Azure Cosmos DB skal flyttes fra globale til regionale målere

Cosmos DB vil flytte fra en enkel, global måler til flere regionale målere for bestemte Azure-områder. Ressurs-GUID-ene for Cosmos DB vil endre. Vi anbefaler at du gjør de nødvendige endringene i ressurs-GUID-ene i dine tilpassede programmer hvis du bruker disse GUID-ene for ressursrater. Se under for detaljer om overføringen.

Legg merke til at Azure leverer to sett med REST-API-er som kundene kan bruke til å innhente bruksdata og data om ressurspriser: Azure Usage-API og Azure RateCard-API. Rate-GUID-er, også kalt MeterIds (måler-ID-er), er inkludert i responsegenskapene for disse API-ene. Kunder kan bruke API-ene til å bygge tilpassede apper eller et rapporteringsinstrumentbord for visning av skybruk og forbruk. Hvis du vil vite mer om API-ene, se Scott Guthries blogg New Azure Billing APIs Available.

Tjenestenavn Tjenestetype Ressursnavn Gammel global GUID Regionnavn Ny regional GUID
Datatjenester Azure Cosmos DB S1 Cosmos DB-timer 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Australia, øst 2d6f5341-c2ae-4d34-afca-94391ff66d8b
Datatjenester Azure Cosmos DB S1 Cosmos DB-timer 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Australia, sørøst 734ac188-22a2-4c03-a35f-2ebc69b61280
Datatjenester Azure Cosmos DB S1 Cosmos DB-timer 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Øst-Asia 46a4598f-bd08-4614-b2a3-75b147499c7d
Datatjenester Azure Cosmos DB S1 Cosmos DB-timer 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Sørøst-Asia 41149d9f-a473-4349-94f5-3af6b2aba106
Datatjenester Azure Cosmos DB S1 Cosmos DB-timer 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Nord-Europa 8376d911-1e62-4896-a324-5290c8ce2f7c
Datatjenester Azure Cosmos DB S1 Cosmos DB-timer 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 Vest-Europa 4cfddfa1-0272-45f1-a206-85eefd9e2524
Datatjenester Azure Cosmos DB S1 Cosmos DB-timer 424aa64e-dc25-49c4-8565-b86222279260 USA, vest eceaeb07-3247-4e79-8999-7b2d83b4ca02
Datatjenester Azure Cosmos DB S2 Cosmos DB-timer e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Australia, øst 579ee866-7f95-4e13-8cd0-333e83e78fdb
Datatjenester Azure Cosmos DB S2 Cosmos DB-timer e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Australia, sørøst dc466506-c5d1-4342-8fe8-e2f6dcc44963
Datatjenester Azure Cosmos DB S2 Cosmos DB-timer e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Øst-Asia bdb75818-345e-4312-a841-ec111bf62c5a
Datatjenester Azure Cosmos DB S2 Cosmos DB-timer e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Sørøst-Asia df9dd79b-1729-42aa-aef8-6d9f26ce5d9f
Datatjenester Azure Cosmos DB S2 Cosmos DB-timer e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Nord-Europa 97fa1a94-4e78-4580-9e27-f9878c4b7c83
Datatjenester Azure Cosmos DB S2 Cosmos DB-timer e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a Vest-Europa e019d2d7-395f-489f-944d-75297c8eaf22
Datatjenester Azure Cosmos DB S2 Cosmos DB-timer e80bd6e2-731d-4e39-92cf-06482af38e4a USA, vest 9af5b606-965b-4c39-915a-a7e81ab1a9c3
Datatjenester Azure Cosmos DB S3 Cosmos DB-timer bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Australia, øst ea80992b-9870-487e-b9c8-0d0e33b6867e
Datatjenester Azure Cosmos DB S3 Cosmos DB-timer bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Australia, sørøst fb059566-63d3-406b-bfd7-a3a6cbbdb66d
Datatjenester Azure Cosmos DB S3 Cosmos DB-timer bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Øst-Asia 7d154811-9adf-410f-a44f-264b2c0bb928
Datatjenester Azure Cosmos DB S3 Cosmos DB-timer bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Sørøst-Asia 904fd065-e9f4-4b4c-9faf-5c8bb7b90d4e
Datatjenester Azure Cosmos DB S3 Cosmos DB-timer bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Nord-Europa 0c11d1cd-655e-4369-b0fc-4cccf9a39816
Datatjenester Azure Cosmos DB S3 Cosmos DB-timer bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 Vest-Europa e9af043a-39d8-4d66-8d04-f4071430fd7d
Datatjenester Azure Cosmos DB S3 Cosmos DB-timer bb8a035f-5ff5-44bf-aeb6-77b2fc1de144 USA, vest 4549f2e0-b433-4f94-b73a-3cfa77d950a0