Løsningsarkitektur: Skalerbart Umbraco CMS-webprogram

Middels stor Umbraco CMS-nettapp konfigurert i korrekt skala og optimalisert for nettsteder med høy trafikk. Den bruker to webprogrammer – én til frontdelen og én til den bakenforliggende appen – og er distribuert i ett enkelt område med mulighet for autoskalering.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Azure SQL Database, Kontoer for lagring, Application Insights og Azure Cache for Redis. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Skalerbart Umbraco CMS-webprogramMiddels stor Umbraco CMS-nettapp konfigurert i korrekt skala og optimalisert for nettsteder med høy trafikk. Den bruker to webprogrammer – én til frontdelen og én til den bakenforliggende appen – og er distribuert i ett enkelt område med mulighet for autoskalering.BrowserStorage(media, logs, andbackup files)Application InsightsRedis Cache(Session state andoutput cache)SQL Database(Umbraco DB and Session state DB)Web App(Umbraco Frontend)Web App(Umbraco Admin)

Distribuer til Azure

Bruk den følgende forhåndsbygde malen til å distribuere denne arkitekturen til Azure

Distribuer til Azure

Vis malkilde

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Nettapper

Kjør et Umbraco-innholdsstyringssystem på Web Apps-funksjonen i Azure App Service, der både frontdelen og de bakenforliggende appene kjører på samme app.

Azure SQL Database

Lagre innholdet til nettstedet ditt i Azure SQL Database. Det bakenforliggende webprogrammet og frontdelen bruker samme database. Bruk Azure SQL Database-funksjoner som blant annet sikkerhetskopiering og høy tilgjengelighet.

Kontoer for lagring

Lagre alle mediene dine i Azure Storage, slik at du kan redusere antallet I/U-operasjoner på filserveren for nettappene og oppnå bedre ytelse.

Application Insights

Finn problemer, diagnostiser krasj og spor bruk i webprogrammet ditt med Application Insights. Ta veloverveide beslutninger gjennom hele utviklingssyklusen.

Azure Cache for Redis

Lagre øktstatus og buffer for utdata på Azure Cache for Redis for å forbedre ytelsen og redusere belastningen på nettfrontdelene.