Lånekredittrisiko med SQL Server

Ved bruk av SQL Server 2016 med R Services, kan en låneinstitusjon benytte prediktiv analyse for å redusere antallet lån som de tilbyr til de lånetakere som mest sannsynligvis vil misligholde og derved øke lønnsomheten på låneporteføljen.

Riesgo de crédito con SQL ServerEl uso de SQL Server 2016 con R Services permite a una institución crediticia utilizar análisis predictivo para reducir el número de préstamos que ofrece a prestatarios con una alta probabilidad de impago, lo que le permite aumentar la rentabilidad de su cartera crediticia.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Riesgo de crédito con SQL ServerEl uso de SQL Server 2016 con R Services permite a una institución crediticia utilizar análisis predictivo para reducir el número de préstamos que ofrece a prestatarios con una alta probabilidad de impago, lo que le permite aumentar la rentabilidad de su cartera crediticia.

Relaterte løsningsarkitekturer