Gå til hovedinnhold

Azure Backup Storage GUID-overføring

Azure Backup gir deg en samlet løsning for å hjelpe med å beskytte data i Azure og lokalt. Med skybasert sikkerhetskopi får du en SaaS-app innebygd i plattformen som gir deg de siste oppdateringene og som samtidig reduserer administrasjon. Azure Backup gir høy sikkerhet med krypterte data både ved overføring og ved lagring, den gir deg også innebygd beskyttelse mot ransomware.

Fra og med 1. mars 2018 blir sikkerhetskopier som foretas med Azure-lagring rapportert gjennom målerne til Azure Backup-lagring. Dette betyr at du kan se hvor mye lagring du forbruker gjennom sikkerhetskopiabonnementet i stedet for via lagringskontoen din. Denne endringen vil ikke påvirke prisene, men det kan hende at du må endre fakturarutinene dine som er avhengige av målernavn eller ressurs-GUID.

Les mer på nettsidene oversikt og priser.

Se nedenfor for detaljer om GUID-overføring.

Tjenestenavn Tjenestetype Ressursnavn Regionnavn Gammel GUID Ny GUID
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Australia, øst 71bc9bd2-f3ea-4000-a2ff-376882679d7f 0df2d38e-d7e3-4150-9de5-61388844acb7
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Australia, øst 9e4e879d-c0f2-4623-8051-b0fb279b4425 7c1ec401-909b-41f9-8b8f-4b496f049abf
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Australia, sørøst 72bb7aa1-e3a0-4363-a4af-953b80d220ac 8a5d6b60-eac1-402b-a1df-c61397ab5d9b
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Australia, sørøst 0056d2a6-4f43-4e2f-9cd0-0bf3cd49e45d e5536633-e47d-4108-b04d-e2d226473c80
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Brasil, sør 22e34bb4-7687-49ad-8a3f-a317de55ff19 cd4cfb51-f027-4d88-89d0-80e78795f00e
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Brasil, sør a0a14f71-37e9-44ac-b019-035b23d75a3a 7e7b30a1-1624-47fc-b20a-c043952e7ddf
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Canada, sentralt 30242e11-c74f-4af3-a972-d5ba472bd1f2 48d502aa-2202-48e9-a68b-e46879c50795
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Canada, sentralt 61226b2c-f21b-4a8a-b39d-5f619442169e 52da2bbe-e7ca-4c90-baaf-4efe6da0f5c1
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Canada, øst 7397766a-fec3-4707-915d-d7ccd44ad8a0 ea432a13-8e7e-4761-8d0b-8fb0f590ce82
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Canada, øst d09e639b-288f-4571-abbc-e1f42f934138 6f22b010-dc49-46ef-8bd0-65cc932849f0
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Tyskland, sentrale e7c7841a-45d6-46c1-8337-a7c9274d5da8 b2b47a8b-72e0-4dfd-8888-a5009214f668
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Tyskland, sentrale 961172ba-c037-411c-beec-f77e8387d6d7 5d271dd6-c14a-4fa0-9c8f-8cbb00868e0f
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Globalt 0f521674-5ebd-4679-bd97-8bc2ac4a9040 d17674bb-cb9c-45f0-8eb4-bd325b8c2606
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Globalt c1635534-1c1d-4fc4-b090-88fc2672ef87 70a06631-dd1e-4478-a3fc-cd60f747327b
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) India, sentralt 66d3680e-f733-4710-997f-463a73a885b1 cdd3c9bc-765b-4c87-8116-abbfb392b974
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) India, sentralt 7b362907-1d27-4f3c-985a-99d2562fcedb de8cbe58-5bc8-484f-8880-10d536b59386
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) India, sør 1a8ebeb4-98d1-4568-833e-6924033ec224 9bf7827d-f07a-4d61-b976-180a2b8d420b
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) India, sør 458fb98f-9987-417f-8c95-5ffe6101c0ad dd57948c-1da8-4937-a215-d8947740c021
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Korea, sentralt 245c78af-fde1-4bf7-a53f-b1e32b161e92 34661cc1-cd8a-4808-940f-344da693647a
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Korea, sentralt 9178ce8a-c70d-4bdf-a872-9980fcee5227 97d1f80b-8307-439c-83f2-93aa81d5bc9b
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Korea, sør 68e262e0-8834-4dd6-8a32-a14d71f5f72e eecfa9ea-4c1e-4f83-9880-454cdd1d9434
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Korea, sør 38cc8245-6b5d-4729-a6e8-039d96f41559 9e369f0c-6a5b-4824-993e-16fdbbd105ab
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Storbritannia, nord 0a108e60-d1a5-45f5-aab2-b741bc88f1cd 53d4d705-86de-467d-820a-94fb5afd62ec
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Storbritannia, nord 553a2dd6-f3e0-46cf-bf49-d8f4da663212 b1066bd2-1f4a-45e2-a991-7a63344d7446
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Storbritannia, sør f679b7f5-ead6-4474-9829-769dc819f3e2 c512f8b3-00af-4c58-97f8-136057a58e6f
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Storbritannia, sør 02ee2eec-2705-421e-ac2c-cdebf2e537d9 5a526dd9-6284-4a79-973a-dcb71ad8c46f
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Storbritannia, sør 2 4853d86a-38c9-4947-8653-c3b8a99c87e9 6de700b5-628a-431a-a589-bf7c0a655dfd
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Storbritannia, sør 2 b8c992af-a6cd-47cf-b824-3dd25ed0a858 12b7bff3-c075-4222-be97-831c984aeb26
Azure Backup Lokal redundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Storbritannia, vest 29cec9c7-cbe1-4b5d-ae75-d5ee7b2f4061 7f4ca0a7-ff5d-42e8-84c0-12b47d866e4b
Azure Backup Georedundant lagring Standard inn/ut – blokkblob (GB) Storbritannia, vest db394620-d69c-4ba6-b402-88108a27a4ae 0915b949-80c9-46a1-aa24-d5343e362c04