IoT-enheter

Opprett sømløse samtalegrensesnitt med alle dine internettilgjengelige enheter – fra det tilkoblete fjernsynet eller kjøleskapet, til enheter hos en tilkoblet strømleverandør. LUIS kan integrere opptil 500 hensikter for å oversette kommandoer til smarte handlinger.

IoT devicesCreate seamless conversational interfaces with all of your internet-accessible devices—from your connected television or fridge to devices in a connected power plant. LUIS is able to integrate up to 500 intents to translate commands into smart actions.Customer mobileConsume, PC, MobileCloud14IoT devicesThird party352AzureBot ServiceAzureApp ServiceAzureApp InsightsLanguageUnderstanding

Brukeren logger på Skype og får tilgang til IoT-roboten

Med stemmen ber brukeren roboten slå på lysene via IoT-enheten

Forespørselen sendes til en tredjepartstjeneste som har tilgang til nettverket av IoT-enheter

Resultatet av kommandoen returneres til brukeren

Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

  1. 1 Brukeren logger på Skype og får tilgang til IoT-roboten
  2. 2 Med stemmen ber brukeren roboten slå på lysene via IoT-enheten
  3. 3 Forespørselen sendes til en tredjepartstjeneste som har tilgang til nettverket av IoT-enheter
  1. 4 Resultatet av kommandoen returneres til brukeren
  2. 5 Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

Relaterte løsningsarkitekturer

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1234567

Chatrobot for handel

Sammen kan Azure Bot Service og tjenesten for språkforståelse gi utviklere mulighet til å opprette samtalegrensesnitt for ulike scenarioer, for eksempel banktjenester, reiser og underholdning. Portvakten på et hotell kan for eksempel bruke en robot til å styrke samhandlinger i tradisjonell kommunikasjon via e-post og telefon, ved å validere en kunde via Azure Active Directory og bruke Cognitive Services til å bedre den kontekstuelle prosessen rundt kundeforespørsler via tekst og tale. Tjenesten for talegjenkjenning kan legges til for å støtte talekommandoer.