Sosial mobil- og nettapp med autentisering

Denne mobilklientappen tilbyr bildedeling på sosiale medier med en ledsagende nettapp. Appens backend-tjenester utfører bakgrunnsbildebehandling ved hjelp av en Azure-funksjon og kan varsle brukere om fremgangen via en varslingshub. Data som ikke er bilder lagres i CosmosDB. Nettappen henter tjenestedata backend og bilder via Traffic Manager.

Mobilklientappen fungerer i frakoblet modus, slik at du kan se på og laste opp bilder selv om du ikke har nettverkstilkobling.

Social mobile and web app with authenticationThis mobile client app offers social image sharing with a companion web app. The app back-end service does background image processing using an Azure Function and can notify users of progress via a notification hub. Non-image data is stored in CosmosDB. The web app accesses the back-end service data and images via Traffic Manager. 1110987654321

Utvikle appen med Visual Studio og Xamarin.

Legg til serverdelen Azure App Service Mobile App i appløsningen.

Implementer godkjenning gjennom identitetsleverandører for sosiale medier.

Lagre ikke-bildedata i CosmosDB og bufre det i Azure Cache for Redis.

Lagre opplastede bilder i Azure Blob Storage.

Sett meldinger om nylig opplastede bilder i kø.

Bruk Azure Functions til å fjerne meldinger fra kø, og behandle bilder hentet fra Blob Storage.

Send push-varsler til brukere via en varslingshub.

Utvikle og test appen gjennom Visual Studio App Center og publiser den.

Kontroller distribusjonen av brukertrafikk til tjenesteendepunkter i forskjellige datasentre.

Bruk Application Insights for å overvåke apptjenesten.

 1. 1 Utvikle appen med Visual Studio og Xamarin.
 2. 2 Legg til serverdelen Azure App Service Mobile App i appløsningen.
 3. 3 Implementer godkjenning gjennom identitetsleverandører for sosiale medier.
 4. 4 Lagre ikke-bildedata i CosmosDB og bufre det i Azure Cache for Redis.
 5. 5 Lagre opplastede bilder i Azure Blob Storage.
 6. 6 Sett meldinger om nylig opplastede bilder i kø.
 1. 7 Bruk Azure Functions til å fjerne meldinger fra kø, og behandle bilder hentet fra Blob Storage.
 2. 8 Send push-varsler til brukere via en varslingshub.
 3. 9 Utvikle og test appen gjennom Visual Studio App Center og publiser den.
 4. 10 Kontroller distribusjonen av brukertrafikk til tjenesteendepunkter i forskjellige datasentre.
 5. 11 Bruk Application Insights for å overvåke apptjenesten.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Visual Studio

Utvikle tjenester for klientdelen, mobilapper og serverdelen med C# i Visual Studio 2017 eller Visual Studio for Mac.

Xamarin

Utvikle mobilapper for iOS og Android med C# og Azure SDK-er.

Visual Studio App Center

App Center muliggjør en kontinuerlig integrasjons- og distribusjonsarbeidsflyt ved å hente kode fra BitBucket, GitHub og Visual Studio Team Services.

App Service

En nettapp i App Service kan drifte en kunderettet nettapp og en tjeneste som brukes av både nett- og mobilklienten.

Azure Functions

Bruk Azure Functions for serverløs bakgrunnsbehandling. En Azure-funksjon kan for eksempel automatisk endre størrelsen på nye blober når de legges til en beholder, mens en annen funksjon lytter etter meldinger i en kø for å slette flere bakgrunnsbilder.

Application Insights

Finn problemer, diagnostiser krasj og spor bruk i webprogrammet ditt med Application Insights. Ta veloverveide beslutninger gjennom hele utviklingssyklusen.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB er en fullstendig administrert NoSQL-dokumentdatabasetjeneste. Den tilbyr spørringer og transaksjonsbehandling over skjemafrie data, med forutsigbar og pålitelig ytelse og rask distribusjon.

Kølagring

Azure-køer brukes for varige meldinger mellom App Service-serverdelen og Azure Functions.

Blob-lagring

Bilder lagres i Azure Storage, noe som gir bedre skalerbarhet og lavere kostnader. Kommunikasjon mellom nettappen og Azure-funksjonen utføres ofte ved hjelp av blobutløsere og Azure-kølagring.

Notification Hubs

Azure Notification Hubs brukes til skalerbare, plattformuavhengige push-varsler.

Traffic Manager

Azure Traffic Manager kontrollerer distribusjonen av brukertrafikk for tjenesteendpunkter i forskjellige datasentre for å levere et svært responsivt og tilgjengelig program.

Produktinformasjon

Koblingene til venstre gir deg dokumentasjon om distribusjon og administrasjon av Azure-produktene som er oppført i løsningsarkitekturen ovenfor.

Relaterte løsningsarkitekturer

Task-based consumer mobile appThis consumer mobile app architecture uses Azure App Service Mobile Apps to simplify authentication with multiple social identity providers, store data and sync it for offline access, and send push notifications.539468712

Oppgavebasert forbrukermobilapp

Denne forbrukermobilapparkitekturen bruker Azure App Service Mobile Apps for å forenkle godkjenning med flere sosiale identitetsleverandører, lagre data og synkronisere den for frakoblet tilgang, og sende pushvarsler.

Custom mobile workforce appThis mobile workforce app architecture uses Active Directory to secure corporate data from an SAP back-end system, delivered to devices via Azure App Service API Management.12345678

Tilpasset app for mobil arbeidsstyrke

Denne apparkitekturen for mobil arbeidskraftsbehandling bruker Active Directory for å sikre bedriftsdata fra et SAP-serversystem som leveres til enheter via Azure App Service API Management.