Ekstern pasientovervåking

Forutsi og forhindre fremtidige hendelser ved å kombinere IoT og intelligens for å optimalisere behandlinger, ved å bruke Azure for å overvåke pasienter eksternt og analysere de store mengdene data generert av medisinske enheter.

Ekstern pasientovervåkingForutsi og forhindre fremtidige hendelser ved å kombinere IoT og intelligens for å optimalisere behandlinger, ved å bruke Azure for å overvåke pasienter eksternt og analysere de store mengdene data generert av medisinske enheter.123456

Sikkert mottak av medisinske sensor- og enhetsdata ved hjelp av Azure IoT Hub.

Sikker lagring av sensor- og enhetsdata i Cosmos DB.

Analyser sensor- og enhetsdata ved hjelp av en forhåndstrent Cognitive Services API eller en skreddersydd utviklet maskinlæringsmodell.

Lagre resultater fra kunstig intelligens (AI) og Machine Learning i Azure Data Lake.

Samhandle resultater fra AI og Machine Learning ved hjelp av PowerBI, samtidig som du opprettholder rollebasert tilgangskontroll.

Integrer datainnsikt med serverdel-systemer og -prosesser ved hjelp av Logic Apps.

  1. 1 Sikkert mottak av medisinske sensor- og enhetsdata ved hjelp av Azure IoT Hub.
  2. 2 Sikker lagring av sensor- og enhetsdata i Cosmos DB.
  3. 3 Analyser sensor- og enhetsdata ved hjelp av en forhåndstrent Cognitive Services API eller en skreddersydd utviklet maskinlæringsmodell.
  1. 4 Lagre resultater fra kunstig intelligens (AI) og Machine Learning i Azure Data Lake.
  2. 5 Samhandle resultater fra AI og Machine Learning ved hjelp av PowerBI, samtidig som du opprettholder rollebasert tilgangskontroll.
  3. 6 Integrer datainnsikt med serverdel-systemer og -prosesser ved hjelp av Logic Apps.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure IoT Hub

Koble til, overvåk og administrer milliarder av IoT-ressurser

Security Center

Samle sikkerhetsadministrasjon og muliggjør avansert trusselbeskyttelse på tvers av hybridskyarbeidsbelastninger

Azure Cognitive Services

Kom i gang med hurtigveiledninger og opplæringer

Key Vault

Sikre og behold kontrollen over nøkler og andre hemmeligheter

Azure Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av nettskyer uten å skrive kode

Power BI Embedded

Bygg inn flotte, interaktive datavisualiseringer i programmene dine

Azure Cosmos DB

Rask NoSQL-database med åpne API-er for enhver skalering

Application Insights

Oppdag, sorter og diagnostiser problemer i nettappene og tjenestene dine

Machine Learning Studio

Bygg, distribuer og administrer prediktive analyseløsninger på en enkel måte

Azure Monitor

Full observerbarhet i programmene dine, infrastrukturer og nettverk

Relaterte løsningsarkitekturer

Lagring av medisinske dataSky- og hybride løsninger fra Microsoft hjelper deg med å administrere lagring av medisinske data effektivt og kostnadseffektivt, samtidig som du legger til intelligens og opprettholder forskriftssamsvar.123456

Lagring av medisinske data

Sky- og hybride løsninger fra Microsoft hjelper deg med å administrere lagring av medisinske data effektivt og kostnadseffektivt, samtidig som du legger til intelligens og opprettholder forskriftssamsvar.