Hopp over navigasjon

IoT-enheter

Opprett sømløse samtalegrensesnitt med alle dine internettilgjengelige enheter – fra det tilkoblete fjernsynet eller kjøleskapet, til enheter hos en tilkoblet strømleverandør. LUIS kan integrere opptil 500 hensikter for å oversette kommandoer til smarte handlinger.

Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 4 IoT devices Third party 3 5 2 Azure Bot Service Azure App Service Azure App Insights LanguageUnderstanding

Brukeren logger på Skype og får tilgang til IoT-roboten

Med stemmen ber brukeren roboten slå på lysene via IoT-enheten

Forespørselen sendes til en tredjepartstjeneste som har tilgang til nettverket av IoT-enheter

Resultatet av kommandoen returneres til brukeren

Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

  1. 1 Brukeren logger på Skype og får tilgang til IoT-roboten
  2. 2 Med stemmen ber brukeren roboten slå på lysene via IoT-enheten
  3. 3 Forespørselen sendes til en tredjepartstjeneste som har tilgang til nettverket av IoT-enheter
  1. 4 Resultatet av kommandoen returneres til brukeren
  2. 5 Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

Relaterte løsningsarkitekturer

1 2 3 7 4 5 6

Chatrobot for handel

Sammen kan Azure Bot Service og tjenesten for språkforståelse gi utviklere mulighet til å opprette samtalegrensesnitt for ulike scenarioer, for eksempel banktjenester, reiser og underholdning. Portvakten på et hotell kan for eksempel bruke en robot til å styrke samhandlinger i tradisjonell kommunikasjon via e-post og telefon, ved å validere en kunde via Azure Active Directory og bruke Cognitive Services til å bedre den kontekstuelle prosessen rundt kundeforespørsler via tekst og tale. Tjenesten for talegjenkjenning kan legges til for å støtte talekommandoer.

Azure Active Directory Azure Bot Service LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Azure App Service Azure App Insights 2 Structured Azure Search 7 6 3 4 QnA Maker Application bot

Informasjons-chatbot

Denne informasjonsroboten kan svare på spørsmål som er definert i et kunnskapssett eller på vanlige spørsmål ved hjelp av Cognitive ServicesQnA Maker, og svare på mer åpne spørsmål ved hjelp av Azure Search.

Azure Active Directory Azure Bot Service QnA Maker LanguageUnderstanding Customer mobile Consume, PC, MobileCloud 1 5 Graph Office 365 Dynamics CRM Speech API Azure App Service Azure App Insights 2 3 6 4

Enterprise Productivity Chatbot

Azure Bot Service kan enkelt kombineres med språkforståelse for å utvikle kraftige roboter for virksomhetsproduktivitet som lar organisasjoner strømlinjeforme vanlige arbeidsaktiviteter ved å integrere eksterne systemer, for eksempel Office 365-kalenderen, kundetilfeller lagret i Dynamics CRM og mye mer.