Hopp over navigasjon

Oversikt over CI/CD for stabil infrastruktur med Jenkins og Terraform i Azure Virtual Architecture

Azure-skyen er som skapt for drifting av virtuelle maskiner som kjører Windows eller Linux. Uansett om du bruker Java, Node.js, Go eller PHP til å utvikle appene dine, trenger du et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) for å sende endringer til disse virtuelle maskinene automatisk.

Jenkins Azure Virtual MachineScale Sets Terraform Azure Managed Disks(VM Image) Packer GitHub Engineer Azure Log Analytics 1 7 6 5 5 5 4 4 2 3 Visual Studio Code

Endre kildekoden til appen.

Send kode til GitHub.

Kontinuerlig integrasjon utløser jobber i Jenkins.

Jenkins starter en Packer-avbildning for å opprette en virtuell maskin og lagrer den som en VM-avbildning med Azure Managed Disks.

Jenkins gir Terraform beskjed om å klargjøre et nytt skaleringssett med virtuelle maskiner ved hjelp av VM-avbildningen i Azure Managed Disks.

Azure Log Analytics samler inn og analyserer logger.

Overvåk appene for å forbedre dem.

  1. 1 Endre kildekoden til appen.
  2. 2 Send kode til GitHub.
  3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser jobber i Jenkins.
  4. 4 Jenkins starter en Packer-avbildning for å opprette en virtuell maskin og lagrer den som en VM-avbildning med Azure Managed Disks.
  1. 5 Jenkins gir Terraform beskjed om å klargjøre et nytt skaleringssett med virtuelle maskiner ved hjelp av VM-avbildningen i Azure Managed Disks.
  2. 6 Azure Log Analytics samler inn og analyserer logger.
  3. 7 Overvåk appene for å forbedre dem.

Implementeringsveiledning

Relaterte løsningsarkitekturer

Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Visual Studio Team Services CD Engineer Visual Studio Azure Application Insights Azure Web Apps 2 1 7 3 4 5 6 Visual Studio Team Services Backlog 8

CI/CD for Azure Web Apps

Med Azure Web Apps kan du raskt og enkelt utvikle nettapper med ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Skap verdier for kundene dine raskere med et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) som automatisk sender alle endringene dine til Web Apps.

Jenkins Azure ContainerRegistry Azure ContainerService (ManagedKubernetes) Azure CosmosDB GitHub Visual Studio Code Engineer Grafana Azure Monitor 1 8 2 3 5 4 6 7 7

CI/CD for beholdere med Jenkins og Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS)

Beholdere gjør det enkelt å utvikle og distribuere apper kontinuerlig. Ved å organisere distribusjonen av disse beholderne med Kubernetes i Azure Container Service får du replikerbare og administrerbare klynger av beholdere.