Hopp over navigasjon

Forutsagt lengde på sykehusopphold

Denne løsningen gir deg en prediktiv modell for lengden på sykehusopphold. Oppholdslengden defineres av antall dager fra første innleggelse til datoen hvor pasienten utskrives fra enhver sykehusfasilitet.

Forutsagt lengde på sykehusoppholdDenne løsningen gir deg en prediktiv modell for lengden på sykehusopphold. Oppholdslengden defineres av antall dager fra første innleggelse til datoen hvor pasienten utskrives fra enhver sykehusfasilitet.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Forutsagt lengde på sykehusoppholdDenne løsningen gir deg en prediktiv modell for lengden på sykehusopphold. Oppholdslengden defineres av antall dager fra første innleggelse til datoen hvor pasienten utskrives fra enhver sykehusfasilitet.

Relaterte løsningsarkitekturer

Population Health Management für das GesundheitswesenPopulation Health Management (PHM) ist ein wichtiges Tool, das von Anbietern aus dem Gesundheitswesen immer häufiger eingesetzt wird, um die eskalierenden Kosten zu verwalten und zu steuern. Der wesentliche Aspekt von Population Health Management ist die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit auf der Basis von Daten. Nachverfolgung, Überwachung und Benchmarking sind die drei Säulen des PHM. Ihr Zweck besteht darin, klinische und Gesundheitsergebnisse zu verbessern und gleichzeitig die Kosten zu verwalten und im Griff zu behalten.

Population Health Management for helsepleie

Population Health Management er et viktig verktøy som blir brukt av stadig flere helsepleieleverandører for å administrere og kontrollere de eskalerende kostnadene. Formålet med Population Health Management er å bruke data for å forbedre helseresultater. Sporing, overvåkning og testing av ytelse er de tre hovedsøylene til Population Health Management som er rettet mot å forbedre kliniske og helse-resultater samtidig som kostnadene kontrolleres og reduseres.