Hopp over navigasjon

Informasjons-chatbot

Denne informasjonsroboten kan svare på spørsmål som er definert i et kunnskapssett eller på vanlige spørsmål ved hjelp av Cognitive ServicesQnA Maker, og svare på mer åpne spørsmål ved hjelp av Azure Search.

Information ChatbotThis Informational Bot can answer questions defined in a knowledge set or FAQ using Cognitive Services QnA Maker and answer more open-ended questions using Azure Search.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15AzureApp ServiceAzureApp Insights2StructuredAzure Search7634QnA MakerApplication bot

Ansatte starter programroboten

Azure Active Directory validerer identiteten til den ansatte

Den ansatte kan spørre roboten hva slags spørsmål som støttes

Cognitive Services returnerer Vanlige spørsmål bygd med QnA Maker

Den ansatte definerer et gyldig spørsmål

Roboten sender inn spørsmålet til Azure Search som returnerer informasjon om programdataene

Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

  1. 1 Ansatte starter programroboten
  2. 2 Azure Active Directory validerer identiteten til den ansatte
  3. 3 Den ansatte kan spørre roboten hva slags spørsmål som støttes
  4. 4 Cognitive Services returnerer Vanlige spørsmål bygd med QnA Maker
  1. 5 Den ansatte definerer et gyldig spørsmål
  2. 6 Roboten sender inn spørsmålet til Azure Search som returnerer informasjon om programdataene
  3. 7 Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

Relaterte løsningsarkitekturer

Bot conversationnel commercialEnsemble, Azure Bot Service et le service Reconnaissance vocale permettent aux développeurs de créer des interfaces conversationnelles pour divers usages, tels que les opérations bancaires, les voyages et le divertissement. Par exemple, le concierge d’un hôtel peut utiliser un robot pour améliorer les interactions traditionnelles par e-mail et par téléphone en validant un client via Azure Active Directory et en utilisant les services Cognitive Services pour mieux traiter contextuellement les demandes que les clients formulent par SMS ou par téléphone. Le service Reconnaissance vocale peut être ajouté pour prendre en charge les commandes vocales.1237456

Chatrobot for handel

Sammen kan Azure Bot Service og tjenesten for språkforståelse gi utviklere mulighet til å opprette samtalegrensesnitt for ulike scenarioer, for eksempel banktjenester, reiser og underholdning. Portvakten på et hotell kan for eksempel bruke en robot til å styrke samhandlinger i tradisjonell kommunikasjon via e-post og telefon, ved å validere en kunde via Azure Active Directory og bruke Cognitive Services til å bedre den kontekstuelle prosessen rundt kundeforespørsler via tekst og tale. Tjenesten for talegjenkjenning kan legges til for å støtte talekommandoer.