Hopp over navigasjon

Population Health Management for helsepleie

Population Health Management er et viktig verktøy som blir brukt av stadig flere helsepleieleverandører for å administrere og kontrollere de eskalerende kostnadene. Formålet med Population Health Management er å bruke data for å forbedre helseresultater. Sporing, overvåkning og testing av ytelse er de tre hovedsøylene til Population Health Management som er rettet mot å forbedre kliniske og helse-resultater samtidig som kostnadene kontrolleres og reduseres.

I denne løsningen benytter vi de kliniske og sosioøkonomiske pasientdataene som genereres av sykehus for rapportering av pasienttilstander. Som et eksempel på et maskinlæringsprogram med administrasjon av pasienttilstander, benyttes en modell for å forutsi lengden på sykehusopphold. Den er rettet mot sykehus og helseinstitusjoner for å administrere og kontrollere kostnadene ved helsepleie ved hjelp av sykdomsforebygning og -behandling. Du kan lære om dataene som brukes og modellen for lengden på sykehusopphold i den manuelle distribusjonsveiledningen for løsningen. Sykehus kan bruke disse resultatene for å optimalisere administrasjonssystemer for helsepleie og fokusere de kliniske ressursene på pasienter med mer akutte behov. Forståelse av samfunnene de betjener gjennom rapportering for befolkningshelse kan hjelpe sykehus med overgangen fra betalinger for tjenester til verdibasert pleie samtidig som de reduserer kostnader og tilbyr bedre pleie.

Beskrivelse

Merk: Hvis du allerede har distribuert denne løsningen, kan du klikke her for å vise distribusjonen.

Estimert daglig kostnad: $156

Estimert klargjøringstid: 35 minutter

Ved hjelp av Cortana Intelligence kan du plassere i sammen og distribuere en Population Health Management-løsning fra bunnene ved å følge instruksjonene her. For å se den fullstendige Population Health Management-løsningen for helsepleie ved bruk av Cortana Intelligence Suite i handling uten å måtte samle og koble sammen alle komponentene manuelt, kan du bruke den automatiserte distribusjonsløsningen som er tilgjengelig her.

Knappen «Distribuer» starter en arbeidsflyt som distribuerer en forekomst av løsningen i en ressursgruppe i Azure-abonnementet som du spesifiserer. Arkitekturdiagrammet nedenfor viser dataflyten og det fullstendige datasamlebåndet for Population Health Management-løsningen for helsepleie. Løsningen inkluderer flere Azure-tjenester og krever noen få manuelle trinn for å oppnå en fullstendig fungerende løsning med simulerte pasientdata fra sykehus.

Arkitekturdiagrammet nedenfor viser løsningsdesignet for Population Health Management-løsningen for helsepleie. Løsningen består av flere Azure-komponenter som utfører forskjellige oppgaver som datainntak, datalagring, dataflytting, avansert analyse og visualisering. Azure Event Hub er inntakspunktet for rå oppføringer som blir behandlet i denne løsningen. Disse sendes så til Data Lake Store for lagring og videre behandling av Azure Stream Analytics. En annen Stream Analytics-jobb sender utvalgte data til PowerBI for visualiseringer i nær sanntid. Azure Data Factory orkestrerer, etter en tidsplan, scoringen av de rå hendelsene fra Azure Stream Analytics-jobben ved å benytte Data Lake Analytics for behandling med både USQL og R. Resultatene lagres deretter i Azure Data Lake Store og visualiseres med PowerBI.

Trinn for etter distribusjon

Så snart løsningen er distribuert til abonnementet kan du se de forskjellige tjenestene som er distribuert ved å klikke på ressursgruppenavnet på den endelige distribusjonsskjermen. Eller du kan bruke Azure-administrasjonsportalen for å se ressursene som er klargjort i ressursgruppen i ditt abonnement. Kildekoden til løsningen i tillegg til manuelle distribusjonsinstruksjoner finner du her. Etter distribusjon utfører du trinn for å overvåke tilstanden til distribusjonen og visualisere Population Health-rapporten sanntid og prognoseresultatene fra modellen for oppholdstiden. Instruksjoner for etter distribusjonen finner du her.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.