Løsningsarkitektur: Prediktive markedsføringskampanjer med maskinlæring og Spark

Markedsføringskampanjer handler om mer enn bare å levere en melding. Når og hvordan den meldingen leveres er like viktig. Uten en datadrevet, analytisk tilnærming, kan kampanjer enkelt gå glipp av muligheter eller slite med å komme igang.

Igjennom maskinlæring basert på historiske kampanjedata, hjelper denne løsningsarkitekturen med å forutsi kunderespons og anbefaler en optimalisert plan for å komme i kontakt med potensielle kunder – inkludert den beste kanalen som bør brukes (e-post, SMS, telefon, osv.), den beste ukedagen og det beste klokkeslettet.

Optimalisering av kampanjene dine med prediktiv markedsføring hjelper med å øke både antallet potensielle kunder og omsetningen og det kan gi deg en kraftig retur på markedsføringsinvesteringen.

Denne arkitekturen muliggjør effektiv behandling av store data på Spark med Microsoft R Server.

利用機器學習服務及 Spark 來預測行銷活動了解如何在 Azure HDInsight Spark 叢集上建置具備 Microsoft R Server 的機器學習服務模型,以建議能夠將購買率提升至最高的動作。DashboardMachine LearningHDInsightBlob Storage

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

HDInsight

Microsoft R Server på HDInsight Spark-klynger tilbyr distribuerte og skalerbare maskinlæringsegenskaper for store data ved å kombinere kraften til R Server og Apache Spark.

Power BI leverer et interaktivt dashbord med visualisering som bruker data lagret i SQL Server for å drive avgjørelser basert på prognosene.

Kontoer for lagring

Azure Storage lagrer data om kampanjer og potensielle kunder.

Machine Learning Studio

Machine Learning hjelper med å enkelt utforme, teste, sette i drift og administrere løsninger for prediktiv analyse i skyen.

Relaterte løsningsarkitekturer

Nachfrageprognose und Preisoptimierung für MarketingSagen Sie zukünftige Kundennachfragen voraus und optimieren Sie die Preise, um die Rentabilität mit Big Data- und Advanced Analytics-Diensten von Microsoft Azure zu erhöhen.Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitorPower BIData Simulator Web JobAzure Data Lake StoreSpark on HDInsight

Forutsi kundebehov og optimaliser prissetting for maksimere lønnsomheten ved hjelp av store data og avanserte analysetjenester fra Microsoft Azure.

Mer informasjon
Personalisierte MarketinglösungenLernen Sie unverzichtbare Technologien kennen, um Ihre Produkte durch personalisierte Angebote zu vermarkten. Individualisieren Sie Ihre Marketingmaterialien durch die mit Big Data gewonnenen Erkenntnisse, um eine bessere Kundenreaktion zu erzielen.Cosmos DB(Azure Services)DashboardBrowserAzureStream Analytics (NearReal-Time Aggregates)Input EventsEvent HubColdStartProduct AffinityMaching Learning(Product Affinity)RawStream DataPersonalized OfferLogic

Finn viktig teknologi for å markedsføre produktene dine med personlige tilbud. Individualiser markedsføringen for større kunderespons ved hjelp av store-data-innsikt.

Mer informasjon