Løsningsarkitektur: Sosial mobil- og nettapp med autentisering

En mobilklientapp for bildedeling på sosiale medier og med en ledsagende nettapp. Serverdelen for appen utfører bakgrunnsbildebehandling ved hjelp av en Azure-funksjon. Mobilklientappen fungerer i frakoblet modus, slik at du kan se på og laste opp bilder selv om du ikke har nettverkstilkobling.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: App Service, Traffic Manager, Azure Cosmos DB, Redis Cache, Notification Hubs, Azure Active Directory, Funksjoner, Application Insights og HockeyApp. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

App Service

En nettapp i App Service kan drifte en kunderettet nettapp og en tjeneste som brukes av både nett- og mobilklienten.

Traffic Manager

Azure Traffic Manager brukes til å forbedre appytelsen og innholdsleveringen ved å dirigere brukerne til App Service-forekomsten med den laveste nettverksforsinkelsen.

Azure Cosmos DB

Azure Cosmos DB er en totaladministrert tjeneste for NoSQL-dokumentdatabaser, som kan brukes til spørringer og transaksjonsbehandling over skjemafrie data, med forutsigbar og pålitelig ytelse og rask distribusjon.

Redis Cache

Redis Cache muliggjør datatilgang med høy gjennomstrømming og lav forsinkelse og forbedrer skalerbarheten ved å redusere belastningen på hoveddatabasen.

Kølagring

Azure-køer brukes for varige meldinger mellom App Service-serverdelen og Azure Functions.

Blob-lagring

Bilder lagres i Azure Storage, noe som gir bedre skalerbarhet og lavere kostnader. Kommunikasjon mellom nettappen og Azure-funksjonen utføres ofte ved hjelp av blobutløsere og Azure-køer.

Notification Hubs

Azure Notification Hubs brukes til skalerbare, plattformuavhengige push-varsler.

Azure Active Directory

Azure Active Directory brukes til sikker godkjenning i foretaksklassen.

Funksjoner

Bruk Azure Functions for serverløs bakgrunnsbehandling. Når for eksempel en ny blob legges til en beholder, kan en Azure-funksjon automatisk endre størrelsen på den. En annen Azure-funksjon kan lytte etter meldinger i en kø for å slette flere bilder i bakgrunnen.

Application Insights

Finn problemer, diagnostiser krasj og spor bruk i webprogrammet ditt med Application Insights. Ta veloverveide beslutninger gjennom hele utviklingssyklusen.

HockeyApp

Bruk HockeyApp for å få krasjrapporter, spore appbruk og distribuere mobilappene dine.

Identitetsleverandør

Bruk App Service-godkjenning og -autorisasjon til å integrere med en identitetsleverandør for sosiale medier eller virksomheter.

Kontinuerlig integrasjon og distribusjon

App Service muliggjør en kontinuerlig integrasjons- og distribusjonsarbeidsflyt ved å hente kode fra BitBucket, GitHub og Visual Studio Team Services.

Relaterte løsningsarkitekturer

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Oppgavebasert forbrukermobilapp

En mobilserverdel som brukes av iOS-, Android- og Windows-klientapper. Bruk Xamarin eller egne klient-SDK-er til å utvikle en mobilklientapp med støtte for frakoblet synkronisering, inkludert frakoblet synkronisering av bildefiler. App Service-godkjenning brukes til å koble til en identitetsleverandør, og Azure Blob Storage brukes til å lagre bilder på en kostnadseffektiv og skalerbar måte.

Mer informasjon
Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Tilpasset app for mobil arbeidsstyrke

En Xamarin.Forms-klientapp med støtte for iOS, Android og Windows som fungerer i frakoblet modus og gir teknikere i felten mulighet til å vise og redigere jobbene som er tilordnet til dem.

Mer informasjon