Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Skalerbart Umbraco CMS-webprogram

Middels stor Umbraco CMS-nettapp konfigurert i korrekt skala og optimalisert for nettsteder med høy trafikk. Den bruker to webprogrammer – én til frontdelen og én til den bakenforliggende appen – og er distribuert i ett enkelt område med mulighet for autoskalering.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Azure SQL Database, Lagring, Application Insights og Redis Cache. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Browser S torage (media, logs, and backup files) Application Insights R edis Cache (Session state and output cache) SQL Database (Umbraco DB and Session state DB) W eb App (Umbraco Frontend) W eb App (Umbraco Admin)

Ditt overslag

$1584.419 Anslått månedlig kostnad

Forstå hvordan dette ble beregnet, og tilpass til behovene dine

Priskalkulator

Distribuer til Azure

Bruk den følgende forhåndsbygde malen til å distribuere denne arkitekturen til Azure

Distribuer til Azure

Vis malkilde

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Web Apps

Kjør et Umbraco-innholdsstyringssystem på Web Apps-funksjonen i Azure App Service, der både frontdelen og de bakenforliggende appene kjører på samme app.

Azure SQL Database

Lagre innholdet til nettstedet ditt i Azure SQL Database. Det bakenforliggende webprogrammet og frontdelen bruker samme database. Bruk Azure SQL Database-funksjoner som blant annet sikkerhetskopiering og høy tilgjengelighet.

Lagring

Lagre alle mediene dine i Azure Storage, slik at du kan redusere antallet I/U-operasjoner på filserveren for nettappene og oppnå bedre ytelse.

Application Insights

Finn problemer, diagnostiser krasj og spor bruk i webprogrammet ditt med Application Insights. Ta veloverveide beslutninger gjennom hele utviklingssyklusen.

Redis Cache

Lagre øktstatus og buffer for utdata på Azure Redis Cache for å forbedre ytelsen og redusere belastningen på nettfrontdelene.