Løsningsarkitektur: SAP på Azure

Denne arkitekturen representerer et distribuert 3-lags SAP-system som kjøres på SQL Server i Microsoft Azures skyplattform.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Virtual Machines og Lagring. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Azure Resource Group 2 SQL Server DBMS Azure Premium Storage Azure Resource Group 1 SAP ASCS Virtual Machine Virtual Machine Standard Storage SAP Primary App Server Virtual Machine Standard Storage SAP App Servers Virtual Machine Standard Storage SAP on SQL Server Database Server

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Virtual Machines

SAP på Azure krever at du kjører SAP-arbeidsbelastningene dine på sertifiserte Microsoft Azure Virtual Machines. SAP krever minst to vCPU-er (prosessorenhet for virtuell maskin) og et forhold på 6:1 mellom minne og vCPU. Følgende VM-er er tilgjengelige for øyeblikket for SAP-produksjonsarbeidsbelastninger. HANA One – DS14_v2, frittstående HANA database/datalager/programmer – GS5, BW på HANA – GS5, S/4 HANA – GS5, Business Suite på HANA – GS5. Henvis alltid SAP-programmer på Azure: støttede produkter og Azure VM-typer. (SAP-merknad - 1928533) for siste nytt.

Lagring

Microsoft Azure Storage-blober bevarer diskene som sikrer de virtuelle maskinene og gir langtidslagring av ustrukturerte data og kjørbare filer. Hvert SAP-system vil bruke Microsoft Azure Blob-lagring.

Premium Storage

Microsoft Azure Premium Storage gir forbedret gjennomstrømming og mindre variabilitet i I/U-ventetider. Av hensyn til ytelsen bruker Premium Storage en halvlederstasjon (SSD) på Azure Storage-noder og et lesebuffer som støttet av den lokale halvlederstasjonen på en Azure Compute-node. Premium Storage kan finnes på virtuelle DS-, DSv2- og GS-maskiner. Med kapasitet på opptil 64 TB og over 80 000 I/U-operasjoner per sekund (IOPS), vil Premium Storage dekke de viktige databehovene dine.

Relaterte løsningsarkitekturer