Hopp over navigasjon

SAP NetWeaver på SQL Server

Denne programløsningen med NetWeaver på SQL Server illustrerer hvordan en brukerforespørsel flyter gjennom et SAP-landskap som er bygd på NetWeaver med virtuelle Azure-maskiner for å drifte SAP-programmer og en SQL Server-database. Dette systemet benytter OS-klynger for høy tilgjengelighet, Premium Storage for raskere ytelse og skalerbarhet, SQL Server AlwaysOn-egenskap for replikering og en fullstendig nødgjenoprettingskonfigurasjon for systemtilgjengelighet på 99,95 prosent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ved å bruke Azure Active Directory synkronisert med lokal Active Directory, blir SAP-programbrukeren godkjent fra lokalt SAP-landskap på Azure med en enkel påloggingslegitimasjon.

Azure høyhastighets ExpressRoute-gateway gir sikker tilkobling mellom det lokale nettverket, virtuelle Azure-maskiner og andre ressurser.

Salgsordreforespørsler strømmer inn i høyt tilgjengelige SAP ABAP SAP Central Services (ASCS) og deretter gjennom SAP-programservere som kjører på Azure Virtual Machines utgående filserver på en virtuell Azure-maskin

Forespørselen går fra SAP-appserveren til SQL Serveren som kjører på en primær høytytende virtuell Azure-maskin.

Primære (aktive) og sekundære (standby) servere som kjører på SAP-sertifiserte virtuelle maskiner er klyngekonfigurerte på OS-nivået for 99,95 prosent tilgjengelighet. Datareplikering behandles gjennom SQL Server AlwaysOn i synkron modus fra primær til sekundær, dette muliggjør null gjenopprettingspunktobjektiv (RPO).

SQL Server-data vedvares til høytytende Azure Premium Storage.

SQL Server-data replikeres til en virtuell maskin for nødgjenoppretting i et annet Azure-område gjennom Azures høyhastighets ryggradsnettverk og bruker AlwaysOn-replikeringen til SQL Server asynkron modus. Den virtuelle nødgjenopprettingsmaskinen kan være mindre en den virtuelle produksjonsmaskinen for å spare kostnader.

Virtuelle maskiner i nødgjenopprettingsområdet kan brukes for ikke-produksjonsarbeid for å spare kostnader.

SAP App Server med ASCS på nødgjenopprettingssiden kan være i standby nedstengningsmodus og den kan startes ved behov for å spare kostnader.

  1. 1 Ved å bruke Azure Active Directory synkronisert med lokal Active Directory, blir SAP-programbrukeren godkjent fra lokalt SAP-landskap på Azure med en enkel påloggingslegitimasjon.
  2. 2 Azure høyhastighets ExpressRoute-gateway gir sikker tilkobling mellom det lokale nettverket, virtuelle Azure-maskiner og andre ressurser.
  3. 3 Salgsordreforespørsler strømmer inn i høyt tilgjengelige SAP ABAP SAP Central Services (ASCS) og deretter gjennom SAP-programservere som kjører på Azure Virtual Machines utgående filserver på en virtuell Azure-maskin
  4. 4 Forespørselen går fra SAP-appserveren til SQL Serveren som kjører på en primær høytytende virtuell Azure-maskin.
  5. 5 Primære (aktive) og sekundære (standby) servere som kjører på SAP-sertifiserte virtuelle maskiner er klyngekonfigurerte på OS-nivået for 99,95 prosent tilgjengelighet. Datareplikering behandles gjennom SQL Server AlwaysOn i synkron modus fra primær til sekundær, dette muliggjør null gjenopprettingspunktobjektiv (RPO).
  1. 6 SQL Server-data vedvares til høytytende Azure Premium Storage.
  2. 7 SQL Server-data replikeres til en virtuell maskin for nødgjenoppretting i et annet Azure-område gjennom Azures høyhastighets ryggradsnettverk og bruker AlwaysOn-replikeringen til SQL Server asynkron modus. Den virtuelle nødgjenopprettingsmaskinen kan være mindre en den virtuelle produksjonsmaskinen for å spare kostnader.
  3. 8 Virtuelle maskiner i nødgjenopprettingsområdet kan brukes for ikke-produksjonsarbeid for å spare kostnader.
  4. 9 SAP App Server med ASCS på nødgjenopprettingssiden kan være i standby nedstengningsmodus og den kan startes ved behov for å spare kostnader.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Virtual Machines

Informasjon om Virtual Machines for SAP-programservere.

Premium Storage

Microsoft Azure Premium Storage gir forbedret gjennomstrømming og mindre variabilitet i I/U-ventetider. Av hensyn til ytelsen bruker Premium Storage en halvlederstasjon (SSD) på Azure Storage-noder og et lesebuffer som støttet av den lokale halvlederstasjonen på en Azure Compute-node.

Relaterte løsningsarkitekturer

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SAP S/4HANA på HANA store forekomster med HA og DR

Denne løsningsarkitekturen illustrerer hvordan en brukerforespørsel flyter gjennom et SAP-landskap som er bygd på høytytende virtuelle Azure-maskiner i en minnebaserte HANA-database som kjører på HANA store forekomster for skalerbarhet og ytelse uten sidestykke. Dette systemet benytter OS-klynger for databaseytelse og høy tilgjengelighet med HANA-systemreplikering og en konfigurasjon for fullstendig nødgjenoppretting (DR) for garantert systemtilgjengelighet.