f99ed 8e602fe6-cf75-4116-87dc-63f8040fa806 Dataadministrasjon standard inn-/utdata - disklistingshandlinger - Tyskland, nordøstre Tyskland, nordøstre
Dataadministrasjon Ikke tilgjengelig Standard inn-/utdata disklistingshandlinger 6968a71e-5085-4cdf-9e35-bc066c6358f3 e2203eca-d1ca-4832-920a-ff7f9907443e Dataadministrasjon standard inn-/utdata - disklistingshandlinger - Tyskland, sentrale Tyskland, sentrale
Dataadministrasjon Ikke tilgjengelig Standard inn-/utdata diskslettingshandlinger b199106c-ed4c-4012-bae5-e7de261573c2 ee628998-8744-4801-8671-b989c5538ded Dataadministrasjon standard inn-/utdata - diskslettingshandlinger - Tyskland, nordøstre Tyskland, nordøstre
Dataadministrasjon Ikke tilgjengelig Standard inn-/utdata diskslettingshandlinger f50fb9b7-38ac-4051-b3c4-72717fdc184b d3c12556-aab8-4eee-ae5f-1e61f82682c4 Dataadministrasjon standard inn-/utdata - diskslettingshandlinger - Tyskland, sentrale Tyskland, sentrale
Dataadministrasjon Georedundant Standard inn-/utdata diskskrivingshandlinger 2f2695a6-7e46-4618-a466-7cf137b700a0 bf9d1aa0-87b6-4da0-a41d-fc62090a4788 Dataadministrasjon georedundant standard inn-/utdata - diskskrivingshandlinger - Tyskland, nordøstre Tyskland, nordøstre
Dataadministrasjon Georedundant Standard inn-/utdata diskskrivingshandlinger c8b42e61-24c5-45dc-966f-10a7fb77c6ba 96a99735-c167-411c-bf8a-2e4f28166b11 Dataadministrasjon georedundant standard inn-/utdata - diskskrivingshandlinger - Tyskland, sentrale Tyskland, sentrale

Les mer om Azure Disk-lagring på nettsidene oversikt og priser. Les mer om Azure Disk-lagring på nettsidene oversikt og priser.