Hopp over navigasjon

Prognose av ettergitte lån med Azure HDInsight Spark-klynger

Et ettergitt lån er et lån som en kreditor (vanligvis en låneinstitusjon) har erklært sannsynligvis ikke kommer til å bli tilbakebetalt i sin helhet, vanligvis når lånetakeren er svært tilbakebetalingsudyktig. Da et stort antall ettergitte lån har negativ virkning på låneinstitusjonens årsresultater, vil låneinstitusjoner ofte overvåke risikoen for ettergivelse av lån veldig nøye for å unngå dette. Ved å bruke HDInsight R Server, kan en låneinstitusjon benytte prediktiv analyse med maskinlæring for å forutse sannsynligheten for at lån blir ettergitt og kjøre en rapport over analyseresultatene som lagres i HDFS og strukturtabeller.

Prognose av ettergitte lån med Azure HDInsight Spark-klyngerEt ettergitt lån er et lån som en kreditor (vanligvis en låneinstitusjon) har erklært sannsynligvis ikke kommer til å bli tilbakebetalt i sin helhet, vanligvis når lånetakeren er svært tilbakebetalingsudyktig. Da et stort antall ettergitte lån har negativ virkning på låneinstitusjonens årsresultater, vil låneinstitusjoner ofte overvåke risikoen for ettergivelse av lån veldig nøye for å unngå dette. Ved å bruke HDInsight R Server, kan en låneinstitusjon benytte prediktiv analyse med maskinlæring for å forutse sannsynligheten for at lån blir ettergitt og kjøre en rapport over analyseresultatene som lagres i HDFS og strukturtabeller.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Prognose av ettergitte lån med Azure HDInsight Spark-klyngerEt ettergitt lån er et lån som en kreditor (vanligvis en låneinstitusjon) har erklært sannsynligvis ikke kommer til å bli tilbakebetalt i sin helhet, vanligvis når lånetakeren er svært tilbakebetalingsudyktig. Da et stort antall ettergitte lån har negativ virkning på låneinstitusjonens årsresultater, vil låneinstitusjoner ofte overvåke risikoen for ettergivelse av lån veldig nøye for å unngå dette. Ved å bruke HDInsight R Server, kan en låneinstitusjon benytte prediktiv analyse med maskinlæring for å forutse sannsynligheten for at lån blir ettergitt og kjøre en rapport over analyseresultatene som lagres i HDFS og strukturtabeller.

Relaterte løsningsarkitekturer

Lånekredittrisiko med SQL ServerVed bruk av SQL Server 2016 med R Services, kan en låneinstitusjon benytte prediktiv analyse for å redusere antallet lån som de tilbyr til de lånetakere som mest sannsynligvis vil misligholde og derved øke lønnsomheten på låneporteføljen.

Lånekredittrisiko med SQL Server

Ved bruk av SQL Server 2016 med R Services, kan en låneinstitusjon benytte prediktiv analyse for å redusere antallet lån som de tilbyr til de lånetakere som mest sannsynligvis vil misligholde og derved øke lønnsomheten på låneporteføljen.