Trening og prosedurell ledelse kontrollert via blandingsrealitet

Gjør teamet og dine ansatte i stand til å lære nye prosesser og materialer raskere, med færre feil og større tillit ved å gi vedvarende holografiske instruksjoner som er kartlagt til presise steder i deres fysiske arbeidsområde. Sjokkstart ansattforståelse med forhåndsbestemt, håndfrie erfaring og bruk av HoloLens-enheter. Med Azure Spatial Anchors kan du plassere retningslinjer for produksjonens viktigste objekter og vente tilbake til dette over tid.

Trening og prosedurell ledelse kontrollert via blandingsrealitetHjelp mennesker å få opp farten med trinn-for-trinn digital styring som kan låse til viktige objekter på arbeidsplassen eller i klasserommene.Azure Active DirectoryAzure Spatial AnchorsCosmos DBMedia ServicestrustAzure App ServiceMicrosoftHoloLensClientVideo Indexer

Brukerne som skaper treningsopplegg autentiseres ved å bruke Azure Active Directory-kvalifikasjonsbevis fra HoloLens.

Klientappen kopler til sin egen nettjeneste for å skape et treningsopplegg. Metadata om det treningsopplegget er lagret i Azure Cosmos DB.

Brukeren scanner miljøet og plasserer et forankringspunkt hvor det første steget i prosedyren trenger å begynne. Azure Spatial Anchors gyldiggjør at brukeren har tilstrekkelig tilgangsnivå til å skape forankringspunkter via Azure Active Directory og lagrer deretter ankeret.

Brukeren spiller inn en video av prosedyren på HoloLens og laster denne opp til Azures Mediatjenester

Videoen er kodet med Mediatjenestene og forberedt for å kunne ses på forespørsel så vel som prosessert med Video for bedre innholdssøk. Video Indexer lagrer metadata i Azure Cosmos DB.

Appen lagrer ankrings-IDen mot sine nettjenester som et første steg ved siden av lenken til videoen.

Brukeren beveger, i samme tidsramme videre til trinn 2, plasserer et forankringspunkt der og spiller inn enda en video av prosedyren og lagrer den følgende anker-IDen og videolenken til sin nettjeneste. Denne prosessen blir deretter gjentatt inntil alle trinn i prosedyren er gjennomført. Mens brukeren flytter seg fra trinn til trinn, er tidligere forankringspunkter fremdeles synlige med sine respektive trinn-nummer.

En lærling kommer på banen, velger opplæringssesjon, hentet ut forankrings-IDen og lenker til videoer som er en del av prosedyren.

Lærlingen scanner rommet for å finne ankrene som indikerer de fysiske lokaliseringene for hvert trinn i prosedyren. Straks en er funnet blir alle ankre hentet og vist i appen.

Lærlingen kan nå spore de eksakte trinnene fra eksperten som spilte inn videoen av prosedyrene og se de holografiske videoene av hvert trinn på riktig lokalisering i laboratoriet.

  1. 1 Brukerne som skaper treningsopplegg autentiseres ved å bruke Azure Active Directory-kvalifikasjonsbevis fra HoloLens.
  2. 2 Klientappen kopler til sin egen nettjeneste for å skape et treningsopplegg. Metadata om det treningsopplegget er lagret i Azure Cosmos DB.
  3. 3 Brukeren scanner miljøet og plasserer et forankringspunkt hvor det første steget i prosedyren trenger å begynne. Azure Spatial Anchors gyldiggjør at brukeren har tilstrekkelig tilgangsnivå til å skape forankringspunkter via Azure Active Directory og lagrer deretter ankeret.
  4. 4 Brukeren spiller inn en video av prosedyren på HoloLens og laster denne opp til Azures Mediatjenester
  5. 5 Videoen er kodet med Mediatjenestene og forberedt for å kunne ses på forespørsel så vel som prosessert med Video for bedre innholdssøk. Video Indexer lagrer metadata i Azure Cosmos DB.
  1. 6 Appen lagrer ankrings-IDen mot sine nettjenester som et første steg ved siden av lenken til videoen.
  2. 7 Brukeren beveger, i samme tidsramme videre til trinn 2, plasserer et forankringspunkt der og spiller inn enda en video av prosedyren og lagrer den følgende anker-IDen og videolenken til sin nettjeneste. Denne prosessen blir deretter gjentatt inntil alle trinn i prosedyren er gjennomført. Mens brukeren flytter seg fra trinn til trinn, er tidligere forankringspunkter fremdeles synlige med sine respektive trinn-nummer.
  3. 8 En lærling kommer på banen, velger opplæringssesjon, hentet ut forankrings-IDen og lenker til videoer som er en del av prosedyren.
  4. 9 Lærlingen scanner rommet for å finne ankrene som indikerer de fysiske lokaliseringene for hvert trinn i prosedyren. Straks en er funnet blir alle ankre hentet og vist i appen.
  5. 10 Lærlingen kan nå spore de eksakte trinnene fra eksperten som spilte inn videoen av prosedyrene og se de holografiske videoene av hvert trinn på riktig lokalisering i laboratoriet.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Spatial Anchors

Skap flerbrukerversjoner som er spatialt årvåkne blandingrealitets-erfaringer

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Media Services

Kod, oppbevar og spill av skalert video og lyd

Video Indexer

Gjør mediene dine mer synlige og tilgjengelige