Gjengivelse med Azure

Avlast og få fart på gjengivelsesjobber ved hjelp av store behandlingsjobber i Azure

Nøkkelscenarioer:

Mange ulike bransjer

Gjengivelse brukes i mange bransjer: til å produsere visuelle effekter og animerte filmer i medie- og underholdningsbransjen, til å skape avanserte tekniske konsepter og tegninger innen produksjon, til å skape konseptbiler i bilindustrien, til å simulere jordskjelv, landformer og dyphavsgroper til forskningsformål, til å lage bygnings-, vei- og landskapsdesign i arkitekturen eller til å gjenskape historiske hendelser, bilder og illustrasjoner i forlagsbransjen. Azure Batch kan hjelpe med alle disse scenarioene – og flere til.

Kraft når du trenger det

Gjengivelse kan være det mest kompliserte aspektet ved 3D-produksjon. En typisk gjengivelsesjobb omfatter stillbilder eller animasjon som må gjengis flere ganger etter at kunstnerne har gjort endringer. Ny 4K-teknologi og stadig høyere oppløsning betyr at det kreves flere hestekrefter i gjengivelsesprosessen. Med Azure Batch er denne kraften tilgjengelig ved behov, slik at du kan skalere når du trenger mer kapasitet.

Hold kostnadene nede

Uansett hvor billige maskiner du bruker, er det dyrt å kjøre lokale gjengivelsesfarmer. De krever fysisk plass og klimaanlegg, de bruker mye strøm, og de blir fort utdaterte. Azure gir deg mange grunner til å utføre gjengivelsen i skyen, ikke minst muligheten til raskt å utvide eller redusere med flere titalls, hundretalls eller tusentalls kjerner. Det betyr også at du ikke behøver å bekymre deg for uforutsigbare gjengivelseskrav. Du kan kutte kostnadene ved å tilpasse ressursene til jobbene underveis og bare betale for det du bruker.

En mer effektiv brukeropplevelse

Du kan bygge en fullt integrert arbeidsflyt som gir kunstnerne tilgang til massiv databehandlingskraft i modelleringsprogrammer som Maya, 3Ds Max og Blender. Når den lokale kapasiteten er brukt opp, kan de skalere jobbene videre til Azure. Du kan bruke Batch-SDK-ene til å integrere en rik klient-opplevelse i programmet ditt og gi kunstnerne muligheten til å administrere arbeidsbelastningene sine, for eksempel sende inn og overvåke gjengivelsesjobber og få tilbake utdata.

Vi tar oss av infrastrukturen

Du behøver ikke bygge en gjengivelsespipeline. Batch håndterer hele gjengivelsesprosessen. Den legger jobbene i kø, starter de virtuelle maskinene, kjører gjengivelsesprosessen med ønsket gjengiver, sender utdataene til rett sted og avslutter til slutt de virtuelle maskinene. Du kan fokusere på å produsere de digitale ressursene, og behøver ikke tenke på å bygge og administrere infrastrukturen.

Lisensiering som fungerer

Ulike selgere og uavhengige leverandører av gjengivelsesprogramvare har ulike lisensieringskrav. Kjør gjengivelsesjobbene på Azure som en virtuell, lokal gjengivelsesfarm. Ta med dine egne lisenser til Azure – den kjørbare gjengivelsesfilen kobler til lisensserveren ved kjøring av gjengivelsesprosessen. Dette fjerner behovet for å administrere maskinvare sammen med lisensene og sikrer at du har rett antall kjerner for lisensene du eier, og omvendt.

Mer informasjon