Hopp over navigasjon

Telemetrianalyse

Superdatamaskiner har kommet ut av laboratoriene og parkeres nå i garasjen vår! Disse moderne kjøretøyene inneholder en mengde sensorer som gir dem mulighet til å spore og overvåke millioner av hendelser hvert sekund. Vi forventer at de aller fleste av disse bilene kommer til å være tilkoblet Internett innen 2020. Forestill deg muligheten til å benytte deg av denne datamengden for å levere bransjens beste sikkerhet, pålitelighet og kjøreopplevelse. Microsoft har gjort denne fantasien til virkelighet med Cortana Intelligence. Microsofts Cortana Intelligence er en heladministrert pakke for store data og avansert analyse som gir deg mulighet til å omgjøre dataene dine til intelligente handlinger.

Vi vil gjerne introdusere det til Cortana Intelligence løsningsmal for kjøretøytelemetrianalyse. Denne løsningen demonstrerer hvordan bilforhandlere, bilprodusenter og forsikringsselskaper kan bruke Cortana Intelligence og Azure til å få prediktiv innsikt i sanntid om kjøretøyets tilstand og kjørevaner.

Beskrivelse

Merk: Hvis du allerede har distribuert denne løsningen, kan du klikke her for å vise distribusjonen.

Estimert klargjøringstid: 10 minutter

Løsningen implementeres som et lambda-arkitekturmønster som viser det fullstendige potensialet til Cortana Intelligence-plattformen for sanntids- og gruppebehandling. Den inkluderer en simulator for kjøretøytelematikk, drar nytte av Event Hubs for mottak av flere millioner simulerte kjøretøytelemetrihendelser inn i Azure og bruker deretter Stream Analytics for å oppnå innsikt i sanntid om kjøretøytilstand og plasserer disse dataene i langsiktig lagring for mer omfattende gruppeanalyse. Den benytter seg av Machine Learning for å oppdage avvik i sanntid og gruppebehandling for å oppnå prediktiv innsikt. HDInsight benyttes for å transformere data i skala og Data Factory håndterer orkestrering, planlegging og ressursbehandling og overvåkning av datasamlebåndet for gruppebehandling. Til sist gir Power BI denne løsningen et omfattende dashbord for visualisering og prediktiv analyse i sanntid. Prøv det i dag!

Prisinformasjon

Azure-abonnementet som brukes for distribusjonen blir belastet for forbruk av tjenestene som brukes i denne løsningen. For prisdetaljer, kan du gå til siden Azure-priser. Se delen «Tjenester brukt» i høyre rute for en liste over tjenester som brukes i denne løsningen.

Påse at du stopper datageneratoren når du ikke bruker løsningen aktivt. Kjøring av datageneratoren (simulator for kjøretøytelematikk) vil påløpe høyere kostnad.

Slett løsningen hvis du ikke bruker den.

Forutsetning

Hvis du ikke har et Azure-abonnement, kan du komme i gang med Azure-gratisabonnement.

Du må også laste ned Power BI-skrivebord.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Relaterte løsningsarkitekturer

Interactive Voice Response Bot

Denne løsningen oppretter et intelligent interaktiv taleresponsprogram (IVR) som behandler kundeordreforespørsler for sykler og sykkelutstyr. Bedrifter uten en IVR-løsning kan enkelt komme i gang med automatiserte forespørsler, eller, der hvor eksisterende menneskeopererte systemer eksisterer, kan denne løsningen utvides for å inkludere eksisterende funksjonalitet og arbeidsflyter.

User ActionSimulation Personalized OfferLogic System ResponseQueue User ActionQueue Event Hub Stream Analytics Power BI Machine Learning Cold StartProduct Affinity User Document DB Product Offers Reference Product Views Offer Views Cache Update Logic Azure Services Raw Stream Data 1 2 3 5 4

Tilpassede tilbud

I dagens veldig konkurrerende og tilkoblede miljø, kan moderne bedrifter ikke lenger overleve med generisk, statisk nettinnhold. Markedsføringsstrategier som benytter tradisjonelle verktøy er i tillegg ofte dyre, vanskelige å implementere og de produserer ikke den ønskede returen på investeringen. Disse systemene er ofte ikke i stand til å benytte seg fullt ut av de innsamlede dataene for å skape en mer tilpasset brukeropplevelse.