Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Tilpasset app for mobil arbeidsstyrke

En Xamarin.Forms-klientapp med støtte for iOS, Android og Windows som fungerer i frakoblet modus og gir teknikere i felten mulighet til å vise og redigere jobbene som er tilordnet til dem.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: App Service, API Management, Azure SQL Database, Azure Active Directory, Application Insights og HockeyApp. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

App Service

Mobilklientappen bruker SDK-en for administrert klient for Mobile Apps med støtte for frakoblet synkronisering for å koble til en serverdel for en App Service-mobilapp. Denne serverdelen bruker SDK-en for .NET-server med tilpasset kode. Appen har også en administratornettportal, slik at administratorene kan se en liste over alle jobbene og gjøre endringer i dem.

Frakoblet synkronisering

Bruk funksjonen for frakoblet datasynkronisering i SDK-ene for Azure Mobile Apps-klient til å opprette raske og robuste apper som er nyttige selv ved nettverksproblemer.

Kontinuerlig integrasjon og distribusjon

App Service muliggjør en kontinuerlig integrasjons- og distribusjonsarbeidsflyt ved å hente kode fra BitBucket, GitHub og Visual Studio Team Services.

BizTalk-hybridtilkobling

Biztalk Hybrid Connections brukes til å koble seg til lokale ressurser på en sikker måte.

API Management

Azure API Management brukes til å opprette en enhetlig API-gateway som deles mellom mobilklienten og administratornettappen.

Azure SQL Database

Strukturerte data lagres i SQL Database, en skybasert, relasjonell databasetjeneste som støtter transaksjoner og effektiv spørring.

Azure Active Directory

Azure Active Directory brukes til sikker godkjenning i foretaksklassen.

Application Insights

Finn problemer, diagnostiser krasj og spor bruk i webprogrammet ditt med Application Insights. Ta veloverveide beslutninger gjennom hele utviklingssyklusen.

HockeyApp

Bruk HockeyApp for å få krasjrapporter, spore appbruk og distribuere mobilappene dine.

Kodeeksempler

Utforsk kodeeksempler som kan hjelpe deg i gang med denne implementeringen.

Relaterte løsningsarkitekturer

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Oppgavebasert forbrukermobilapp

En mobilserverdel som brukes av iOS-, Android- og Windows-klientapper. Bruk Xamarin eller egne klient-SDK-er til å utvikle en mobilklientapp med støtte for frakoblet synkronisering, inkludert frakoblet synkronisering av bildefiler. App Service-godkjenning brukes til å koble til en identitetsleverandør, og Azure Blob Storage brukes til å lagre bilder på en kostnadseffektiv og skalerbar måte.

Mer informasjon
Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Sosial mobil- og nettapp med autentisering

En mobilklientapp for bildedeling på sosiale medier og med en ledsagende nettapp. Serverdelen for appen utfører bakgrunnsbildebehandling ved hjelp av en Azure-funksjon. Mobilklientappen fungerer i frakoblet modus, slik at du kan se på og laste opp bilder selv om du ikke har nettverkstilkobling.

Mer informasjon