Løsningsarkitektur: Prediktiv innsikt med kjøretøytelematikk

Finn ut hvordan bilforhandlere, bilprodusenter og forsikringsselskaper kan bruke Microsoft Azure til å få prediktiv innsikt i kjøretøytilstand og kjørevaner.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Event Hubs, Azure Stream Analytics, Machine Learning Studio, Kontoer for lagring, HDInsight, Data Factory og Azure SQL Database. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Prognoseinformationen mit VerkehrstelematikErfahren Sie, wie Autohäuser, Hersteller und Versicherungsfirmen Microsoft Azure verwenden können, um Prognoseinformationen für die Fahrzeugintegrität und Fahrgewohnheiten zu erhalten.Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitorSQL Data WarehouseMachine LearningMachine LearningPower BI Event HubStream AnalyticsHDInsightGeography Data(Blob Storage)Vehicle CatalogueDiagnotic Events (Simulated)

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Event Hubs

Event Hubs importerer diagnosehendelser og sender dem videre til Stream Analytics og en Azure ML-nettjeneste.

Azure Stream Analytics

Stream Analytics godtar inndataflyten fra Event Hubs, kaller en Azure ML-nettjeneste for å gjøre prediksjoner, og sender dataflyten til Azure Storage og Power BI.

Machine Learning Studio

Ved hjelp av Machine Learning kan du enkelt designe, teste, operasjonalisere og administrere prediktiv analyse-løsninger i skyen og distribuere nettjenester som kan kalles via Stream Analytics og Azure Data Factory.

Kontoer for lagring

Azure Storage lagrer strømmede data med diagnosehendelser fra Stream Analytics.

HDInsight

Azure Data Factory bruker HDInsight til å kjøre Hive-spørringer for å behandle dataene og laste dem inn i Azure SQL Database.

Data Factory

Data Factory bruker HDInsight til å behandle data og laste dem inn i Azure SQL Database.

Azure SQL Database

SQL Database brukes til å lagre data behandlet av Data Factory og HDInsight, og Power BI får tilgang for å analysere telemetridataene.

Denne løsningen bruker Power BI, men andre bruker Power BI Embedded til å analysere telemetridataene.

Relaterte løsningsarkitekturer

Fehlervermeidung mit vorausschauender WartungFinden Sie heraus, wie Sie Azure Machine Learning mit Echtzeitdaten aus Montagelinien nutzen, um Fehler vorherzusagen, bevor sie tatsächlich auftreten.Azure SQL DWMachine Learning(Real time predictions)Power BIALS test measurements (Telemetry)Event HubStream Analytics(Real time analytics)Dashboard of predictions/alertsRealtime data stats, Anomaliesand aggregatesRealtime event and predictions

Les om hvordan du kan bruke Azure Machine Learning til å forutsi feil før de skjer, med sanntids produksjonslinjedata.

Mer informasjon