Hopp over navigasjon

Migrasjon av ressurs-GUID for Azure Database for MySQL og Azure Database for PostgreSQL

Takk for at du er en kunde av Azure-databasetjenester for MySQL og PostgreSQL under testversjon. Basert på tilbakemeldinger fra kunder i testperioden har vi gjort noen endringer i forretnings- og prismodellen som forenkler kjøpet og gir mer fleksibilitet.

Fra og med 28. februar 2018 kan kundene forvente følgende endringer som vil påvirke Azure Database for MySQL- eller PostgreSQL-tjenestene de har klargjort nå:

  • Priser for databehandling vil endres fra databehandlingsenhet til virtuell kjerne, og vil gi mer gjennomsiktighet om maskinvarkonfigurasjonen for MySQL- eller PostgreSQL-serveren.
  • Av hensyn til fleksibiliteten vil ikke lenger lagring inkluderes sammen med databehandling. Kunder kan klargjøre lagringen de trenger og skalere databehandling og lagring uavhengig av hverandre. Som en del av den nye forretningsmodellen vil du se at lagringen din allerede er klargjort på nivået du hadde tidligere.
  • Det vil ikke tas betalt for sikkerhetslager, opptil 1X klargjort lagring av databaseserveren din.
  • Utgående nettverkstrafikk vil belastes i henhold til standard Azure-priser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til nettsiden Prisdetaljer for båndbredde.
  • Priser for prøveversjon vil fortsette å gjelde under den nye forretningsmodellen.
  • En endring i ressurs-GUID-ene som brukes til å spore bruk, vil vises på fakturaene dine. Programmene eller databasene dine vil ikke kreve noen kodeendringer.

Hvis du vil se effekten av eksisterende GUID-er i alle områder, kan du se tabellen under. Programmene eller databasene dine vil ikke kreve noen kodeendringer.

Overføringstabell for måling av basic databehandlingsenhet med navneendringer:

Tjenestetype Gammelt ressursnavn Nytt ressursnavn Område Gammel måler Ny måler
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Øst-Asia b0b0c9ac-7fb2-481f-bca3-e3606d5e207d 83ab4175-fa00-4b5a-82cc-401397751b53
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Sørøst-Asia 44822ec7-f051-4dc3-8765-5129a0ccb1f3 c014ca4d-7bb4-46fb-a8ca-f378487fce73
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Brasil, sør c5e16247-1887-43fe-9d20-e1f1408c1072 ffbf497b-eee2-4474-a442-87a7e5c1c364
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Canada, sentralt e820e7c2-9de7-4b59-a955-4dc216899d08 6d906288-c47f-4342-8e3d-0cf88df3532f
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Canada øst 6b6b71c0-a64d-4470-b5dc-3e6b4364f48e e7abfdbf-be0d-42a4-b014-466c6a6aff3d
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Nord-Europa daa03705-2ae4-4cc4-9857-db50176b5aa7 d82f3d83-ae9c-498b-b757-1a64066de9e9
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Europa, vest f12a0791-1db3-4acb-843c-b2aba065f8d3 e2a5212c-0ef7-4cd9-b948-addda30204fa
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 India, sentralt 6c4195d5-539b-444d-85ab-79b953bbc70b cae38fcb-f62d-4f2b-b74e-c005a6d70e00
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Japan, øst a5603789-de9c-4ea2-b5c8-e8d7b23b5569 32cd7663-93c7-4cb4-9909-2d97e70d868f
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Japan, vest ac11c160-d18c-4178-9175-0f7ae8e9679b 360e702b-eb7f-43d6-a265-2eac6fa8e8ac
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 USA, øst 5e0fd1c5-dde8-4b94-8b4a-18a4638def5e 8c72e3ea-706d-4e8a-a171-2698c5ffcb37
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 USA, øst 2 5789a16a-017a-43f0-90e2-ff3abfcdf873 c3ad32ad-d892-4e58-b6bc-bcca32c74ae9
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 USA, nord-sentralt 31fc6c3a-6914-4565-b24a-d0e34ffa0b47 12fc6227-d9e6-4bd1-b3f6-457cd79d6575
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 USA, sør-sentralt ddf1a61a-0962-4563-86a0-09e79e49293a 114904c3-a6ea-46ed-b97c-e5131450652e
Azure MySQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 USA, vest 33fd6e5f-cabe-49d0-ae40-7762561cdfff 82cd3126-12fc-4039-a809-b696bf1e212b
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Øst-Asia bab5a142-81b9-417f-855e-5d54e6eb43fe 49863e6e-c404-48c6-90e4-5e789cc7a935
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Sørøst-Asia 3ab3f404-6cc8-40cc-b1b5-016f3d9c8458 7e781017-56a2-47f9-aa50-4359e33d41d8
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Brasil, sør d84e15f3-c77c-4d2d-a2cb-17bd72fb7530 a319f5b7-43b0-450d-bd16-f0ed5af9aa6c
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Canada, sentralt 377246f7-7116-43e8-8dcf-99d6ec115130 5fb7aa43-9802-42ce-b0b5-95d1ed58e0bd
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Canada øst 48bd1877-79fe-42ca-b2da-1f0454590309 1c6caf69-0b16-4ad0-895e-67f0ae041fea
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Nord-Europa 3cced4ac-563d-464f-9abe-e9a1e6c4b72b dc877ff7-0f45-42b7-a732-c8dc4531b5e7
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Europa, vest d5ce4193-1d3b-4b2f-92b7-c00adb709707 c6288560-c4e0-4c0c-8813-372e72c36b72
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 India, sentralt 44905d86-833e-4074-9c73-386ecc69ae11 de88558a-391b-4ee5-b03b-1585c2bd7d9f
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Japan, øst b5a74201-82f3-4949-8138-1b813364252e 00cccc99-8da5-448a-b4f0-25fa3f9bafd2
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 Japan, vest 33de1353-3eec-4e87-a84c-4950c721cf03 fa76bc15-0cca-45c8-b607-2a585ffc1956
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 USA, øst 831f5ee4-0ca5-4da9-8a4e-b8d4a49692bc 34807410-dcb2-4667-bea4-0c7ef51ce290
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 USA, øst 2 e3f55ffb-1fc8-4668-a2ca-42f972bab1d0 6667b0c6-bfdc-4dec-a295-77438b7048a9
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 USA, nord-sentralt 70993625-1487-4e29-a93b-5018fb8fe557 ea407339-6f52-4f3f-bdbf-caffbee406a7
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 USA, sør-sentralt 3196fdfa-c370-4dc3-81b4-02d5fc745791 62c40a74-221b-435c-bceb-8531e78a3a96
Azure PostGSQL-database Basic Compute-enhet Basic virtuell kjerne Gen 4 USA, vest 00dcdcc4-40d7-49dc-b7f0-8731b79526c5 6e3299c8-dbd3-4840-9da0-e1a5dd9c7c6c

Overføringstabell for måling av standard databehandlingsenhet med navneendringer:

Tjenestetype Gammelt ressursnavn Nytt ressursnavn Område Gammel måler Ny måler
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Øst-Asia 0b00263d-42f9-44de-b928-7b7b611638c0 efdb8dd8-8e95-401b-9605-7267b62eafcc
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Sørøst-Asia 726d28d6-2396-49a4-a7a7-57b92167058e 09ddb98c-7c97-4518-b38b-ee762a647de2
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Brasil, sør 4cdbac6a-5998-4bf1-ad4e-46da9a641991 99568570-b20f-4bba-9306-5a5182659b61
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Canada, sentralt a20f97c8-b74c-4d48-9290-c13bcf05c793 3091d55a-6fa3-479a-a38c-b7cd4d4f7a81
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Canada øst 33cbf6ca-2a51-462a-bec2-73fa7d906dfa b89ca0bd-be3b-424c-b68f-4baed2ad824c
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Nord-Europa 5fe14bbb-2ebb-4858-9968-09d7ab7d3791 3daafd4d-6742-45c6-a9a5-435369224d8c
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Europa, vest 29c68711-b555-43cc-bcb7-4ef0338fa949 7f161117-dd7c-4023-8cab-bd30ab7c2d6f
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk India, sentralt 0479c268-246a-4995-8345-e7afe09f8719 af5d9032-fefc-4868-a4c9-fca763a6bf33
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Japan, øst b7a01257-97b9-4c52-994c-08969651eca6 9edcae3f-ffc3-4841-afa9-643521ced23f
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Japan, vest c9220664-10f5-4217-a52a-fbaaa046eb8c 26dbef33-c153-42c1-855a-560d0f7357d3
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk USA, øst 2caaf99a-06cb-4849-af05-639b39b224a4 db860b82-8ed2-479c-99db-48e73c687e47
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk USA, øst 2 478fbc00-72c2-4d11-9c9f-6d049035770e 6b701ba8-f1cc-405d-97ae-a75e912d2dc7
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk USA, nord-sentralt 157ee202-3a7e-4922-9cce-e1980fd771d7 afce6199-6087-46ce-b075-a9c2922d20a8
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk USA, sør-sentralt 7721b2b8-e746-4cfd-9801-f4c93965c3f0 6febf828-29c7-41c5-8601-88b90ec92b49
Azure MySQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk USA, vest 45b5e9d4-d44e-498a-a70a-3599ebe0af38 2b42f5a8-a2d3-43d5-b5ae-d739b6443bfc
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Øst-Asia 86b773df-ac29-459a-b245-61b12d18b02c 738d6077-818a-4bd4-966a-28a1c112adc8
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Sørøst-Asia ab065303-3a91-4715-97dd-5c9f852539ba 3cde3979-8f57-4f9c-b10f-ccce57f1e303
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Brasil, sør 59a9a667-bcef-4ca6-b83b-2e737768c98a 9a145b80-bf80-48f1-8c7f-2d908c3e42d2
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Canada, sentralt ddd91e13-a551-477a-a463-e944abf13b88 9d82259c-8ba4-4c31-ad71-08f3a075e4fd
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Canada øst da2dc315-d3a9-48a3-8d3c-cf4e8747ab1c 6e73d097-4363-454f-b5ea-dbcb8c61dc39
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Nord-Europa b3b04f1a-faf1-4a5b-ba2e-8da47fae0a9c 76e10684-55b5-4ad2-bca1-64cc755a7725
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Europa, vest 25555741-2cb5-45c7-bb97-58259b9a567d 955cb4f4-c996-4bdd-9bdb-7d8bc306bed4
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk India, sentralt 0fb54955-20ae-4838-9e5c-8321fe1dd268 91af7527-a13e-4399-996d-5c1bdb9e698c
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Japan, øst cee1e950-8eac-40c0-b0a4-f70cbfef24d4 b16b297b-9c14-4793-8a02-54750ac56f43
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk Japan, vest 6050f7da-2bc6-42e0-ba7d-7d43f47b3045 9eaee98a-04ee-46ed-9523-a347224f7ccd
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk USA, øst 368bfe28-01ad-4b55-89a3-b31dccd75875 022cb869-58d8-4e1b-9fb5-faec2f802f76
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk USA, øst 2 91326639-22e6-404b-a2b7-86f93b524036 744f2412-637b-452c-a000-9781c3fc0327
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk USA, nord-sentralt f9664f4a-51d7-4e49-9d8f-05e89005b91f df4c8794-f93f-4d18-be5f-45069a8fc9e1
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk USA, sør-sentralt 38cf1c98-8db7-45a1-9600-99cc3f122018 34f6db68-657c-4075-a49d-83acf0ef4bfa
Azure PostGSQL-database Standard databehandlingsenhet Virtuell kjerne G4 til generell bruk USA, vest dfb0c826-21fe-47b7-a73a-27ab444d116c a40cb385-f86f-48b0-82e5-769a16b57631

Overføringstabell for måling av basic lagring (ingen navneendringer):

Tjenestetype Gammelt ressursnavn Område Gammel måler Ny måler
Azure MySQL-database Basic Storage Øst-Asia 0737d5fa-5f22-4a90-b89b-91bdf3e32fa2 c69da191-1e62-467f-a25f-81f502845024
Azure MySQL-database Basic Storage Sørøst-Asia cc7d51f1-9615-4ea8-bfa5-eaf1640c218a a7fed024-4d75-44b6-b27c-b862aa7c3172
Azure MySQL-database Basic Storage Brasil, sør f6a88f31-32e1-4e4c-adce-1ee2953e13e9 fdc49f54-0e98-453f-9cdf-9d1998a43793
Azure MySQL-database Basic Storage Canada, sentralt 882f2c52-bdf1-4178-af13-4c4026338261 2be35214-5c05-451f-a228-0e52ecb16ed5
Azure MySQL-database Basic Storage Canada øst 8b38dd20-c493-47b1-b6a5-a1828140d1ea daba90d2-f8a7-4b9d-ae06-8cf1bef2682a
Azure MySQL-database Basic Storage Nord-Europa b3afe85a-c5a2-478b-8ddb-0aa5f148d18b bb4efef1-0e22-4e28-8f3f-7f24fafb9dce
Azure MySQL-database Basic Storage Europa, vest ec077d76-b727-4957-809a-6f8bbf57e31a 4840dac1-5fc3-4a1c-83d6-7289f966c3e8
Azure MySQL-database Basic Storage India, sentralt 28422f4b-1d22-4229-b41a-cdac9166b7ee 39b4b110-ee06-40ce-b0af-9386f14ac290
Azure MySQL-database Basic Storage Japan, øst 0701453e-daae-4f4d-8a44-ca2b772f1832 7a27440e-529b-4dae-8ad3-01a5868a9be0
Azure MySQL-database Basic Storage Japan, vest 8a74d22e-c060-43fb-82c0-0089580bded1 79d35df3-b17e-4d1d-a7a1-295d9d92be46
Azure MySQL-database Basic Storage USA, øst 102dfb79-0ed8-4a78-adfa-5f4cd00ee8e4 c785a724-3b14-41d4-8580-794b5545f616
Azure MySQL-database Basic Storage USA, øst 2 62591942-96ca-4588-af29-66ba2e8dec10 28e8edd1-f2d5-4ab3-a62a-556c77a214f2
Azure MySQL-database Basic Storage USA, nord-sentralt e682110a-61e2-4373-bd38-fea8f1d7d061 6fda6a3a-c306-4831-857c-1e88469b671a
Azure MySQL-database Basic Storage USA, sør-sentralt da55c376-e2a9-4866-a9a1-ff3e25893ecc b85227ca-3d4e-4a7f-94b0-f82b205143c2
Azure MySQL-database Basic Storage USA, vest c0d8de28-c063-4442-9762-44263394c04c 657f2d90-5efa-4c1c-813f-a396b080bf7e
Azure PostGSQL-database Basic Storage Øst-Asia d61ce90e-328e-47c2-9a5f-4b73e7715aa2 51d5fc8c-ddc9-4a96-ad20-3b278759ffed
Azure PostGSQL-database Basic Storage Sørøst-Asia 00d236fa-4a66-4877-971b-a96a8c9421a4 156890d7-38ed-4058-b91a-1d879967a612
Azure PostGSQL-database Basic Storage Brasil, sør 12d188a2-1e79-4efe-b679-428c368e997a d81e6a66-7987-4721-a4e6-2cff4885a8fd
Azure PostGSQL-database Basic Storage Canada, sentralt b9acd2c7-0501-448c-b92b-eedee72ab90b 8b505b77-4fd4-4f6d-94f2-848dd76176c0
Azure PostGSQL-database Basic Storage Canada øst b0960f2b-bf8f-4544-a216-7ef2cbd5db7e 3da6705e-143b-4d1e-9433-91cafd690bd6
Azure PostGSQL-database Basic Storage Nord-Europa cb1dc330-ab93-4193-9626-da5ba52287a5 3125abed-5055-42e1-ba2a-e9ce1df4b7f4
Azure PostGSQL-database Basic Storage Europa, vest 07584202-43f0-4640-9dff-27705296277e 2c086a55-4d8f-4e20-a2ce-d970d8d8d30c
Azure PostGSQL-database Basic Storage India, sentralt 06e8cb60-b314-4b1e-91f3-e4853d97a32d a45303a6-eb6c-4739-ac93-4e1aa113ef3f
Azure PostGSQL-database Basic Storage Japan, øst 49553be3-8923-40c9-bd0c-647857b01203 5ba0298c-9c74-4d2a-ae7c-8c1b79680898
Azure PostGSQL-database Basic Storage Japan, vest 2c3d5955-eb34-448e-b2c8-5e2d91f92098 4d92e740-6a1b-4ef6-a3a0-c96e8811bca1
Azure PostGSQL-database Basic Storage USA, øst afc89160-815d-4ec8-b9d1-fb1449eb122f f5cdcf7f-f798-449e-b3ee-a750bf925aae
Azure PostGSQL-database Basic Storage USA, øst 2 24476f36-2a21-49a8-99fd-286acaf36e6f 38307eca-fd6e-4bc1-afe7-4fecaf75c86a
Azure PostGSQL-database Basic Storage USA, nord-sentralt f680ba38-c281-41b0-815d-05a41ac2fdab 94c7ba0f-3aac-4bc2-ac66-28cae66fa047
Azure PostGSQL-database Basic Storage USA, sør-sentralt e941aceb-d1cb-4a6e-a83f-09d22988f6bf bb4440fc-e61c-4023-a931-656aa317de77
Azure PostGSQL-database Basic Storage USA, vest 6f1c176e-81b2-4dbe-be47-34ec6e523f4c 4ca70bb1-a0f4-46a5-bc39-b49931a76e1c

Overføringstabell for måling av standard lagring med navneendringer:

Tjenestetype Gammelt ressursnavn Nytt ressursnavn Område Gammel måler Ny måler
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring Øst-Asia 4fa8e6e9-4603-468d-8549-1eeb28324a16 be97e596-45ec-49d4-8b51-2f22a45a81a1
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring Sørøst-Asia 70acc5b5-5a33-41c1-abbe-54835105e4e2 a4e43fa6-61f9-4c39-ba7a-2d17341088c1
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring Brasil, sør 8efe37b6-a0f0-4471-9006-0138d47cde4a 7be3b648-3a83-47ae-974d-f50547b53b81
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring Canada, sentralt a1b16a99-49ad-412a-9898-8c860593ad93 fa3c62a4-8b40-4c02-b495-4cfad8d87a88
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring Canada øst 4b8e9e9f-36a8-4b0e-b946-14c9628b072b 5c0fc18c-3281-43d1-a0b3-1ff84750081e
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring Nord-Europa 4172e46c-227a-4a05-a518-1810658676aa efabc20f-219a-488d-b74c-eb7d3a6a7ddf
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring Europa, vest b2775632-2a67-46f4-8ba1-97b2539cd6f0 916ccc8b-dc92-4061-9709-12dd6d12126a
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring India, sentralt 8b9b10f4-760e-4a67-9ab5-a01336efdfb8 52b03016-7617-4c78-b67a-00d920c33949
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring Japan, øst ba8bb539-ac1a-40d6-81f7-af821665c5e2 0afbd3f2-c0df-490a-9ff6-ec066cbfda53
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring Japan, vest 66d39878-1c28-4eaf-ade5-279d5c3357d1 e2404a9b-6dae-441c-be2e-5844382ff5ef
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring USA, øst c36a7591-bb37-4d88-aa91-606a59daab1b 9d14809d-ad58-423c-8bf2-c5792122b366
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring USA, øst 2 b5ee3b8b-3754-4be6-9d3c-3b20899cf24a fbce50b8-dad3-4c6a-b069-b5f64b7116dc
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring USA, nord-sentralt 40262b28-cdf3-49d4-b2c3-a52150c98aaa fff41fb4-ab8f-4e76-b776-f5b3b8c6baad
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring USA, sør-sentralt ca32d825-0121-45de-9b0c-de521439db1e fa554d6a-0652-48d5-bbc2-818a66d088ef
Azure MySQL-database Standard Storage Generell lagring USA, vest 5d2ca8b9-33b4-4e41-9109-8aee8515f8fe a4bd396f-1e2a-47c0-900e-6188b6ebe57b
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring Øst-Asia ace45908-92b0-4968-ac09-12d240b72647 6120007b-492a-46c7-baf2-003f421a8efd
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring Sørøst-Asia a776e88d-75a2-4ad4-a444-fb5c4035689a f60b0799-fa1c-4744-bf19-1a1d24d762ba
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring Brasil, sør 4f761da3-b473-4346-a29f-84c35fdf0bfa 8fcc83c5-ce23-4843-ade9-3be423404ea1
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring Canada, sentralt 93d433c8-080b-43e4-b897-bb6cceb8ee74 18aff49d-1a8b-4cb9-a53c-5a6b4ae17b78
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring Canada øst 03de2aac-8ad1-4f40-a37c-f409f2c8420f 65a62b0f-e161-40ca-835e-901cb9aadb95
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring Nord-Europa 931f2330-4ff9-4d57-964c-6144af29c325 2ba743de-2bf6-4e22-9911-402f13c568b4
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring Europa, vest 7e0e6e8c-35cf-4025-b108-8a2ec1ad4ad1 8aaa8162-6730-4657-8ba2-a4d22672ef53
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring India, sentralt 1aa14973-8e0f-46b7-8763-3b555abcf379 cab6f176-24af-4515-8a62-383ca4ff88dd
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring Japan, øst edf24089-f8bd-4339-b81e-0e28793197f9 a026246c-4caf-4c3e-b142-a351b27eb7d6
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring Japan, vest d59f752a-10f8-4716-a37e-8659ed2f4985 00f8696b-1f53-4ad9-a5e4-5f3d7f950c3c
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring USA, øst 00a1b538-e9ed-4ec8-a4ed-54742dd52d7e 3a75b278-e04b-457c-8914-96463b28520c
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring USA, øst 2 36e36950-287e-4c9a-836a-38fb1013d99f 6d61c2b9-8510-4812-bcd7-bf57197662da
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring USA, nord-sentralt 7ebe0029-0ac3-44a9-8958-ed3c4562c300 2e634128-3467-4b3a-8570-1feae697be80
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring USA, sør-sentralt 60e3e69d-dcbb-4587-adfa-d5efd98bc04e 14ab823f-836e-43ba-bd5c-414e082878d9
Azure PostGSQL-database Standard Storage Generell lagring USA, vest cf3a9c0c-de3c-4de9-86e1-18ea230fc029 19b79d3b-df3f-4f95-a346-71af8cc15ea2