Hopp over navigasjon

Intelligente apper med Azure Database for PostgreSQL

Utvikle avanserte, transformative apper med det aller nyeste innen maskinlæringsalgoritmer og integrerte visualiseringsverktøy for handlekraftig innsikt og analyse.

Azure Database for PostgreSQL を使用したインテリジェント アプリ最先端の機械学習アルゴリズムや統合された視覚化ツールを使用して、高度な革新的アプリを開発し、アクションにつながる知見や分析を入手できます。

Relaterte løsningsarkitekturer