Hopp over navigasjon

Java CI/CD ved hjelp av Jenkins og Azure Web Apps

Azure App Service er en rask og enkel måte for å utvikle webprogrammer med Java, Node, PHP eller ASP.NET, i tillegg til støtte for språkkjøretider ved å bruke Docker. Et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig distribusjon (CI/CD) som automatisk sender alle endringene dine til Azure-apptjenester gir deg mulighet til å levere verdiskapning raskere til kundene dine.

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677

Endre kildekoden til appen

Send kode til GitHub

Kontinuerlig integrasjon utløser til Jenkins

Jenkins utløser en kompileringsjobb ved å bruke Azure Container Instances som dynamisk kompileringsagent

Jenkins kompilerer og lagrer artefakt i Azure Storage

Jenkins distribuerer Java-program til Azure Web Apps støttet av Azure Database for MySQL

Azure App Insights gir måledata om programytelse

Overvåk appen og forbedre den

  1. 1 Endre kildekoden til appen
  2. 2 Send kode til GitHub
  3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser til Jenkins
  4. 4 Jenkins utløser en kompileringsjobb ved å bruke Azure Container Instances som dynamisk kompileringsagent
  1. 5 Jenkins kompilerer og lagrer artefakt i Azure Storage
  2. 6 Jenkins distribuerer Java-program til Azure Web Apps støttet av Azure Database for MySQL
  3. 7 Azure App Insights gir måledata om programytelse
  4. 8 Overvåk appen og forbedre den

Implementeringsveiledning

Relaterte løsningsarkitekturer

CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js or PHP to develop applications, you will need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910

CI/CD for virtuelle Azure-maskiner

Azure-skyen er som skapt for drifting av virtuelle maskiner som kjører Windows eller Linux. Uansett om du bruker ASP.NET, Java, Node.js eller PHP til å utvikle appene, trenger du et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) for å sende endringer til disse virtuelle maskinene automatisk.

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Container Service, you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910

CI/CD for beholdere

Beholdere gjør det veldig enkelt å utvikle og distribuere apper kontinuerlig. Ved å organisere distribusjon av disse beholderne med Kubernetes i Azure Container Service får du replikerbare og administrerbare klynger av beholdere.