Umiddelbar kringkasting på serverløs arkitektur

Forenkling av en til mange-kommunikasjon i sanntid og oppdateringer ved å bruke serverløs kode.

Instant Broadcasting on Serverless ArchitectureSimplify one-to-many real-time communication and updates using serverless code123456

Klient henter webprograminnhold fra Blob-lagring

Webprogram mottar SignalR-token og -endepunkt

Bruker kobler til webprogram

Kobling utløser databasehendelse via Functions

Functions sender data til SignalR Service

… som så sender data til klient

  1. 1 Klient henter webprograminnhold fra Blob-lagring
  2. 2 Webprogram mottar SignalR-token og -endepunkt
  3. 3 Bruker kobler til webprogram
  1. 4 Kobling utløser databasehendelse via Functions
  2. 5 Functions sender data til SignalR Service
  3. 6 … som så sender data til klient

Relaterte løsningsarkitekturer