Machine Learning-modellopplæring med AKS

Opplæring av modeller som bruker store datasett er en omfattende og ressursintensiv oppgave. Bruk kjente verktøy som TensorFlow og Kubeflow for å forenkle opplæringen av maskinlæringsmodeller. Modellene dine kjører i AKS-klynger som støttes av GPU-aktiverte virtuelle maskiner.

Trénování modelů strojového učení s využitím AKSTrénování modelů strojového učení s využitím AKS123456

Iverksett AKS-distribusjon ved hjelp av et Helm-diagram

En virtuell node fra IoT Edge-koblingen distribuerer til edge-enheter via IoT Hub

Distribusjon er oppgradert på edge-enheter

  1. 1 Iverksett AKS-distribusjon ved hjelp av et Helm-diagram
  2. 2 En virtuell node fra IoT Edge-koblingen distribuerer til edge-enheter via IoT Hub
  1. 3 Distribusjon er oppgradert på edge-enheter