Speech-tjenester

Med Speech-tjenester er det enkelt å transkribere hver samtale. Indekser transkripsjonene for fulltekstsøk, eller bruk tekstanalyse til å registrere sentiment, språk og nøkkeluttrykk for innsikt. Hvis innspillingene fra telefonsenteret inneholder spesialisert terminologi, for eksempel produktnavn eller IT-språk, kan du opprette en egendefinert språkmodell slik at Speech-tjenestene lærer vokabularet. Med en egendefinert akustisk modell kan Speech-tjenestene forstå talere selv med bakgrunnsstøy eller dårlig telefonforbindelse.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese hvordan Batch-transkripsjon fungerer med Speech-tjenester.

Speech ServicesWith Speech Services, it's easy to transcribe every call. Index the transcription for full-text search, or apply Text Analytics to detect sentiment, language, and key phrases for insights. If your call center recordings involve specialized terminology, such as product names or IT jargon, create a custom language model to teach Speech Services the vocabulary. A custom acoustic model helps Speech Services understand speakers even with background noise or poor phone connections. For more information, read how batch transcription works with Speech Services.

Tilpass en modell for domenet og distribuer den modellen

Last opp innspillingene til en blob-beholder

Opprett en POST-forespørsel for Batch-transkripsjon

Speech-tjenester planlegger transkripsjonsjobben

Stereofiler deles inn i to kanaler

Monofiler gjennomgår diarisering for å skille mellom talere

Last ned transkripsjonen ved hjelp av transkripsjons-ID-en

  1. 1 Tilpass en modell for domenet og distribuer den modellen
  2. 2 Last opp innspillingene til en blob-beholder
  3. 3 Opprett en POST-forespørsel for Batch-transkripsjon
  4. 4 Speech-tjenester planlegger transkripsjonsjobben
  1. 5 Stereofiler deles inn i to kanaler
  2. 6 Monofiler gjennomgår diarisering for å skille mellom talere
  3. 7 Last ned transkripsjonen ved hjelp av transkripsjons-ID-en