Skalerbare nett- og mobilprogrammer med Azure Database for MySQL

Utvikle raskt engasjerende, høytytende og skalerbare apper på tvers av plattformer for iOS, Android, Windows eller Mac.

Scalable web and mobile applications using Azure Database for MySQLRapidly build engaging, high-performing and scalable cross-platform and native apps for iOS, Android, Windows or Mac.BrowserMobile AppAzure Traffic ManagerAzure App ServicesAzure Database for MySQL

Relaterte løsningsarkitekturer