Hopp over navigasjon

Oppgavebasert forbrukermobilapp

Denne forbrukermobilapparkitekturen bruker Azure App Service Mobile Apps for å forenkle godkjenning med flere sosiale identitetsleverandører, lagre data og synkronisere den for frakoblet tilgang, og sende pushvarsler.

Appen er utviklet med Visual Studio (PC eller Mac) og Xamarin, den deler C#-kode på tvers av Android, iOS og Windows uten å påvirke brukererfaringen. Visual Studio App Center brukes for å automatisere kompileringer og tester og distribusjon til betatestere og appbutikker, samtidig som det tilbyr bruksovervåkning og analyse i sammen med App Insights.

5 3 9 4 6 8 7 1 2

Utvikle mobilappen med Visual Studio og Xamarin.

Opprett og konfigurer en ny Mobile Apps-serverdel på Azure-portalen, eller gjennom Visual Studio, og konfigurer løsningen i Visual Studio for å kommunisere med serverdelen.

Implementer godkjenning gjennom identitetsleverandører for sosiale medier.

Opprett en modelldrevet datastruktur gjennom APP Service API-er og SDK.

Implementer frakoblet synkronisering slik at mobilappen vil fungere uten en nettverksforbindelse.

Hvis du opprettet serverdelen i Visual Studio, kan du publisere apptjenesten direkte fra Visual Studio (PC eller Mac).

Oppbevar løsningskilden hos den kildekontrolleverandøren du selv ønsker.

Utvikle og test appen gjennom Visual Studio App Center og publiser den.

Bruk Application Insights for å overvåke App Service.

  1. 1 Utvikle mobilappen med Visual Studio og Xamarin.
  2. 2 Opprett og konfigurer en ny Mobile Apps-serverdel på Azure-portalen, eller gjennom Visual Studio, og konfigurer løsningen i Visual Studio for å kommunisere med serverdelen.
  3. 3 Implementer godkjenning gjennom identitetsleverandører for sosiale medier.
  4. 4 Opprett en modelldrevet datastruktur gjennom APP Service API-er og SDK.
  5. 5 Implementer frakoblet synkronisering slik at mobilappen vil fungere uten en nettverksforbindelse.
  1. 6 Hvis du opprettet serverdelen i Visual Studio, kan du publisere apptjenesten direkte fra Visual Studio (PC eller Mac).
  2. 7 Oppbevar løsningskilden hos den kildekontrolleverandøren du selv ønsker.
  3. 8 Utvikle og test appen gjennom Visual Studio App Center og publiser den.
  4. 9 Bruk Application Insights for å overvåke App Service.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Visual Studio

Utvikle tjenester for klientdelen, mobilapper og serverdelen med C# i Visual Studio 2017 eller Visual Studio for Mac.

Xamarin

Utvikle mobilapper for iOS og Android med C# og Azure SDK-er.

Visual Studio App Center

App Center muliggjør en kontinuerlig integrasjons- og distribusjonsarbeidsflyt ved å hente kode fra BitBucket, GitHub og Visual Studio Team Services.

App Service

Klientappen bruker en av mobilklient-SDK-ene til å koble seg til en serverdel for en Azure-mobilapp. Klient-SDK-ene har innebygd støtte for frakoblet synkronisering og autentisering, noe som gjør det mye enklere å utvikle en fullfunksjonell app.

Application Insights

Finn problemer, diagnostiser krasj og spor bruk i webprogrammet ditt med Application Insights. Ta veloverveide beslutninger gjennom hele utviklingssyklusen.

Azure SQL Database

Strukturerte data lagres i SQL Database, en skybasert, relasjonell databasetjeneste som støtter transaksjoner og effektiv spørring.

Frakoblet synkronisering

Bruk funksjonen for frakoblet datasynkronisering i SDK-ene for Azure Mobile Apps-klient til å opprette raske og robuste apper som er nyttige selv ved nettverksproblemer.

Identitetsleverandør

Bruk App Service-godkjenning/-autorisasjon til å integrere med en identitetsleverandør for sosiale medier eller virksomheter.

Produktinformasjon

Koblingene til høyre gir deg dokumentasjon om distribusjon og administrasjon for noen av produktene.