Lås opp eldre data

Bruk Azure Stack til å oppdatere og utvide dine eldre programdata med den nyeste skyteknologien som Azure webtjenester, beholdere , serverløs databehandling og mikrotjenestearkitekturer. Dette er en løsning for å opprette nye programmer mens du integrerer og opprettholder eldre data i stormaskiner og viktige prosessprogrammer.

Lås opp eldre dataBruk Azure Stack til å oppdatere og utvide dine eldre programdata med den nyeste skyteknologien som Azure webtjenester, beholdere , serverløs databehandling og mikrotjenestearkitekturer. Dette er en løsning for å opprette nye programmer mens du integrerer og opprettholder eldre data i stormaskiner og viktige prosessprogrammer.1234

Brukeren skriver inn data i Azure-basert webprogram.

Programmet forplikter data til database mellom virtuelt nettverk til virtuelt nettverk VPN-tilkobling til Azure Stack.

Data behandles av programmer som kjører på en Kubernetes-klynge på Azure Stack.

Kubernetes-klyngen kommuniserer med eldre system på bedriftsnettverk.

  1. 1 Brukeren skriver inn data i Azure-basert webprogram.
  2. 2 Programmet forplikter data til database mellom virtuelt nettverk til virtuelt nettverk VPN-tilkobling til Azure Stack.
  1. 3 Data behandles av programmer som kjører på en Kubernetes-klynge på Azure Stack.
  2. 4 Kubernetes-klyngen kommuniserer med eldre system på bedriftsnettverk.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Virtual Network

Klargjør private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

VPN Gateway

Etabler sikker, spredt tilkobling