Hybrid SharePoint-farm med Office 365

Denne løsningen tilbyr en høyt tilgjengelig distribusjon av SharePoint ved å benytte et belastningsfordelt Azure Active Directory (Azure AD), en høyt tilgjengelig SQL alltid på instans og høyt tilgjengelige SharePoint-ressurser. Den tar for seg behovet for å levere høyt tilgjengelig intranett-egenskap ved hjelp av de nyeste og beste støttede plattformene.

Hybrid SharePoint-farm med Office 365Lever høyt tilgjengelig intranett-egenskap ved å utvikle SharePoint og dele hybride arbeidsbelastninger med Office 365. Konfigurer denne løsningen med trinnvise instruksjoner.1010998877654321

Opprett ressursgruppe for å drifte all Azure-basert infrastruktur og alle tjenester.

Opprett virtuelt nettverk i Azure.

Distribuer Windows Servere for å drifte Active Directory-tjenester for tjenestekontoer og maskinkontoer i SharePoint- og SQL-server.

Distribuer SQL Server som alltid er på, for støtte for høy tilgjengelighet for SharePoint-farmen.

Distribuer SharePoint-servere. I dette scenarioet bruker vi to frontservere med distribuert buffer og to programservere med søkeroller. Dette gir oss høy tilgjengelighet.

Installer Azure AD Connect på en lokal server for å synkronisere identitetene dine til Azure Active Directory.

Du kan også konfigurere Active Directory Federation Services lokalt for å støtte forent godkjenning til Office 365.

Distribuer Express Route eller konfigurer en VPN-kobling fra nettsted til nettsted for administrasjonstilgang til serverne som driftes i Azure IaaS.

Konfigurer og klargjør ekstern tilgang til hybridfarmen som driftes i Azure IaaS.

Klargjør og konfigurer hybridarbeidsbelastninger mellom Office 365 og SharePoint-farmen.

  1. 1 Opprett ressursgruppe for å drifte all Azure-basert infrastruktur og alle tjenester.
  2. 2 Opprett virtuelt nettverk i Azure.
  3. 3 Distribuer Windows Servere for å drifte Active Directory-tjenester for tjenestekontoer og maskinkontoer i SharePoint- og SQL-server.
  4. 4 Distribuer SQL Server som alltid er på, for støtte for høy tilgjengelighet for SharePoint-farmen.
  5. 5 Distribuer SharePoint-servere. I dette scenarioet bruker vi to frontservere med distribuert buffer og to programservere med søkeroller. Dette gir oss høy tilgjengelighet.
  1. 6 Installer Azure AD Connect på en lokal server for å synkronisere identitetene dine til Azure Active Directory.
  2. 7 Du kan også konfigurere Active Directory Federation Services lokalt for å støtte forent godkjenning til Office 365.
  3. 8 Distribuer Express Route eller konfigurer en VPN-kobling fra nettsted til nettsted for administrasjonstilgang til serverne som driftes i Azure IaaS.
  4. 9 Konfigurer og klargjør ekstern tilgang til hybridfarmen som driftes i Azure IaaS.
  5. 10 Klargjør og konfigurer hybridarbeidsbelastninger mellom Office 365 og SharePoint-farmen.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure Resource Group

Beholder som inneholder relaterte ressurser for en Azure-løsning

Virtual Network

Klargjør private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Kontoer for lagring

Varig, svært tilgjengelig og svært skalerbar skylagring

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

SharePoint Server

Microsofts serverprodukt for samarbeid

SQL Server

Drift SQL Server-apper for bedrifter i skyen

Load Balancer

Lever høy tilgjengelighet og nettverksytelse til programmene

Azure ExpressRoute

Dedikerte fiberforbindelser for private nettverk til Azure

VPN Gateway

Etabler sikker, spredt tilkobling

Azure AD Connect

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

Active Directory Federation Services

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

Hybride arbeidsbelastninger

Skalerer mellom lokale miljøer og skyen

Relaterte løsningsarkitekturer