Planer for Azure-sikkerhet og -forskriftssamsvar – HIPAA/HITRUST helsedata og AI

Denne løsningsarkitekturen tilbyr en nøkkelferdig distribusjon av en Azure PaaS-løsning som demonstrerer hvordan du sikkert kan innhente, lagre, analysere og samhandle med helsedata, samtidig som den hjelper deg med å oppfylle samsvarskravene til industrien.
Planer for Azure-sikkerhet og -forskriftssamsvar – HIPAA/HITRUST helsedata og AIDenne løsningsarkitekturen tilbyr en nøkkelferdig distribusjon av en Azure PaaS-løsning som demonstrerer hvordan du sikkert kan innhente, lagre, analysere og samhandle med helsedata, samtidig som den hjelper deg med å oppfylle samsvarskravene til industrien.654321

Sikker masseinnhenting av pasientdata til Azure Blob-lagring.

Event Grid publiserer pasientdata til Azure Functions for behandling, og lagrer pasientdata sikkert i SQL Database.

Analyserer pasientdata med Machine Learning, og skaper en Machine Learning-læringsmodell.

Innhenter nye pasientdata i HL7/FHIR-format og publiserer til Azure Functions for behandling. Lagre i SQL Database.

Analyserer nylig innhentede data ved hjelp av den trenede Machine Learning-modellen.

Samhandler med pasientdata ved hjelp av PowerBI, samtidig som rollebasert tilgangskontroll (RBAC) opprettholdes.

  1. 1 Sikker masseinnhenting av pasientdata til Azure Blob-lagring.
  2. 2 Event Grid publiserer pasientdata til Azure Functions for behandling, og lagrer pasientdata sikkert i SQL Database.
  3. 3 Analyserer pasientdata med Machine Learning, og skaper en Machine Learning-læringsmodell.
  1. 4 Innhenter nye pasientdata i HL7/FHIR-format og publiserer til Azure Functions for behandling. Lagre i SQL Database.
  2. 5 Analyserer nylig innhentede data ved hjelp av den trenede Machine Learning-modellen.
  3. 6 Samhandler med pasientdata ved hjelp av PowerBI, samtidig som rollebasert tilgangskontroll (RBAC) opprettholdes.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure Functions

Behandle hendelser med kode uten server

Event Grid

Kjør genomsekvensering og forskningsinnsikt

Storage-kontoer

Varig, svært tilgjengelig og svært skalerbar skybasert lagring

Azure SQL Database

Administrert intelligent SQL i skyen

Azure Machine Learning

Gjør AI tilgjengelig for alle med en fullstendig, skalerbar, pålitelig plattform med eksperimentering og modellbehandling

Power BI Embedded

Bygg inn flotte, interaktive datavisualiseringer i programmene dine

Sikkerhetssenter

Samle sikkerhetsadministrasjon og muliggjør avansert trusselbeskyttelse på tvers av hybrid skyhybridsky-arbeidsbelastninger

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

Key Vault

Sikre og behold kontrollen over nøkler og andre hemmeligheter

Application Insights

Oppdag, sorter og diagnostiser problemer i nettappene og tjenestene dine

Azure Monitor

Full observerbarhet i programmene dine, infrastrukturer og nettverk

Operations Management Suite

En samling av administrasjonstjenester som ble designet i skyen fra starten av

RBAC og innebygde roller

Rollebasert tilgangskontroll (RBAC) har flere innebygde rolledefinisjoner som du kan tilordne til brukere, grupper og tjenesteleverandører.