Hopp over navigasjon

Store behandlingsjobber: HPC og Batch

Databehandling i skyen i stor skala når du trenger det

Azure leverer databehandlingsressurser på forespørsel, slik at du kan kjøre store parallelle og satsvise beregningsjobber i skyen. Utvid den lokale HPC-klyngen til skyen når du trenger mer behov, eller kjør arbeidet utelukkende i Azure. Skaler på en enkel måte, og dra nytte av de avanserte nettverksfunksjonene, blant annet RDMA, for å kjøre HPC-programmer via MPI slik at du får de resultatene du ønsker, når du trenger dem.

Ekte HPC-funksjonalitet i skyen ved behov

  • TOWERS WATSON
  • Milliman
  • CD-adapco
  • UberCloud

Aktiver klyngeprogrammer for skyen

Azure Batch leverer jobbkøer og automatisk skalering av databehandlingsressurser som en plattformtjeneste, noe som gjør det enkelt å kjøre parallell- og HPC-programmer i skyen i stor skala. Ved hjelp av Batch-SDK-ene og Batch-tjenesten kan du konfigurere ett eller flere programmer til å kjøre på forespørsel eller etter en tidsplan i et utvalg virtuelle maskiner. Beskriv hvordan dataene skal distribueres, hvilke parametre som skal brukes for hver oppgave, samt kommandolinjen for å komme i gang. Azure Batch håndterer både skalering og planlegging – altså hele kjøringen.

Les mer om Azure Batch

Ekte HPC-funksjonalitet i skyen ved behov

Nå kan alle, når de har bruk for det, nyte godt av ytelsen og skalerbarheten til et skybasert datasenter i den absolutte verdensklassen. Kjør HPC-programmene dine for Windows og Linux ved hjelp av A8- og A9-databehandlingsinstanser med høy ytelse i Azure, og dra nytte av et serverbasert nettverk med MPI-ventetid på under tre mikrosekunder og ikke-blokkerende gjennomstrømming på 32 Gbps. Dette serverbaserte nettverket har RDMA-teknologi (direkte minnetilgang via fjerntilkobling) på Windows og Linux, noe som gjør at parallelle programmer kan skaleres til tusenvis av kjerner. Azure gir deg mye minne og prosessorer i HPC-klassen, slik at du kjapt kan oppnå de resultatene du vil. Skaler opp og ned etter behov, og kutt kostnadene ved bare å betale for det du bruker.

Les mer om A8- og A9-databehandlingsforekomster med høy ytelse

Les om ytelsesforbedringene ANEO oppnådde med Azure

Støtte for Linux og åpen kilde

Kunder som utfører databehandling med høy ytelse på Linux, kan dra nytte av kraften fra Azure. Azure støtter Linux’ RDMA-teknologi (direkte minnetilgang via fjerntilkobling) på A8- og A9-databehandlingsforekomster med høy ytelse, noe som gir forskere og ingeniører muligheten til å løse komplekse problemer ved å bruke mange populære bransjeprogrammer for Linux eller ved å bruke sitt eget Linux-program med Azure. Du kan også bruke HPC Pack til å planlegge jobber på virtuelle Linux-maskiner i Azure, noe som gir deg mulighet til å bruke én enkelt jobbkøløsning til både Linux- og Windows HPC-programmene dine.

Les mer om støtte for Linux RDMA på Azure Virtual Machines

Utvid HPC-klyngen eller kjør hele klyngen i skyen

Med Microsoft HPC Pack kan du distribuere en lokal Windows-beregningsklynge og utvide dynamisk til Azure når du trenger ytterligere kapasitet. Du kan også bruke HPC Pack til å distribuere en klynge utelukkende på Azure og koble til den via VPN eller Internett. Gjør alt dette uten at det går utover ytelsen, takket være er stort utvalg av alternativer for databehandling, inkludert instanser med store minner og kraftig databehandling. Kom i gang i dag!

Bygg en klynge med høy ytelse ved å starte databehandlingsressurser på forespørsel

Omfattende partnerøkosystem

Dra nytte av et stort utvalg Linux- og Windows-programmer, -biblioteker og -verktøy fra uavhengige programvareleverandører med løsninger for blant annet finanstjenester, ingeniørarbeid, olje og gass, biologi og oppretting av digitalt innhold. Eksisterende klyngebehandling og jobbkø kan fungere med Azure Virtual Machines. Microsoft-partnere som blant annet Excelian, Cycle Computing, Techila, Rescale, Fixstars og Nimbo kan hjelpe deg med å få skyen til å fungere for deg.

Løsninger som passer dine behov

Gjengivelse

Med Azure kan du avlaste og få fart på gjengivelsesjobber. Gjengivelse brukes i ulike bransjer til blant annet å produsere visuelle effekter, opprette avanserte tekniske konsepter og designe konseptbiler. Det kan være utfordrende og dyrt å administrere lokale eller tredjeparts gjengivelsesfarmer. Unngå unødvendige infrastrukturkostnader ved å utvide kapasiteten til Azure.

Les mer om gjengivelse med Azure

Modellering av finansiell risiko

Når presisjon, raske beslutninger og lave kostnader er viktig, tar firmaer som leverer finanstjenester, i bruk Azure for å oppfylle forretningskravene til aktuarer, meglere, risikoledere, økonomisjefer og finansdirektører. Med Azure og Microsoft HPC Pack får du arbeidet unna raskere og på en mer effektiv måte, uansett om jobben er beregningsintensiv eller enkel å skalere.

Milliman

Milliman tilbyr skybaserte aktuar- og finansregnskapsløsninger for forsikringsbransjen

Towers Watson tilbyr skybasert finansiell modellering med Azure

Ingeniørdesign og simulering

Øk produktiviteten ved å kjøre dataassisterte simuleringer for blant annet databeregnet væskedynamikk, strukturell analyse, finitt elementanalyse og krasjmodellering i skyen. Takket være ekte HPC-funksjonalitet på Azure kan du nå dra nytte av skaleringsmulighetene og fleksibiliteten i skyen for organisasjoner av alle størrelser. Azure kan hjelpe dere med å lansere nye kvalitetsprodukter og samtidig ha kontroll på kostnadene innenfor komprimerte utviklingsperioder.

Les mer om ingeniørdesign med Azure

Genomforskning

Muligheten til å kunne lagre og analysere enorme datavolumer er essensiell for forskere verden over. Selv om teknologiske fremskritt gjør det mulig å lagre og behandle stadig større datamengder, finnes det fremdeles utfordringer. Prosessor- og lagringsbegrensninger kan skape hindringer for forskerne, særlig for dem som må håndtere enorme informasjonsmengder. Med Azure har du muligheten til omfattende skalering ved behov og bare betale for tiden du bruker, noe som åpner opp for fantastiske nye forskningsmuligheter.

Azure bidro til at Wellcome Trust kunne fullføre 125 databehandlingsår på bare noen få dager. Les eksempelstudien

Bygg løsninger for store behandlingsjobber med disse kraftige tjenestene