Hopp over navigasjon

Interactive Voice Response Bot

Denne løsningen oppretter et intelligent interaktiv taleresponsprogram (IVR) som behandler kundeordreforespørsler for sykler og sykkelutstyr. Bedrifter uten en IVR-løsning kan enkelt komme i gang med automatiserte forespørsler, eller, der hvor eksisterende menneskeopererte systemer eksisterer, kan denne løsningen utvides for å inkludere eksisterende funksjonalitet og arbeidsflyter.

Interactive Voice Response BotThis solution creates an intelligent interactive voice response (IVR) application that processes customer order requests for bicycles and bicycle accessories. Businesses with no existing IVR solution can easily get started automating requests, or, where existing human-operated systems exist, this solution can be extended to incorporate existing functionality and workflows.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Interactive Voice Response BotThis solution creates an intelligent interactive voice response (IVR) application that processes customer order requests for bicycles and bicycle accessories. Businesses with no existing IVR solution can easily get started automating requests, or, where existing human-operated systems exist, this solution can be extended to incorporate existing functionality and workflows.

Relaterte løsningsarkitekturer

Telemetry AnalyticsWe want to introduce you to the Cortana Intelligence Vehicle Telemetry Analytics Solution Template. This solution demonstrates how car dealerships, automobile manufacturers and insurance companies can use the capabilities of Cortana Intelligence to gain real-time and predictive insights on vehicle health and driving habits.

Telemetrianalyse

Vi vil gjerne introdusere det til Cortana Intelligence løsningsmal for kjøretøytelemetrianalyse. Denne løsningen demonstrerer hvordan bilforhandlere, bilprodusenter og forsikringsselskaper kan bruke Cortana Intelligence og Azure til å få prediktiv innsikt i sanntid om kjøretøyets tilstand og kjørevaner.