Hopp over navigasjon

Forutsagt lengde på sykehusopphold

Denne løsningen gir deg en prediktiv modell for lengden på sykehusopphold. Oppholdslengden defineres av antall dager fra første innleggelse til datoen hvor pasienten utskrives fra enhver sykehusfasilitet.

Predicting Length of Stay in HospitalsThis solution enables a predictive model for Length of Stay for in-hospital admissions. Length of Stay (LOS) is defined in number of days from the initial admission date to the date when the patient is discharged from any given hospital facility.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Predicting Length of Stay in HospitalsThis solution enables a predictive model for Length of Stay for in-hospital admissions. Length of Stay (LOS) is defined in number of days from the initial admission date to the date when the patient is discharged from any given hospital facility.

Relaterte løsningsarkitekturer

Population Health Management for HealthcarePopulation Health Management is an important tool that is increasingly being used by health care providers to manage and control the escalating costs. The crux of Population Health Management is to use data to improve health outcomes. Tracking, monitoring, and bench marking are the three bastions of Population Health Management, aimed at improving clinical and health outcomes while managing and reducing cost.

Population Health Management for helsepleie

Population Health Management er et viktig verktøy som blir brukt av stadig flere helsepleieleverandører for å administrere og kontrollere de eskalerende kostnadene. Formålet med Population Health Management er å bruke data for å forbedre helseresultater. Sporing, overvåkning og testing av ytelse er de tre hovedsøylene til Population Health Management som er rettet mot å forbedre kliniske og helse-resultater samtidig som kostnadene kontrolleres og reduseres.