Hopp over navigasjon

Kvalitetssikring

Kvalitetssikringssystemer gir bedrifter mulighet til å forhindre defekter i prosessene for vare- eller tjenesteleveranser til kunder. Utvikling av et slikt system som samler inn data og identifiserer potensielle problemer langs et datasamlebånd kan gi veldig store fordeler. I digital produksjon for eksempel, er kvalitetssikring på tvers av samlebåndet avgjørende. Identifisering av forsinkelser og mulige feil før de oppstår i stedet for etter at de oppdages kan hjelpe bedrifter med å redusere kostnader for forkastelser og omarbeiding samtidig som produktiviteten forbedres.

Denne løsningen viser hvordan feil kan forutses ved å bruke et eksempel på produksjonssamlebånd. Dette gjøres ved å benytte testsystemer som allerede er etablert samt data om feil, og ser spesifikt på returer og funksjonelle feil på slutten av samlebåndet. Ved å kombinere disse dataene med bransjeekunnskap og analyse av grunnleggende årsaker innenfor en modulær design som innkapsler hovedtrinnene i produksjonen, leverer vi en generisk løsning med avanserte analyser som bruker maskinlæring til å forutse feil før de skjer. Tidlig prognose av fremtidige feil fører til at reparasjoner blir billigere eller til og med ikke trengs, noe som vanligvis er mer kostnadseffektivt enn alle kostnader knyttet til tilbakekalling og garantier.

Control de calidadLos sistemas de control de calidad permiten a las empresas evitar defectos en sus procesos de entrega de productos o servicios a los clientes. La creación de un sistema de este tipo que recopile datos e identifique posibles problemas en una canalización puede suponer una gran ventaja. Por ejemplo, en la fabricación digital, el control de la calidad en la cadena de montaje es imprescindible. Identificar ralentizaciones y posibles errores antes de que ocurran (no después de detectarlos) puede ayudar a las empresas a reducir los costos que suponen el desperdicio y la reelaboración de los productos, al tiempo que aumenta la productividad.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Control de calidadLos sistemas de control de calidad permiten a las empresas evitar defectos en sus procesos de entrega de productos o servicios a los clientes. La creación de un sistema de este tipo que recopile datos e identifique posibles problemas en una canalización puede suponer una gran ventaja. Por ejemplo, en la fabricación digital, el control de la calidad en la cadena de montaje es imprescindible. Identificar ralentizaciones y posibles errores antes de que ocurran (no después de detectarlos) puede ayudar a las empresas a reducir los costos que suponen el desperdicio y la reelaboración de los productos, al tiempo que aumenta la productividad.

Relaterte løsningsarkitekturer

Mantenimiento predictivoEsta solución de mantenimiento predictivo supervisa los aviones y predice la vida útil restante de los componentes del motor.

Prediktivt vedlikehold

Denne prediktive vedlikeholdsløsningen overvåker fly og forutser den gjenværende brukstiden for komponenter i flymotorer.

Detección de anomalías en flujos de datos en tiempo realLa solución para el conocimiento de anomalías de TI de Cortana Intelligence ayuda a los departamentos de TI de las grandes organizaciones a detectar y corregir problemas con rapidez usando métricas subyacentes del estado de mantenimiento de la infraestructura de TI (CPU, memoria, etc.), los servicios (agotamiento de tiempos de espera, variaciones en los acuerdos de nivel de servicio, caídas de tensión, etc.) y otros indicadores clave de rendimiento (KPI) (pedidos pendientes, errores de inicio de sesión y pagos, etc.) de un modo automatizado y escalable. Esta solución ofrece también una sencilla experiencia “Probarlo ahora” en la que se pueden usar datos personalizados para descubrir el valor que ofrece la solución. La experiencia “Implementar” permite comenzar a usar rápido la solución en Azure porque se implementan todos los componentes de la solución en su suscripción de Azure y se le concede control total para personalizarla como sea necesario.

Avvikspåvisning i sanntids datastrømmer

Cortana Intelligence IT Anomaly Insights-løsningen hjelper IT-avdelinger i store organisasjoner med å raskt oppdage og rette opp problemer basert på underliggende tilstandsmål fra IT-infrastruktur (CPU, minne osv.), tjenester (tidsavbrudd, SLA-variasjoner, spenningsfall osv.) og andre sentrale ytelsesindikatorer (gjenstående arbeidsordrer, feil i forbindelse med pålogging og betaling osv.), på en automatisert og skalerbare måte. Denne løsningen tilbyr også en enkelt «Prøv nå»-opplevelser som kan testes ut på tilpassede data for å vise verdiskapningen som tilbys av løsningen. «Distribuer»-opplevelsen lar deg komme raskt i gang med løsningen på Azure ved å distribuerer de fullstendige løsningskomponentene inn i Azure-abonnementet ditt og gir deg full kontroll for tilpasning ved behov.