Hopp over navigasjon

Population Health Management for helsepleie

Population Health Management er et viktig verktøy som blir brukt av stadig flere helsepleieleverandører for å administrere og kontrollere de eskalerende kostnadene. Formålet med Population Health Management er å bruke data for å forbedre helseresultater. Sporing, overvåkning og testing av ytelse er de tre hovedsøylene til Population Health Management som er rettet mot å forbedre kliniske og helse-resultater samtidig som kostnadene kontrolleres og reduseres.

I denne løsningen benytter vi de kliniske og sosioøkonomiske pasientdataene som genereres av sykehus for rapportering av pasienttilstander. Som et eksempel på et maskinlæringsprogram med administrasjon av pasienttilstander, benyttes en modell for å forutsi lengden på sykehusopphold. Den er rettet mot sykehus og helseinstitusjoner for å administrere og kontrollere kostnadene ved helsepleie ved hjelp av sykdomsforebygning og -behandling. Du kan lære om dataene som brukes og modellen for lengden på sykehusopphold i den manuelle distribusjonsveiledningen for løsningen. Sykehus kan bruke disse resultatene for å optimalisere administrasjonssystemer for helsepleie og fokusere de kliniske ressursene på pasienter med mer akutte behov. Forståelse av samfunnene de betjener gjennom rapportering for befolkningshelse kan hjelpe sykehus med overgangen fra betalinger for tjenester til verdibasert pleie samtidig som de reduserer kostnader og tilbyr bedre pleie.

Population Health Management for HealthcarePopulation Health Management is an important tool that is increasingly being used by healthcare providers to manage and control the escalating costs. The crux of Population Health Management is to use data to improve health outcomes. Tracking, monitoring and benchmarking are the three bastions of Population Health Management, aimed at improving clinical and health outcomes while managing and reducing cost.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Population Health Management for HealthcarePopulation Health Management is an important tool that is increasingly being used by healthcare providers to manage and control the escalating costs. The crux of Population Health Management is to use data to improve health outcomes. Tracking, monitoring and benchmarking are the three bastions of Population Health Management, aimed at improving clinical and health outcomes while managing and reducing cost.