SAP S/4HANA virtuell maskin på Linux

Denne SAP S/4HANA på Azure-løsningsarkitekturen illustrerer hvordan en brukerforespørsel flyter gjennom et SAP-landskap som bruker høytytende virtuelle Azure-maskiner i minnebaserte SAP HANA-databaser som kjører på Azure Virtual Machines for skalerbarhet og ytelse uten sidestykke. Dette systemet benytter Linux OS-klynger for høy tilgjengelighet, Premium Storage for ytelse, datareplikering for høy tilgjengelighet via HANA System Replication (HSR) og en fullstendig nødgjenopprettingskonfigurasjon for garantert 99,95 % systemtilgjengelighet med asynkron HSR.

VM SAP S/4HANA su LinuxQuesta architettura delle soluzioni SAP S/4HANA in macchine virtuali di Azure illustra il modo in cui una richiesta utente viene trasmessa attraverso un landscape SAP creato tramite macchine virtuali di Azure a prestazioni elevate e database SAP HANA in memoria in esecuzione in Macchine virtuali di Azure per assicurare scalabilità e prestazioni impareggiabili. Questo sistema sfrutta i vantaggi dei cluster Linux OS per assicurare disponibilità elevata, risorse di archiviazione Premium per le prestazioni, replica dei dati per la disponibilità elevata tramite HANA System Replication (HSR) e una configurazione completa per il ripristino di emergenza per una disponibilità del sistema garantita del 99,95% con HSR in modalità asincrona.123456879

I dette eksemplet utfører en lokal SAP-bruker en salgsordre via SAPs S/4HANA Fiori-grensesnitt, et tilpasset programgrensesnitt eller annet.

Azure høyhastighets ExpressRoute-gateway brukes for sikker tilkobling av lokale nettverk til Azure Virtual Machines og andre Azure-ressurser

Forespør datastrøm inn i høyt tilgjengelige SAP ABAP SAP Central Services (ASCS) og deretter gjennom SAP-programservere som kjører på Azure Virtual Machines i et tilgjengelighetssett med virtuelle Azure-maskiner som tilbyr en serviceavtale på 99,95 prosent oppetid.

Forespørsler sendes fra appserver til SAP HANA som kjører på en virtuell Azure-maskin som er optimalisert for store minnekrevende SAP HANA-arbeidsbelastninger.

Primære (aktive) og sekundære (standby) som kjører på SAP-sertifiserte virtuelle maskiner i M-serien med Write Accelerator er konfigurert i klynger på OS-nivået for 99,95 prosent tilgjengelighet og datareplikering behandles av HANA System Replication i synkronmodus (HSR) fra den primære til den sekundære, noe som muliggjør null RPO.

Minneinterne data til SAP HANA vedvares til høytytende Azure Premium Storage.

HANA-data i minnet replikeres til en virtuell maskin i et nødgjenopprettingsområde gjennom et høyhastighets Azure-ryggradsnettverk og HSR i asynkron modus. Den virtuelle nødgjenopprettingsmaskinen kan være mindre en den virtuelle produksjonsmaskinen for å spare kostnader.

Virtuelle maskiner i nødgjenopprettingsområdet kan brukes for ikke-produksjon for å spare kostnader ved å sette inn både ikke-produksjonslagringen og det DR-replikerte volumet (skrivebeskyttet).

SAP App Server med ASCS på DR-siden kan være i standby nedstengningsmodus og den kan startes ved behov for å spare kostnader.

  1. 1 I dette eksemplet utfører en lokal SAP-bruker en salgsordre via SAPs S/4HANA Fiori-grensesnitt, et tilpasset programgrensesnitt eller annet.
  2. 2 Azure høyhastighets ExpressRoute-gateway brukes for sikker tilkobling av lokale nettverk til Azure Virtual Machines og andre Azure-ressurser
  3. 3 Forespør datastrøm inn i høyt tilgjengelige SAP ABAP SAP Central Services (ASCS) og deretter gjennom SAP-programservere som kjører på Azure Virtual Machines i et tilgjengelighetssett med virtuelle Azure-maskiner som tilbyr en serviceavtale på 99,95 prosent oppetid.
  4. 4 Forespørsler sendes fra appserver til SAP HANA som kjører på en virtuell Azure-maskin som er optimalisert for store minnekrevende SAP HANA-arbeidsbelastninger.
  5. 5 Primære (aktive) og sekundære (standby) som kjører på SAP-sertifiserte virtuelle maskiner i M-serien med Write Accelerator er konfigurert i klynger på OS-nivået for 99,95 prosent tilgjengelighet og datareplikering behandles av HANA System Replication i synkronmodus (HSR) fra den primære til den sekundære, noe som muliggjør null RPO.
  1. 6 Minneinterne data til SAP HANA vedvares til høytytende Azure Premium Storage.
  2. 7 HANA-data i minnet replikeres til en virtuell maskin i et nødgjenopprettingsområde gjennom et høyhastighets Azure-ryggradsnettverk og HSR i asynkron modus. Den virtuelle nødgjenopprettingsmaskinen kan være mindre en den virtuelle produksjonsmaskinen for å spare kostnader.
  3. 8 Virtuelle maskiner i nødgjenopprettingsområdet kan brukes for ikke-produksjon for å spare kostnader ved å sette inn både ikke-produksjonslagringen og det DR-replikerte volumet (skrivebeskyttet).
  4. 9 SAP App Server med ASCS på DR-siden kan være i standby nedstengningsmodus og den kan startes ved behov for å spare kostnader.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Virtuelle maskiner

SAP på Azure krever at du kjører SAP-arbeidsbelastningene dine på sertifiserte Microsoft Azure Virtual Machines. SAP krever minst to vCPU-er (prosessorenhet for virtuell maskin) og et forhold på 6:1 mellom minne og vCPU. Virtuelle maskiner i M-serien og virtuelle GS5-maskiner er optimalisert for å kjøre krevende SAP HANA-arbeidsbelastninger.

Premium Storage

Azure Premium Storage gir forbedret gjennomstrømming og mindre variabilitet i I/U-ventetider. Av hensyn til ytelsen bruker Premium Storage en SSD på Azure Storage-noder og et lesebuffer som støttet av den lokale halvlederstasjonen på en Azure Compute-node. Azure Write Accelerator er en ytelsesforbedring som er eksklusiv for virtuelle maskiner i M-serien. Den forbedrer I/O-forsinkelsen på skriveoperasjoner sammenlignet med Azure Premium Storage.

ExpressRoute

Azure ExpressRoute som brukes på klientdelen (se diagrammet) tilbyr en sikker tilkobling med høy båndbredde for å etablere pålitelige koblinger mellom nettverket ditt og Microsoft Azure-nettverket.

Virtual Network

Virtuelle Azure-nettverk gir den fleksibiliteten og sikkerheten som trengs for å kunne etablere stabile forbindelser mellom ditt nettverk og Microsoft Azure-nettverket.

Relaterte løsningsarkitekturer

SAP NetWeaver in SQL ServerQuesta soluzione NetWeaver nell'applicazione SQL Server illustra in che modo una richiesta utente viene trasmessa attraverso un landscape SAP basato su NetWeaver tramite macchine virtuali di Azure per l'hosting di applicazioni SAP e un database di SQL Server. Questo sistema sfrutta i vantaggi dei cluster a livello di sistema operativo per assicurare disponibilità elevata, risorse di archiviazione Premium per prestazioni di archiviazione migliori e scalabilità, funzionalità AlwaysOn di SQL Server per la replica e una configurazione completa per il ripristino di emergenza per una disponibilità del sistema del 99,95%.123456789

SAP NetWeaver på SQL Server

Denne programløsningen med NetWeaver på SQL Server illustrerer hvordan en brukerforespørsel flyter gjennom et SAP-landskap som er bygd på NetWeaver med virtuelle Azure-maskiner for å drifte SAP-programmer og en SQL Server-database. Dette systemet benytter OS-klynger for høy tilgjengelighet, Premium Storage for raskere ytelse og skalerbarhet, SQL Server AlwaysOn-egenskap for replikering og en fullstendig nødgjenoprettingskonfigurasjon for systemtilgjengelighet på 99,95 prosent.