Strømming ved hjelp av HDInsight

Ta inn og behandle flere millioner strømmehendelser per sekund med Apache Kafka, Apache Storm og Apache Spark Streaming.

Streaming using HDInsightIngest and process millions of streaming events per second with Apache Kafka, Apache Storm, and Apache Spark Streaming.

Relaterte løsningsarkitekturer