Hopp over navigasjon

Lånekredittrisiko med SQL Server

Ved bruk av SQL Server 2016 med R Services, kan en låneinstitusjon benytte prediktiv analyse for å redusere antallet lån som de tilbyr til de lånetakere som mest sannsynligvis vil misligholde og derved øke lønnsomheten på låneporteføljen.

Loan Credit Risk with SQL ServerUsing SQL Server 2016 with R Services, a lending institution can make use of predictive analytics to reduce number of loans they offer to those borrowers most likely to default, increasing the profitability of their loan portfolio.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Loan Credit Risk with SQL ServerUsing SQL Server 2016 with R Services, a lending institution can make use of predictive analytics to reduce number of loans they offer to those borrowers most likely to default, increasing the profitability of their loan portfolio.

Relaterte løsningsarkitekturer