IoT-enhetsdistribusjon og -administrasjon ved behov

IoT-scenarioer involverer potensielt hundrevis til tusenvis av IoT-enheter. AKS tilbyr skalerbare databehandlingsressurser ved behov for IoT-løsninger som kjører i skyen eller lokalt.

IoT device deployment and management on demandIoT device deployment and management on demand12

Starter AKS-distribusjon ved hjelp av et Helm-diagram

En virtuell node fra IoT Edge-koblingen distribuerer til edge-enheter via IoT Hub

Distribusjon er oppgradert på Edge-enheter

  1. 1 Starter AKS-distribusjon ved hjelp av et Helm-diagram
  2. 2 En virtuell node fra IoT Edge-koblingen distribuerer til edge-enheter via IoT Hub
  1. 3 Distribusjon er oppgradert på Edge-enheter