Forenkle distribusjonen og administrasjonen av mikrotjenestebaserte programmer

Bruk AKS for å forenkle distribusjon og administrasjon av mikrotjenester basert på arkitektur. AKS strømlinjeformer horisontal skalering, selvlegning, lastbalansering og administrasjon av hemmeligheter.

Simplify the deployment and management of Microservices based applicationsSimplify the deployment and management of Microservices based applications12345567778

Utvikler bruker IDE som for eksempel Visual Studio for å utføre endringer til Github

GitHub triggers a new build on Azure DevOps

Azure DevOps packages microservices as containers and pushes them to the Azure Container Registry

Beholdere distribueres til AKS-klynge

Brukere får tilgang til tjenester via apper og nettsted

Azure Active Directory brukes for å sikre tilgang til ressursene

Mikrotjenester bruker databaser for å lagre og hente informasjon

Administrator får tilgang via en separat administrasjonsportal

  1. 1 Utvikler bruker IDE som for eksempel Visual Studio for å utføre endringer til Github
  2. 2 GitHub triggers a new build on Azure DevOps
  3. 3 Azure DevOps packages microservices as containers and pushes them to the Azure Container Registry
  4. 4 Beholdere distribueres til AKS-klynge
  1. 5 Brukere får tilgang til tjenester via apper og nettsted
  2. 6 Azure Active Directory brukes for å sikre tilgang til ressursene
  3. 7 Mikrotjenester bruker databaser for å lagre og hente informasjon
  4. 8 Administrator får tilgang via en separat administrasjonsportal