Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Prediktiv innsikt med kjøretøytelematikk

Finn ut hvordan bilforhandlere, bilprodusenter og forsikringsselskaper kan bruke Microsoft Azure til å få prediktiv innsikt i kjøretøytilstand og kjørevaner.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Event Hubs, Stream Analytics, Machine Learning Studio, Lagring, HDInsight, Data Factory, Azure SQL Database og Power BI. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Predictive insights with vehicle telematicsLearn how car dealerships, manufacturers, and insurance companies can use Microsoft Azure to gain predictive insights on vehicle health and driving habits.Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitorSQL Data WarehouseMachine LearningMachine LearningPower BI Event HubStream AnalyticsHDInsightGeography Data(Blob Storage)Vehicle CatalogueDiagnotic Events (Simulated)

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Event Hubs

Event Hubs importerer diagnosehendelser og sender dem videre til Stream Analytics og en Azure ML-nettjeneste.

Stream Analytics

Stream Analytics godtar inndataflyten fra Event Hubs, kaller en Azure ML-nettjeneste for å gjøre prediksjoner, og sender dataflyten til Azure Storage og Power BI.

Machine Learning Studio

Ved hjelp av Machine Learning kan du enkelt designe, teste, operasjonalisere og administrere prediktiv analyse-løsninger i skyen og distribuere nettjenester som kan kalles via Stream Analytics og Azure Data Factory.

Lagring

Azure Storage lagrer strømmede data med diagnosehendelser fra Stream Analytics.

HDInsight

Azure Data Factory bruker HDInsight til å kjøre Hive-spørringer for å behandle dataene og laste dem inn i Azure SQL Database.

Data Factory

Data Factory bruker HDInsight til å behandle data og laste dem inn i Azure SQL Database.

Azure SQL Database

SQL Database brukes til å lagre data behandlet av Data Factory og HDInsight, og Power BI får tilgang for å analysere telemetridataene.

Power BI

Denne løsningen bruker Power BI, men andre bruker Power BI Embedded til å analysere telemetridataene.

Relaterte løsningsarkitekturer