Serverløse programarkitekturer som bruker Event Grid

Event Grid kobler sammen datakilder og hendelsesbehandlere. Bruk for eksempel Event Grid for å umiddelbart utløse en serverløs funksjon for å kjøre bildeanalyse hver gang et nytt bilde legges til en Blob-lagringsbeholder.

Serverløse programarkitekturer som bruker Event GridEvent Grid kobler sammen datakilder og hendelsesbehandlere. Bruk for eksempel Event Grid for å umiddelbart utløse en serverløs funksjon for å kjøre bildeanalyse hver gang et nytt bilde legges til en Blob-lagringsbeholder.

Relaterte løsningsarkitekturer

Operasjonsautomasjon med Event GridEvent Grid gir deg mulighet til å få fart på automatiseringen og forenkle policyhåndhevelse. Event Grid kan for eksempel varsle Azure Automation når en virtuell maskin opprettes eller en SQL Database startes opp. Disse hendelsene kan brukes for å automatisk sjekke at tjenestekonfigurasjonene samsvarer med forskriftene, plassere metadata i driftsverktøy, markere virtuelle maskiner eller arkivere arbeidselementer.

Operasjonsautomasjon med Event Grid

Event Grid gir deg mulighet til å få fart på automatiseringen og forenkle policyhåndhevelse. Event Grid kan for eksempel varsle Azure Automation når en virtuell maskin opprettes eller en SQL Database startes opp. Disse hendelsene kan brukes for å automatisk sjekke at tjenestekonfigurasjonene samsvarer med forskriftene, plassere metadata i driftsverktøy, markere virtuelle maskiner eller arkivere arbeidselementer.

Programintegrering med Event GridEvent Grid kobler appen din til andre tjenester. Du kan for eksempel opprette et programemne som sender appens hendelsedata til Event Grid og drar fordel av dets pålitelige leveranse, avanserte ruting og direkte integrering med Azure. Eller du kan bruke Event Grid med Logic Apps for å behandle data hvor som helst, uten å skrive kode.

Programintegrering med Event Grid

Event Grid kobler appen din til andre tjenester. Du kan for eksempel opprette et programemne som sender appens hendelsedata til Event Grid og drar fordel av dets pålitelige leveranse, avanserte ruting og direkte integrering med Azure. Eller du kan bruke Event Grid med Logic Apps for å behandle data hvor som helst, uten å skrive kode.