Oversikt over CI/CD for stabil infrastruktur med Jenkins og Terraform i Azure Virtual Architecture

Azure-skyen er som skapt for drifting av virtuelle maskiner som kjører Windows eller Linux. Uansett om du bruker Java, Node.js, Go eller PHP til å utvikle appene dine, trenger du et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) for å sende endringer til disse virtuelle maskinene automatisk.

Immutable Infrastructure CI/CD using Jenkins and Terraform on Azure Virtual Architecture overviewAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use Java, Node.js, Go or PHP to develop your applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.JenkinsAzure Virtual MachineScale SetsTerraformAzure Managed Disks(VM Image)PackerGitHubEngineerAzure Log Analytics1765554423Visual Studio Code

Endre kildekoden til appen.

Send kode til GitHub.

Kontinuerlig integrasjon utløser jobber i Jenkins.

Jenkins starter en Packer-avbildning for å opprette en virtuell maskin og lagrer den som en VM-avbildning med Azure Managed Disks.

Jenkins gir Terraform beskjed om å klargjøre et nytt skaleringssett med virtuelle maskiner ved hjelp av VM-avbildningen i Azure Managed Disks.

Azure Log Analytics samler inn og analyserer logger.

Overvåk appene for å forbedre dem.

  1. 1 Endre kildekoden til appen.
  2. 2 Send kode til GitHub.
  3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser jobber i Jenkins.
  4. 4 Jenkins starter en Packer-avbildning for å opprette en virtuell maskin og lagrer den som en VM-avbildning med Azure Managed Disks.
  1. 5 Jenkins gir Terraform beskjed om å klargjøre et nytt skaleringssett med virtuelle maskiner ved hjelp av VM-avbildningen i Azure Managed Disks.
  2. 6 Azure Log Analytics samler inn og analyserer logger.
  3. 7 Overvåk appene for å forbedre dem.

Implementeringsveiledning

Relaterte løsningsarkitekturer