IoT-enhetsdistribusjon og -administrasjon ved behov

IoT-scenarioer kan potensielt involvere hundrevis til tusenvis av IoT-enheter. AKS tilbyr skalerbare databehandlingsressurser ved behov for IoT-løsninger som kjører i skyen eller lokalt.

IoT-enhetsdistribusjon og -administrasjon ved behovIoT-enhetsdistribusjon og -administrasjon ved behov12

Bruker starter AKS-distribusjon ved hjelp av et Helm-diagram

IoT Edge Connector virtuell node distribuerer til Edge-enheter via IoT Hub.

Distribusjon er oppgradert på Edge-enheter

  1. 1 Bruker starter AKS-distribusjon ved hjelp av et Helm-diagram
  2. 2 IoT Edge Connector virtuell node distribuerer til Edge-enheter via IoT Hub.
  1. 3 Distribusjon er oppgradert på Edge-enheter