Detaljhandel og e-handel med Azure Database for PostgreSQL

Utvikle sikre og skalerbare løsninger for e-handel som møter kravene både til kundene og bedriften. Engasjer kunder gjennom tilpassede produkter og tilbud, behandle transaksjoner raskt og sikkert og fokuser på kundetilfredshet og kundebetjening.

Retail and e-commerce using Azure Database for PostgreSQLBuild secure and scalable e-commerce solutions that meet the demands of both customers and business. Engage customers through customized products and offers, process transactions quickly and securely, and focus on fulfillment and customer service.BrowserAzure Database for PostgreSQL(Product Catalog)Azure Database for PostgreSQL(Session State)Azure App ServicesAzure Search(Full-text index)Azure Storage (Logs,static catalog content)Azure HD Insight(Analytics)

Relaterte løsningsarkitekturer