Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Oppgavebasert forbrukermobilapp

En mobilserverdel som brukes av iOS-, Android- og Windows-klientapper. Bruk Xamarin eller egne klient-SDK-er til å utvikle en mobilklientapp med støtte for frakoblet synkronisering, inkludert frakoblet synkronisering av bildefiler. App Service-godkjenning brukes til å koble til en identitetsleverandør, og Azure Blob Storage brukes til å lagre bilder på en kostnadseffektiv og skalerbar måte.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: App Service, Azure SQL Database, Application Insights og HockeyApp. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Application Insights App Service Phone & Tablet Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment SQL Database Identity provider Blob Storage

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

App Service

Klientappen bruker en av mobilklient-SDK-ene til å koble seg til en serverdel for en Azure-mobilapp. Klient-SDK-ene har innebygd støtte for frakoblet synkronisering og autentisering, noe som gjør det mye enklere å utvikle en fullfunksjonell app.

Frakoblet synkronisering

Bruk funksjonen for frakoblet datasynkronisering i SDK-ene for Azure Mobile Apps-klient til å opprette raske og robuste apper som er nyttige selv ved nettverksproblemer.

Azure SQL Database

Strukturerte data lagres i SQL Database, en skybasert, relasjonell databasetjeneste som støtter transaksjoner og effektiv spørring.

Blob-lagring

Bilder lagres i Azure Storage, noe som gir bedre skalerbarhet og lavere kostnader.

Application Insights

Finn problemer, diagnostiser krasj og spor bruk i webprogrammet ditt med Application Insights. Ta veloverveide beslutninger gjennom hele utviklingssyklusen.

HockeyApp

Bruk HockeyApp for å få krasjrapporter, spore appbruk og distribuere mobilappene dine.

Identitetsleverandør

Bruk App Service-godkjenning og -autorisasjon til å integrere med en identitetsleverandør for sosiale medier eller virksomheter.

Kontinuerlig integrasjon og distribusjon

App Service muliggjør en kontinuerlig integrasjons- og distribusjonsarbeidsflyt ved å hente kode fra BitBucket, GitHub og Visual Studio Team Services.

Kodeeksempler

Utforsk kodeeksempler som kan hjelpe deg i gang med denne implementeringen.

Relaterte løsningsarkitekturer

Application Insights Corporate Network App Service Phone & Tablet API Management Offline sync HockeyApp Continuous integrationand deployment BizTalk HybridConnection Azure Active Directory On PremisesSQL Server Browser

Tilpasset app for mobil arbeidsstyrke

En Xamarin.Forms-klientapp med støtte for iOS, Android og Windows som fungerer i frakoblet modus og gir teknikere i felten mulighet til å vise og redigere jobbene som er tilordnet til dem.

Mer informasjon
Application Insights App Service Phone & Tablet Traffic Manager Other regions HockeyApp Notification Hub Continuous integrationand deployment Browser Identity provider Document DB Redis Cache Queue Blob Storage Function

Sosial mobil- og nettapp med autentisering

En mobilklientapp for bildedeling på sosiale medier og med en ledsagende nettapp. Serverdelen for appen utfører bakgrunnsbildebehandling ved hjelp av en Azure-funksjon. Mobilklientappen fungerer i frakoblet modus, slik at du kan se på og laste opp bilder selv om du ikke har nettverkstilkobling.

Mer informasjon