Java CI/CD ved hjelp av Jenkins og Azure Web Apps

Azure App Service er en rask og enkel måte for å utvikle webprogrammer med Java, Node, PHP eller ASP.NET, i tillegg til støtte for språkkjøretider ved å bruke Docker. Et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig distribusjon (CI/CD) som automatisk sender alle endringene dine til Azure-apptjenester gir deg mulighet til å levere verdiskapning raskere til kundene dine.

Java CI/CD using Jenkins and Azure Web AppsAzure App Service is a fast and simple way to create web apps using Java, Node, PHP or ASP.NET, as well as support for custom language runtimes using Docker. A continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline that pushes each of your changes automatically to Azure app services allows you to deliver value faster to your customers.JenkinsAzure ContainerInstancesAzureFilesAzure WebAppsAzure Databasefor MySQLGitHubIntelliJEngineerApplicationInsights182345677

Endre kildekoden til appen

Send kode til GitHub

Kontinuerlig integrasjon utløser til Jenkins

Jenkins utløser en kompileringsjobb ved å bruke Azure Container Instances som dynamisk kompileringsagent

Jenkins kompilerer og lagrer artefakt i Azure Storage

Jenkins distribuerer Java-program til Azure Web Apps støttet av Azure Database for MySQL

Azure App Insights gir måledata om programytelse

Overvåk appen og forbedre den

  1. 1 Endre kildekoden til appen
  2. 2 Send kode til GitHub
  3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser til Jenkins
  4. 4 Jenkins utløser en kompileringsjobb ved å bruke Azure Container Instances som dynamisk kompileringsagent
  1. 5 Jenkins kompilerer og lagrer artefakt i Azure Storage
  2. 6 Jenkins distribuerer Java-program til Azure Web Apps støttet av Azure Database for MySQL
  3. 7 Azure App Insights gir måledata om programytelse
  4. 8 Overvåk appen og forbedre den

Implementeringsveiledning

Relaterte løsningsarkitekturer